Blog ifirma.pl

JPK_V7 2023 – zmiany w zasadach wypełniania pliku JPK od stycznia

|
|
5 minut czytania
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Musisz wiedzieć, jak wypełnić JPK_V7 za styczeń po nowemu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorcom, którzy są zarejestrowani do podatku VAT nie trzeba przypominać o comiesięcznym obowiązku składania JPK_V7. W przekazywanych ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodatkowo należy stosować różnego rodzaju oznaczenia, które zostały szczegółowo opisane w specjalnym rozporządzeniu dedykowanym wypełnianiu JPK_V7. W dzisiejszej publikacji opiszemy zmiany w zasadach wypełniania pliku JPK począwszy od miesiąca stycznia 2023 r.

Oznaczenia w JPK_V7

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązuje stosunkowo niedługo, bo od 1 października 2020 r. W tym przepisie wykonawczym Minister Finansów opisał bardzo szczegółowo, jakie oznaczenia muszą posiadać niektóre dowody sprzedaży i zakupu. Jest to dość uciążliwy obowiązek, którym zostali obarczeni przedsiębiorcy i księgowi. Od momentu wprowadzenia rozporządzenia było ono już kilkukrotnie zmieniane, dzisiaj opiszemy, co wprowadza zmiana rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2022 roku.

JPK_V7 od stycznia 2023 roku – zmiany w zasadach wypełniania

Nowe zapisy w rozporządzeniu zmieniającym mają w przeważającej części charakter doprecyzowujący dotychczas obowiązujące zapisy. Jedna zmiana dotyczy potrzeby dostosowania przepisów do ustawy o podatku VAT.

Przed zmianą Do 31.12.2022 r.
Po zmianie Od 01.01.2023 r.
Przepis z rozporządzenia
Wyrazy:
„ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy”
Zastąpiono wyrazami:
„z dokumentów zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących”
§ 10 ust. 1 pkt 8
“Metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „08”,
“Metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „GTU_08”,
§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. h
„RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących”
„RO” – dokument zbiorczy o sprzedaży z kas rejestrujących”
§ 10 ust. 5 pkt 1
„WEW” – dokument wewnętrzny”
„WEW” – dokument wewnętrzny”
§ 10 ust. 5 pkt 2
Brak
Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO), które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, ujętą w ewidencji zapisem zbiorczym, wykazuje się w ewidencji odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2
§ 10 ust. 6 Dostawa towarów w ramach WSTO i świadczenie usług elektronicznych do limitu 42.000 zł (10.000 euro) może być opodatkowana na terytorium Polski, jednak przedsiębiorca ma obowiązek pilnować tego limitu. Jeżeli chodzi o dostawę towarów, to jest ona fakturowana z oznaczeniem WSTO_EE, natomiast na usługi nie ma obowiązku wystawiania faktur, dlatego wprowadzono możliwość zaksięgowania wszystkich usług, które są sumowane do limitu na podstawie dowodu wewnętrznego z oznaczeniem WSTO_EE. Pozwoli to na pilnowanie limitu 42.000 zł wspólnego dla dostawy towarów w ramach WSTO i świadczenia usług (art. 28k ustawy VAT)
Wyrazy:
„WEW” – dokument wewnętrzny
Zastąpiono wyrazami:
„WEW – dowód wewnętrzny”
§ 11 ust. 8 pkt 2
Wyrazy:
„WEW” – dokument wewnętrzny
Zastąpiono wyrazami:
„WEW – dowód wewnętrzny”
§ 11 ust. 9
Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku ujmują faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, którzy przesyłają ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy za pierwszy i drugi miesiąc kwartału – podatnicy ci ujmują w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału
Podatnicy ujmują w ewidencji faktury i inne dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego.
W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem. Dotyczy to także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, którzy przesyłają ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy za pierwszy i drugi miesiąc kwartału – podatnicy ci ujmują w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału
Załącznik do rozporządzenia w części II pkt 13
Wprowadzono zapis doprecyzowujący, że w przypadku dokumentów zbiorczych księgowanych w JPK_V7 data takiego dokumentu będzie tożsama z datą ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem. Przykładowo księgowanie sprzedaży na kasie fiskalnej dokumentem RO będzie ujęte w ewidencji pod datą ostatniego dnia miesiąca

JPK_V7 2023 – podsumowanie

Większość zmian wprowadzonych do rozporządzenia w sprawie JPK_V7 ma charakter porządkujący. Dokument wewnętrzny zastąpiono sformułowaniem dowód wewnętrzny, żeby była spójność z określeniem używanym w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR. Wprowadzono możliwość odrębnego zaksięgowania sprzedaży usług, które są sumowane do limitu 42.000 zł, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość pilnowania tego limitu w ramach oznaczeń WSTO_EE. Doprecyzowano również, że w zapisach zbiorczych chronologia księgowania w JPK_V7 będzie zachowana, jeśli dokument zbiorczy będzie zaksięgowany pod datą ostatniego zdarzenia zdarzenia. W projekcie rozporządzenia był jeszcze zapis dotyczący pouczenia, że deklaracja JPK_V7 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również w przypadku członka grupy VAT, jednak ten przepis nie został przeniesiony do rozporządzenia w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. Do rozliczeń składanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, czyli przed 1 stycznia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie