Powrót

Kasa fiskalna – przepisy przejściowe w 2011 r.

przepisy przejściowe a zmiany w prawie

Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 roku wprowadziło wiele znaczących zmian. W związku z tym przewidziano okres przejściowy pozwalający podatnikom na przygotowanie się do nowego obowiązku. Samo rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 lecz do 30 kwietnia obowiązują jeszcze zwolnienia z poprzedniego roku.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 26 lipca 2010 roku wprowadziło wiele znaczących zmian. W związku z tym przewidziano okres przejściowy pozwalający podatnikom na  przygotowanie się do nowego obowiązku. Samo rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 lecz do 30 kwietnia obowiązują jeszcze zwolnienia z poprzedniego roku.

I. Zwolnienie podmiotowe w ramach limitu

Od 30 kwietnia niektóre branże korzystające do tej pory ze zwolnienia przedmiotowego (dotyczącego rodzaju sprzedawanych towarów lub usług) tracą to prawo i mogą korzystać jedynie ze zwolnienia podmiotowego, które jest limitowane wielkością sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Do 30 kwietnia 2011 roku podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej: 1) czynności objęte zwolnieniem do 31 grudnia 2010 roku wymienione w załączniku do rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, nie wymienione w załączniku do aktualnego rozporządzenia (z dnia 26 lipca 2010) Dotyczy to m.in. następujących usług:
 • magazynowania i przechowywania towarów
 • prawniczych
 • rachunkowo-księgowych
 • badania rynków i opinii publicznej
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • rzeczoznawstwa
 • architektonicznych i inżynierskich
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
 • detektywistycznych i ochroniarskich
 • sprzątania i czyszczenia obiektów
 • sekretarskich i tłumaczenia
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • związanych z rekreacją, kulturą i sportem
 • pogrzebowych i pokrewnych
 • świadczonych w gospodarstwach domowych
2) podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej Dotyczy to m.in. następujących usług:
 • ślusarskich
 • kotlarskich
 • w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych
 • krawieckich
 • czapnictwa
 • bednarstwa
 • wytwarzania mioteł
 • cholewkarstwa
 • szewstwa
 • rymarstwa
 • kominiarstwa

Limit

Oznacza to, że po 30-tym kwietnia 2011 przedsiębiorców wykonujących w/w czynności obowiązują już limity. I tak, podatnicy rozpoczynający działalność w 2011 roku nie będą musieli założyć kasy do momentu, gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczy kwoty 20 000 zł. U podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, patrzymy w pierwszej kolejności na obrót ze sprzedaży w/w usług w 2010 roku. Jeśli nie przekroczył on 40 000 zł, to w 2011 roku podatnik nie musi zakładać kasy dopóki nie przekroczy limitu 40 000 zł. Jeżeli kwotę tą przekroczy przed 1 maja 2011, kasę fiskalną będzie musiał założyć z dniem 1 maja 2011 roku. Gdy przed 1 maja nie przekroczy limitu 40 000 zł, na założenie kasy będzie miał 2 miesiące licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym przekroczono limit.

II. Zwolnienie przedmiotowe dla całego zakresu sprzedaży na podstawie współczynnika 80%

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w punktach 1-33 załącznika do rozporządzenia MF z 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, jeżeli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem był wyższy niż 70% Podmioty dokonujące sprzedaży mieszanej, w celu sprawdzenia czy mogą one skorzystać ze zwolnienia z kasy w całym zakresie, mają obowiązek obliczyć udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży całkowitej na rzecz osób nieprowadzących działalności. Jeżeli uzyskany wynik przekroczy 70 %, podatnicy mogli w danym roku skorzystać ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy. Od 1 mają obowiązuje już wskaźnik 80 %. W związku z tym możemy tu przewidzieć klika sytuacji:
Przykład 1
Podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi ubezpieczeniowe oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 26 000 zł, z czego 19 000 zł dotyczy usług ubezpieczeniowych, a 7 000 zł związane jest z handlem. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia (także od 1 mają 2011), natomiast sprzedaż urządzeń AGD nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 19 000 / 26 000 = 0,73 x 100% = 73 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy tylko do 30 kwietnia 2011 roku (od 1 mają wzrósł wskaźnik do 80 %). Od 1 maja podatnik musi mieć już kasę. Nabija na niej tylko sprzedaż urządzeń AGD. Gdyby udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem był wyższy niż 80 %, przedsiębiorca korzystałby nadal ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy.
Przykład 2
Podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi rachunkowo-księgowe oraz sprzedaje artykuły papiernicze. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 30 000 zł, z czego 25 000 zł dotyczy usług rachunkowo-księgowych, a 5 000 zł związane jest z handlem. Usługi rachunkowo-księgowe korzystają ze zwolnienia (ale tylko do 30 kwietnia 2011), natomiast sprzedaż artykułów papierniczych nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 25 000 / 30 000 = 0,83 x 100% = 83 %. Usługi rachunkowo-księgowe zwolnione są z kasy fiskalnej tylko do 30 kwietnia 2011. Po tym terminie zastosowanie mają już limity. W związku z tym, że w poprzednim roku podatnik otrzymał przychód w kwocie 30 000 zł, może on nadal korzystać ze zwolnienia do czasu przekroczenia w 2011 roku 40 000 zł.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

22 komentarze

 1. Agata Borowska

  O ile mi wiadomo, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych muszą być spełnione ŁĄCZNIE dwa warunki: pierwszy – to wspomniany w artykule limit (40.000 zł), drugi warunek – to: każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, a liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w punkcie poprzednim, nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
  Dopiero spełnienie obu tych warunków daje prawo do zwolnienia z kasy. Mam rację czy może się mylę i jednak pierwszy warunek (czyli limit) jest wystarczający?

 2. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W swoim pytania porusza Pani dwa różne zwolnienia. Każde z nich należy traktować oddzielnie. Temat ten jest dobrze omówiony w naszym artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2009/04/obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej/

 3. MM

  Witam, w miarę możliwości proszę o analizę następującego przypadku. Prowadzę działalność, która jest obecnie zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Działalność rozpoczęta w tym roku, obecnie przychód w granicach 50 000 zł. Chciałbym poszerzyć działalność o handel internetowy, który z kasy zwolniony nie jest. Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy:
  1) 20% z 50 000 zł = 10 000 zł – za tyle mogę sprzedać w tym roku towar (w wartościach netto), aby być zwolnionym z obowiązku posiadania kasy?
  2) klientom z mojej głównej działalności zwolnionej z kasy wystawiam zawsze faktury VAT. Tym klientom, którym sprzedawałbym towar przez internet wystawiałbym również faktury VAT i je wpisywał do KPiR. Taki sposób byłby dla mnie najprostszy. Czy też sprzedaż należałoby ewidencjonować w inny sposób?
  3) Czy przy zwolnieniach z uwzględnieniem proporcji 20% muszę uwzględniać również to, że obowiązek posiadania kasy rodzi się w momencie przekroczenia obrotu 40 000/20 000 zł czy też załóżmy, że ze sprzedaży zwolnionej z kasy osiągnę przychód 500 000 zł, a z działalności dodatkowej powiedzmy 50 000 zł (czyli 10% w ogóle) i nadal nie muszę posiadać kasy?

  Pozdrawiam,,
  MM

 4. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Proszę pamiętać, że kasa fiskalna dotyczy jedynie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozumiem, że obecnie świadczy Pan usługi/sprzedaje towary na ich rzecz, korzystając ze zwolnienia na podstawie załącznika do rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zamierza Pan poszerzyć działalność o sprzedaż wysyłkową. Czy sprzedawane towary wymienione są w paragrafie 4 punkt 1 w/w rozporządzenia? jeżeli tak, to jeszcze przed ich pierwszą sprzedażą należy założyć kasę fiskalną. Jeśli nie, to rozporządzenie przewiduje dla sprzedaży wysyłkowej specjalne zwolnienie. Warunkiem skorzystania jest otrzymywanie zapłaty za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedającego. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić dane (w tym adresowe) osób na rzecz których dokonano wysyłki towarów.
  Podsumowując, jeżeli będzie Pan korzystał ze zwolnień z załącznika, nie musi Pan zakładać kasy fiskalnej. Nie wylicza się wtedy udziału/proporcji.

 5. Jadwiga Bobrecka

  Witam. Z dniem 1 sierpnia 2011 rozpoczęłam działalność: sprzedaż internetową na rzecz osób fizycznych. Rozliczam się na zasadach ogólnych. Na razie jestem zwolniona z kasy fiskalnej. Na razie przez pierwsze 2 mies osiągnęłam dochód ok 5000. Kiedy będą musiała założyć kasę fiskalną. Czy jak przekroczę limit 20000 czy jak przekroczę 5/12×20000. W jaki sposób jest to liczone. Pozdrawiam.

 6. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Limit jaki obowiązuje w pierwszym roku wynosi 20 000 zł. Nie wylicza się go proporcjonalnie. W związku tym, iż prowadzi Pani sprzedaż wysyłkową może Pani skorzystać ze specjalnego zwolnienia (załącznik do rozporządzenia, pkt 36). Polecam nasz artykuł:
  http://blog.ifirma.pl/2009/04/obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej/

 7. Dorota Sztandera

  Witam, zamierzam prowadzić klub fitness, czy w zwiazku z tym powinnam posiadać kasę fiskalną. Oprócz zajęć fitness chciałabym prowadzić kursy i szkolenia z zakresu dietetyki, róenież dla osób indywidualnych ( fizycznych). Czy taka działalność gospodarcza wymaga założenia kasy fiskalnej. Moje obecne przychody z działalnosci doradczej i konsultingowej dokumentowałam fakturami Vat na rzecz podmiotów gospodarczych. Będę wdzieczna za odpowiedź.

 8. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Usługi te nie podlegają zwolnieniu z kasy fiskalnej. Obowiązują Panią w tym zakresie limity. Proszę pamiętać, że do limitu wlicza się wyłącznie przychód uzyskany od osób fizycznych nieprowadzących działalności. Temat ten jest dobrze omówiony w naszym artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2009/04/obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej/

 9. Sabina Iwaszkiewicz

  Witam, prowadzę dość nietypową i jeszcze mało znaną działalności – organizacja ślubów i wesel. Klienci przelewają na moje konto sumy, które nie są moim dochodem, które ja później przelewam na rzecz podwykonawców. Oczywiście za te wpłaty wystawiam faktury (na osoby nie prowadzące działalności). Czy w przypadku takich usług obowiązuje mnie kasa fiskalna?
  z góry dziekuję za odpowiedź

 10. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W związku z tym, iż wszystkie wpłaty otrzymuje Pani na konto bankowe, może Pani skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Więcej informacji na ten temat w artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2009/04/obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej/

 11. Paweł Szynal

  Witam. Od 01.02.2012 planuję otwarcie osiedlowego sklepiku, w którym będę sprzedawał mięso oraz wędliny. Czy już w momencie otwarcia ciąży na mnie obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 12. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Witam, temat ten jest omówiony dobrze w naszym artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2009/04/obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej/

 13. Lukasz

  Witam,
  Prowadzę o 1-01-2011 r. salon fryzjerski, cały rok 2011 byłem na karcie podatkowej. Od 01-01-2012 przeszedłem na KPIR. Mam pytanie czy obowiązuje mni limit 20.000 czy 40.000.
  Pozdrawiam.

 14. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W 2012 roku obowiązuje Pana limit 40 000 zł.

 15. Nadolna Patrycja

  Witam,
  w kwietniu 2012r założyłam działalność gosp. na ryczałcie. prowadzę sprzedaż używanych pomp do centralnego ogrzewania jest to sprzedaż internetowa ale miałam kilka transakcji gdzie klienci mieli odbiór osobisty i pieniążki dostałam do ręki a nie na konto. Czy jeśli w pierwszym roku działalności przekroczę 20000 zł limitu to wchodzę na kasę fiskalną? I czy ten limit 20000 jest obliczany proporcjonalnie od rozpoczęcia działalności czy od kwietnia mam limit całych 20000tys? Czy limit jest liczony tylko od osób fizycznych? rach. wystawiane na firmy się nie liczą? Z góry dziękuję za odp.

 16. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Limity dotyczące kasy fiskalnej w 2012 roku nie są obliczane proporcjonalnie. Obowiązuje Panią w 2012 roku cała kwota, czyli 20 000 zł. Do limitu wlicza się wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bez względu na to czy była wystawiona faktura VAT. Jeżeli chociaż przy jednej sprzedaży nie dopełniła Pani warunków dających prawo do zwolnienia (np. brak dostawy towarów w systemie wysyłkowym, zapłata gotówką), to ma Pani obowiązek pilnować limitu i założyć kasę w dniu jego przekroczenia.

 17. Marzena

  itam od wrz 2009 prowadze gabinet fryzjerski.Moje pytane jest takie.Od samego poczatku jestem na ryczalcie,nie wykazuje zbyt duzych dochodow,jestemw stanie udowodnic ze nie mam zbyt duzych obotow wiec po co ta kasa fiskalna jak nie przekroczee 40000???? nic z tego nie rozumiem.;(

 18. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Powyższy artykuł dotyczy m.in. przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowej. Nie mówi on nic o podatnikach, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt.
  Obowiązuje Panią limit. W 2012 roku wynosi on 40 000 zł. Dopóki nie przekroczy Pani tej kwoty, nie musi Pani zakładać kasy fiskalnej.

 19. AJM

  Witam
  załozyłam działalnosc gosp. zamierzam sprzedawac wysyłkowo przez internet czy musze miec kase fiskalna i jaki jest czas na ewentualne załozenie kasy fiskalnej?
  Dziekuje za odpowiedz
  AJM

 20. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź za zadane pytanie znajdzie Pani w naszym artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2009/04/obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej/
  Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje specjalne zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej (jest ono omówione w w/w artykule w części „Sprzedaż wysyłkowa”).

 21. renata r

  witam,
  od kwietnia 2012 prowadze działalność gospodarczą kpir na zasadach ogólnych.
  po przekroczeniu limitu 20tys nalezy zalozyc kase fiskalną.
  i tu mam problem
  moj przychód wynosi ok 24tys, w czym jest zawarty wystawiony przeze mnie rachunek dla spółki jawnej na 9tys.
  czyli 15tys przychodu od osób fizycznych + 9tys (sprzedaż usług dla sp.j).
  wiem ze się ze limit 20tys dotyczy sprzedazy na rzecz os fizycznych, jak nalezy ustosunkować sie do przychodu od os prowadzacych działalność?
  czy nalezy przedstawic odrebne pismo w US?

  z gory dziekuje za pomoc

 22. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Do limitu wliczana jest jedynie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość