Kasy fiskalne online – projekt zmian

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do obrotu nowy typ kas rejestrujących – tzw. kasy fiskalne online. Na etapie prac legislacyjnych znajdują się: projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach wraz z projektem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Poniższy artykuł opiera się o projekty w/w aktów prawnych publikowane w lutym 2018r.

Przepisy o kasach zostaną przeniesione z rozporządzenia – bezpośrednio do ustawy o VAT.

Nowe kasy będą połączone z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji online między kasą a rejestrem. System działający online będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych w celach fiskalnych, analitycznych i kontrolnych.

W związku z powyższym planowane jest zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Po uruchomieniu i zapisaniu danych podmiotu w pamięci nowego typu kas, zgodnie z założeniami, po połączeniu się z Centralnym Repozytorium Kas zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będzie dokonywane automatycznie. Połączenie z repozytorium zapewnić ma również automatyczny odbiór numeru dla kasy.

Dostęp przez sieć teleinformatyczną nie zawsze będzie możliwy, np. z przyczyn niezależnych od podatnika nie będzie możliwe stałe podłączenie. Wówczas podatnik byłby zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie informacji w odstępach czasowych. Natomiast w przypadku przyczyn przejściowych np. awarii sieci, podatnik nadal będzie zobligowany do użytkowania kas ale jednocześnie do zapewnienia połączenia niezwłocznie po usunięciu tymczasowej przyczyny. Awaria sieci nie spowoduje zatem braku możliwości prowadzenia ewidencji za pomocą kasy.

Kasy fiskalne online – nowości

Nowością będzie wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników kas rejestrujących, które są nabyte lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że na dzień fiskalizacji kasy te są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wraz z wprowadzeniem kas fiskalnych online nowego typu, do porządku prawnego wejdzie nowa sankcja – za niewykonanie w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego. Sankcja będzie dotyczyła każdego typu kas i będzie płatna na podstawie decyzji naczelnika US (14 dni od doręczenia decyzji). Naczelnik będzie podejmował decyzję w oparciu o brak zapisu w kasie lub zarejestrowania takiego zdarzenia w Centralnym Repozytorium Kas.

Nowe typy kas będą wprowadzane etapami. Planowana nowelizacja skraca termin ważności potwierdzeń dla kas:

  • z kopią elektroniczną do 31.12.2022 r.,
  • z kopią papierową do 31.12.2019* r.

Projekt z grudnia 2017 doprecyzował, iż od 1 stycznia 2019r. kasy fiskalne online będą stosowali podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.Natomiast pół roku później, tj. od lipca 2019 r. nowy typ kas będzie obligatoryjny dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem – wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.Kolejna grupa podatników będzie zobligowana do stosowania nowych od 1 stycznia 2020 roku.

Będą to podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu.Kwota ulgi na zakup kas zostanie podniesiona do 1000* zł i dotyczyć będzie tylko nowego typu kas. Powyższe podmioty, zobligowane do szybszej wymiany kas na kasy fiskalne online. Jeśli w terminie wymienią kasy na nowy typ, będą mogły skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej na nowych zasadach. Jednocześnie nie utracą uprzednio przyznanej ulgi na poprzednie kasy.

Ostatnia grupa zobligowana do wymiany kas, to podatnicy posługujący się kasą fiskalną z papierową kopią. Projekt zakłada całkowity brak możliwości wymiany w kasach tego typu pamięci fiskalnej np. na skutek zapełnienia lub uszkodzenia. W związku z tym podatnicy będą mieli do wyboru zakup kas z kopią w pamięci elektronicznej bądź nowy typ kas.

Przekroczyłeś limit na kasę fiskalną? Sprawdź, jakie masz obowiązki w związku z zakupem kasy!

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań