Koszty uzyskania przychodów – kwotowe, zryczałtowane i faktycznie poniesione.

koszty uzyskania przychodów 2018

Jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło chciałbyś wiedzieć jakie koszty zmniejszają twój przychód? A może prowadzisz działalność gospodarczą i masz wątpliwości co może być twoim kosztem? Zapoznaj się z artykułem

Koszty uzyskania przychodów mają bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. O rodzaju kosztu, czy będzie on kwotowy, zryczałtowany czy też faktycznie poniesiony decyduje charakter naszej pracy czy też działalności. Istnieją ustawowe ograniczenia kosztów kwotowych i zryczałtowanych, a w przypadku kosztów faktycznie poniesionych ustawa wymienia co można do nich zaliczyć.

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Tego typu koszty mogą być stosowane w przypadku zawarcia umowy o pracę. Koszty uzyskania przychodów w przypadku pracy na etat mają za zadanie między innymi rekompensować koszty dojazdu do pracy.

Ilość etatów/miejsce zamieszkania Koszty uzyskania przychodów w 2018 Koszty uzyskania przychodów w 2019*
Jednoetatowcy pracujący w miejscowości, w której mieszkają 1 335,00 zł/rocznie 1.751,25 zł/rocznie
Jednoetatowcy dojeżdżający z innej miejscowości do pracy 1 668,72 zł/ rocznie 2.151,54 zł/rocznie
Wieloetatowcy pracujący w miejscowości, w której mieszkają 2 002,05 zł/rocznie 2.626,54 zł/rocznie
Wieloetatowcy dojeżdżający z innej miejscowości do pracy 2 502,56 zł/rocznie 3.226,92 zł/rocznie
 

* Do 30.09.2019 koszty miesięczne wynosiły 111,25 zł oraz 139,06 zł – dla osób dojeżdżających. W związku z nowelizacją przepisów podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów nastąpiło już od 01.10.2019 r. Koszty wzrosły odpowiednio do 250 zł oraz 300 zł.

Kiedy można zastosować pracownicze koszty?

W przypadku umowy o pracę nie zawsze jest możliwe potrącenie kosztu uzyskania przychodu w wynagrodzeniu miesięcznym.

Pracownikowi uwzględnia się koszty w sytuacji:

 • uzyskania przychodu ze stosunku pracy bez względu na kwotę i ilość dni przepracowanych,
 • wypłaty wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy,
 • wypłaty ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.

Kiedy nie można zastosować pracowniczych kosztów?

W poniższych sytuacjach pracodawca nie pomniejszy przychodu pracownika o koszty:

 • wypłata zasiłku chorobowego ze środków ZUS, chyba że w tym czasie pracownik otrzymał jakiś składnik wynagrodzenia, np. premie,
 • pobyt na urlopie bezpłatnym,
 • pobyt na zasiłku macierzyńskim,
 • wypłata zaległego wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.
▲ wróć na początek

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje również naliczanie kosztów w zryczałtowanej formie 20% czy też 50%.

Stosowanie 20% kosztów uzyskania przychodów odnosi się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście między innymi z:

 • działalności artystycznej,
 • literackiej,
 • naukowej,
 • oświatowej,
 • publicystycznej,
 • stypendia sportowe,
 • wynagrodzenia biegłych w postępowaniach sądowych,
 • usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście zostały wyszczególnione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu 50% zgodnie z założeniami ustawowymi przysługują:
 • z odpłatnego przeniesienia prawa własności przemysłowej (art. 22 ust. 9 pkt 1-3),
 • z tytułów praw autorskich i praw pokrewnych (art. 22 ust. 9b).

Faktycznie poniesione koszty w umowie o pracę

Możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów w kwocie rzeczywiście wydatkowanej mają również osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownicze koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy. W ustawie wyszczególnione są środki transportu: autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Na dowód poniesienia kosztów w wysokości faktycznej pracownik musi posiadać wyłącznie imienne bilety okresowe (art. 22 ust. 11 Ustawy pdof).

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej

W prowadzonej działalności gospodarczej można uwzględniać koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów. Takie koszty zostały wymienione w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pojęcie “kosztu poniesionego” nie jest jednoznaczne z jego poniesieniem, a więc zapłatą. Aby uznać koszt za poniesiony nie musi on mieć statusu opłaconego.

▲ wróć na początek

Ujmowanie kosztów w PKPiR

Rodzaje dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu:

 • faktury, faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki,
 • noty księgowe,
 • dowody opłat bankowych i pocztowych,
 • dowody przesunięć, np. towarów i materiałów handlowych pomiędzy sklepami, zakładami w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych (§ 3 pkt 10; § 13 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
 • inne dowody zawierające co najmniej następujące dane: strony transakcji, datę i numer operacji gospodarczej, przedmiot i kwotę operacji gospodarczej, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych. Przykładowo: umowa kupna-sprzedaży, płatności dokonywane na podstawie książeczek opłat, listy płac w przypadku wypłaty w gotówce, przy przekazaniu wynagrodzenia na rachunek pracownika inny dokument.
 • dowody wewnętrzne: paragony opisane na odwrocie kogo i czego dotyczą, diety za czas podróży służbowej pracowników, właściciela, osób współpracujących, różnice kursowe, koszty czynszu, mediów w proporcji przypadającej na działalność gospodarczą.

Ujęcie paragonu w kosztach uzyskania przychodów możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach. Odnosi się do nich wspomniane już Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR w § 14 ust. 4 i 5. Ujęcie kosztu w odpowiedniej kolumnie PKPiR zależy od tego czy koszty mają bezpośredni czy pośredni związek z działalnością gospodarczą.

Sprawdź zawieszenie działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodu.
 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość