Koszty uzyskania przychodów – kwotowe, zryczałtowane i faktycznie poniesione.

koszty uzyskania przychodów 2018

Jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło chciałbyś wiedzieć jakie koszty zmniejszają twój przychód? A może prowadzisz działalność gospodarczą i masz wątpliwości co może być twoim kosztem? Zapoznaj się z artykułem

Koszty uzyskania przychodów mają bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. O rodzaju kosztu, czy będzie on kwotowy, zryczałtowany czy też faktycznie poniesiony decyduje charakter naszej pracy czy też działalności. Istnieją ustawowe ograniczenia kosztów kwotowych i zryczałtowanych, a w przypadku kosztów faktycznie poniesionych ustawa wymienia co można do nich zaliczyć.

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Tego typu koszty mogą być stosowane w przypadku zawarcia umowy o pracę. Koszty uzyskania przychodów w przypadku pracy na etat mają za zadanie między innymi rekompensować koszty dojazdu do pracy.

Ilość etatów/miejsce zamieszkania Koszty uzyskania przychodów w 2018 Koszty uzyskania przychodów w 2019*
Jednoetatowcy pracujący w miejscowości, w której mieszkają 1 335,00 zł/rocznie 1.751,25 zł/rocznie
Jednoetatowcy dojeżdżający z innej miejscowości do pracy 1 668,72 zł/ rocznie 2.151,54 zł/rocznie
Wieloetatowcy pracujący w miejscowości, w której mieszkają 2 002,05 zł/rocznie 2.626,54 zł/rocznie
Wieloetatowcy dojeżdżający z innej miejscowości do pracy 2 502,56 zł/rocznie 3.226,92 zł/rocznie
 

* Do 30.09.2019 koszty miesięczne wynosiły 111,25 zł oraz 139,06 zł – dla osób dojeżdżających. W związku z nowelizacją przepisów podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów nastąpiło już od 01.10.2019 r. Koszty wzrosły odpowiednio do 250 zł oraz 300 zł.

Kiedy można zastosować pracownicze koszty?

W przypadku umowy o pracę nie zawsze jest możliwe potrącenie kosztu uzyskania przychodu w wynagrodzeniu miesięcznym.

Pracownikowi uwzględnia się koszty w sytuacji:

 • uzyskania przychodu ze stosunku pracy bez względu na kwotę i ilość dni przepracowanych,
 • wypłaty wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy,
 • wypłaty ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.

Kiedy nie można zastosować pracowniczych kosztów?

W poniższych sytuacjach pracodawca nie pomniejszy przychodu pracownika o koszty:

 • wypłata zasiłku chorobowego ze środków ZUS, chyba że w tym czasie pracownik otrzymał jakiś składnik wynagrodzenia, np. premie,
 • pobyt na urlopie bezpłatnym,
 • pobyt na zasiłku macierzyńskim,
 • wypłata zaległego wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.
▲ wróć na początek

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje również naliczanie kosztów w zryczałtowanej formie 20% czy też 50%.

Stosowanie 20% kosztów uzyskania przychodów odnosi się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście między innymi z:

 • działalności artystycznej,
 • literackiej,
 • naukowej,
 • oświatowej,
 • publicystycznej,
 • stypendia sportowe,
 • wynagrodzenia biegłych w postępowaniach sądowych,
 • usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście zostały wyszczególnione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu 50% zgodnie z założeniami ustawowymi przysługują:
 • z odpłatnego przeniesienia prawa własności przemysłowej (art. 22 ust. 9 pkt 1-3),
 • z tytułów praw autorskich i praw pokrewnych (art. 22 ust. 9b).

Faktycznie poniesione koszty w umowie o pracę

Możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów w kwocie rzeczywiście wydatkowanej mają również osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownicze koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy. W ustawie wyszczególnione są środki transportu: autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Na dowód poniesienia kosztów w wysokości faktycznej pracownik musi posiadać wyłącznie imienne bilety okresowe (art. 22 ust. 11 Ustawy pdof).

Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej

W prowadzonej działalności gospodarczej można uwzględniać koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów. Takie koszty zostały wymienione w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pojęcie “kosztu poniesionego” nie jest jednoznaczne z jego poniesieniem, a więc zapłatą. Aby uznać koszt za poniesiony nie musi on mieć statusu opłaconego.

▲ wróć na początek

Ujmowanie kosztów w PKPiR

Rodzaje dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu:

 • faktury, faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki,
 • noty księgowe,
 • dowody opłat bankowych i pocztowych,
 • dowody przesunięć, np. towarów i materiałów handlowych pomiędzy sklepami, zakładami w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych (§ 3 pkt 10; § 13 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
 • inne dowody zawierające co najmniej następujące dane: strony transakcji, datę i numer operacji gospodarczej, przedmiot i kwotę operacji gospodarczej, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych. Przykładowo: umowa kupna-sprzedaży, płatności dokonywane na podstawie książeczek opłat, listy płac w przypadku wypłaty w gotówce, przy przekazaniu wynagrodzenia na rachunek pracownika inny dokument.
 • dowody wewnętrzne: paragony opisane na odwrocie kogo i czego dotyczą, diety za czas podróży służbowej pracowników, właściciela, osób współpracujących, różnice kursowe, koszty czynszu, mediów w proporcji przypadającej na działalność gospodarczą.

Ujęcie paragonu w kosztach uzyskania przychodów możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach. Odnosi się do nich wspomniane już Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR w § 14 ust. 4 i 5. Ujęcie kosztu w odpowiedniej kolumnie PKPiR zależy od tego czy koszty mają bezpośredni czy pośredni związek z działalnością gospodarczą.

Sprawdź zawieszenie działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodu.
 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość