Kredyt czy leasing samochodu osobowego?

Finansowanie zakupu samochodu osobowego – kredyt czy leasing? Pozyskanie samochodu poprzez jego leasing jest prostsze niż uzyskanie kredytu na ten cel – zwłaszcza w zakresie wymagań formalnych. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przedstawia dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do ewidencji, NIP, Regon), dowód osobisty, zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych, zeznanie podatkowe za ubiegły rok oraz raport dotyczący podatku dochodowego za poprzedni miesiąc.

Kredyt czy leasing – formalności

Niekiedy towarzystwo leasingowe może zażądać jeszcze innych dokumentów – zależy to od przyjętych przez nie kryteriów. W przypadku kredytu dokumentów tych jest znacznie więcej. Ponadto przy leasingu nie wymagane są już dodatkowe zabezpieczenia – podstawowym jest weksel oraz sam przedmiot leasingu. A co najważniejsze, nie jest badana zdolność kredytowa klienta, która to jest podstawą udzielenia kredytu bankowego. Jest to szczególnie ważne dla młodych przedsiębiorstw.

Kolejnym aspektem, który warto rozważyć jest okres oczekiwania na decyzję i możliwość korzystania z przedmiotu umowy. Przy leasingu czas oczekiwania jest relatywnie krótki. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca od razu korzysta z samochodu. W przypadku kredytu okres analizy jest dłuższy, a po otrzymaniu decyzji czekają przedsiębiorcę jeszcze formalności związane z zakupem samochodu, które musi załatwić sam.

Kredyt czy leasing – rozliczenie inwestycji

Istotnym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest także okres rozliczenia inwestycji.  Kwoty związane z zakupem samochodu osobowego ze środków uzyskanych z kredytu nie są bezpośrednio kosztem firmy. Stają się nim dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne trwające  przez okres 5 lat. Przy leasingu czas rozliczania takiej inwestycji można skrócić nawet dwukrotnie, co  pozwoli przedsiębiorcy na znaczne obniżenie podstawy opodatkowania przez cały okres trwania umowy. Jest to korzystne zwłaszcza dla podmiotów osiągających wysokie dochody.

Duże znaczenie ma cena samochodu. Przy zakupie samochodu osobowego w przypadku amortyzacji i ubezpieczenia występuje ograniczenie – 20 000 euro, po przekroczeniu którego pozostałe kwoty nie są już kosztem podatkowym. Ograniczenie to nie dotyczy opłat leasingowych.  Wszystkie raty leasingowe oraz dodatkowe opłaty mogą być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodu.

Prawo własności

Warto poruszyć również aspekt własności. Samochód zakupiony ze środków uzyskanych od banku jest własnością kredytobiorcy. Może on nim w pełni rozporządzać. Inaczej jest przy leasingu. Przez cały okres trwania umowy, pojazd jest własnością towarzystwa leasingowego. Dopiero po zakończeniu umowy przedsiębiorca może go wykupić na bardzo korzystnych warunkach.

Podsumowując, nie każdy przedsiębiorca może dostać kredyt bankowy. Wymagania towarzystw leasingowych w tej materii są mniej rygorystyczne. Z leasingu mogą skorzystać także młode firmy prowadzące od niedawna działalność. Głównymi zaletami leasingu są: skrócony czas rozliczenia inwestycji oraz brak ograniczeń jeżeli chodzi zaliczanie wydatków związanych z leasingiem do kosztów.

Dodatkowo, towarzystwa leasingowe oferują korzystne pakiety ubezpieczeniowe. Co więcej, korzystanie z leasingu nie ogranicza i nie pomniejsza zdolności kredytowych przedsiębiorcy. Wszystkie te argumenty przemawiają za leasingiem, który często jest korzystniejszą formą inwestowania dla przedsiębiorcy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI