Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Faktura VAT-marża

Obowiązek wystawiania Faktury VAT-marża
Faktury VAT marża wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Transakcje, które można opodatkowywać wg tej procedury określa ustawa o podatku VAT. Do tej grupy należą podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zgodnie z przepisami ustawy podstawą opodatkowania VAT marżą jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura rozliczania VAT oznacza, że sprzedawca nalicza i odprowadza VAT naliczony tylko od kwoty od marży (różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu), ale bez możliwości odliczenia VAT z faktur zakupu.
Przykład stosowania procedury VAT-marża
Najlepszym przykładem stosowania procedury VAT-marża jest działalność komisów samochodowych. Komis najczęściej kupuje pojazd od osoby fizycznej za określoną kwotę na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub umowy komisowej. Umowa nie określa kwoty podatku VAT – ponieważ taka transakcja nie podlega ustawie. Tym samym sprzedawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Ale sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i gdy dokona sprzedaży musi go naliczyć. Nie wylicza jednak kwoty podatku od całej ceny sprzedaży. Zaczyna od wyliczenia różnicy pomiędzy całkowita ceną sprzedaży, a ceną zakupu. Różnica jest kwotą prowizji brutto, która po podzieleniu przez 1,22 da kwotę prowizji netto. Różnica pomiędzy prowizją brutto i netto jest kwotą podatku VAT, którą sprzedawca jest zobowiązany wpłacić do US.
Dane na fakturze VAT- Marża
Tego rodzaju faktura ma ograniczony zakres danych i nie musi określać ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Podatnicy wystawiający fakturę marżę nie muszą też wyszczególniać na niej swojej marży. Tak więc na fakturze vat-marża widnieje tylko jedna kwota – całkowita cena sprzedaży.
Jak księguje fakturę VAT-marża kupujący.
Ponieważ faktura VAT-marża nie zawiera kwoty podatku to  kupujący nie może go odliczyć. Dla niego faktura VAT-marża jest równoważna z rachunkiem wystawionym przez nie-vatowca, lub umową kupna-sprzedaży. Taka faktura nie jest księgowana w ewidencji zakupów VAT. Cała kwota należna sprzedawcy będzie zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności.
Faktura VAT-marża a WNT i import towarów
Faktura VAT-marża występuje również w obrocie międzynarodowym. Transakcje udokumentowane fakturą VAT-marża (wystawioną przez zagranicznego sprzedawcę) nie mają charakteru ani importu towarów (gdy dostawca pochodzi spoza Unii) ani wewnątrzunijego nabycia towarów (dostawa z terenu Unii).  Tym samym na kupującego nie spada obowiązek opodatkowania zakupu polskim  podatkiem VAT.
Szczególne znaczenie ma to w wypadku zakupu przez firmę samochodów osobowych. Samochód nabyty w np. w Niemczech na podstawie zwykłej faktury sprzedaży z zastosowaniem stawki VAT 0% jest transakcją WNT. Kupujący musi złożyć w US druk VAT-23, na którym ma obowiązek naliczyć  podatek VAT wg stawki 22%.  Następnie ma prawo do odliczenia 60% (lecz nie więcej niż  6000 zł) naliczonego podatku.
W przypadku zakupu samochodu na podstawie faktury VAT-marża podatnik, na druku VAT-24,  występuje do US z wnioskiem  o stwierdzenie braku obowiązku uiszczenia podatku. Istotne jest, aby przedstawiona w US faktura VAT-marża  jednoznacznie potwierdzała ten sposób opodatkowania.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Artur

  No dobrze.

  A jeśli Kupujący zajmuje się sprzedażą aut używanych i nabył w ramach WNT (za cenę netto) pojazd to czy może sprzedać go w systemie FVat-marża ?

 • Joanna Zalewska

  Procedura VAT-marża może być stosowana tylko wówczas, gdy wystawiający fakturę nie miał możliwości odliczenia podatku VAT, czyli gdy towar był przez niego zakupiony od podmiotu nie będącego płatnikiem podatku VAT lub też na podstawie faktury VAT-marża. Natomiast WNT jest stosowane tylko wówczas, gdy dostawca towaru jest płatnikiem podatku. Pan w ramach WNT zapłacił podatek w Polsce i miał prawo go odliczyć. Tym samym procedura VAT-marża nie może mieć zastosowania przy sprzedaży samochodu..

 • Mariusz

  Czy komis kupując auto na zasadach WNT czyli po wartości netto nalicza sobie f-ra wewnętrzną VAT i także f-rą wewnętrzną odlicza w pełnej wysokości (bez ograniczeń 60% max 6000zł)? Sprzedając dalej firmie nalicza wówczas Vat 22%?

 • Joanna Zalewska

  Komis, kupując samochód osobowy w celu jego odsprzedaży, ma prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku VAT. Ograniczenie do 60%, nie więcej niż 6 tys., w tej sytuacji nie stosuje się na mocy art. 86 pkt 4 ppkt 7 ustawy o podatku VAT. Przy sprzedaży nalicza się 22% podatku VAT.

 • Marek Laszczak

  Witam. Czy każdy podmiot może wystawiać fakturę vat-marża jeśli dostarcza towary używane? Jak księguje się w KPiR takie zdarzenie i jakie dodatkowe dokumenty trzeba oddać, jak odnieść podatek vat należny z tej faktury do pozostałych, czy po prostu go nie wliczać do niczego?

 • Wioletta Kupisek

  Witam. czy to samo dotyczy uzywanych części samochodowych.
  Tzn. kupiłam uzywany silnik ( bez prawa odliczenia vat), który następnie montuję w samochodzie klienta, a fakturę wystawiam na robociznę i oczywiście silnki. Czy mogę od tego silnika zastosować vat marżę? Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży samochodów nowych, używanych,części( głównie nowych, to jest specyficzny przypadek)

 • Piotr Małys

  A jak to się ma to sprzedaży telefonów? zauważyłem, że wiele firm sprzedaje NOWE telefony i wystawia paragon lub fakturę VAT-marża.
  Na górze artykułu podajecie, że fakturę taką można wystawić na towar używany. Jak zatem ma się to do oferowania telefonów nowych?

  Trochę się już w tym pogubiłem…

 • Joanna Zalewska

  Telefony komórkowe nie są traktowane w szczególny sposób i tylko egzemplarze używane mogą być sprzedawane na fakturę VAT-marża. Definicja “towar używany” na potrzeby procedury vat-marża wymaga, aby towar był chociaż raz użyty. Możliwe więc, że tak sprzedawane są telefony “prawie nowe” a nie “fabrycznie nowe” lub mamy do czynienia z nadużyciem.

 • Czy to samo dotyczy uzywanych części samochodowych.
  Tzn. kupiłem używany błotnik na giełdzie samochodowej na rachunek uproszczony ( bez prawa odliczenia vat), który następnie sprzedaję na fakturę VAT – marża – czy taka czynność jest dopuszczalna.

 • Joanna Zalewska

  Udokumentowanie transakcji fakturą vat-marża jest poprawne.
  Proszę dodatkowo zwrócić uwagę na to, że dokonując dostawy:
  części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);
  ma Pan obowiązek rejestrowania sprzedaży w/w artykułów na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, już od pierwszej tego typu transakcji.

 • gelre

  W pkt. 6 link nieaktywny

 • Hanna Liczner

  Odpowiedź 6 była udzielona ponad rok temu. Link jest już nieaktywny.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ