Likwidacja działalności – co zrobić z kasą fiskalną?

Likwidacja działalności wiąże się z szeregiem obowiązków przedsiębiorcy. Podatnik kończąc działalność gospodarczą, w której używał do ewidencjonowania sprzedaży kasy fiskalnej, muszą pamiętać o dokonaniu czynności związanych z zakończeniem jej używania. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach bez względu na sposób opodatkowania i formę prawną prowadzonej działalności.

Likwidacja działalności i kasa fiskalna – czynności, które trzeba wykonać

Wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących i należą do nich:

1. Sporządzenie wydruku raportu dobowego i miesięcznego

2. Złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Na złożenie wniosku mamy 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym. Wniosek ma formę pisemną i jego wzór stanowi załącznik numer 3 do rozporządzenia. Podajemy w nim dane kasy i wskazujemy, że przyczyną złożenia jest zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Składamy oświadczenie czy korzystaliśmy z ulgi z tytułu zakupu kasy, a w sytuacji gdy kasa była użytkowana krócej niż trzy lata informujemy, że zwracamy ulgę na konto urzędu skarbowego.

▲ wróć na początek

3. Złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

We wniosku podajemy dane firmy, numer kasy fiskalnej, datę jej fiskalizacji, miejsce w którym była zainstalowana oraz datę jej wyrejestrowania.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa arrow6

4. Dokonanie, przy pomocy serwisanta kasy, odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego

Na potwierdzenie odczytu pracownik urzędu skarbowego sporządza protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy. Raport rozliczeniowy stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu określa rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Protokół otrzymuje podatnik, serwis dokonujący odczytu i urząd skarbowy. Co ważne w przypadku, gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu.

▲ wróć na początek

5. Zwrot ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnicy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnicy zlikwidują działalność gospodarczą są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zwrot ulgi na zakup kasy, reguluje rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zgodnie z którym, zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dokonujemy na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne
  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.
Księgowość Internetowa – 3 miesiące za darmo arrow6

Zwrot ulgi powinien zostać wykazany w pozycji 37 w deklaracji VAT-7 (wersja 18) w przypadku podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie lub deklaracji VAT-7K (wersja 12) gdy podatek VAT rozliczany jest kwartalnie.

Ważne!

Kwota zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących jest również wykazywana na pliku JPK_VAT.

  Podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT dokonują zwrotu ulgi na kasę do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

6. Kasa fiskalna a remanent likwidacyjny

W remanencie likwidacyjnym w podatku VAT wykazujemy towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeśli podatnik na dzień likwidacji działalności posiada kasę rejestrującą, przy nabyciu której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, to powinien ją ująć w remanencie likwidacyjnym i opodatkować według stawki 23%.

Za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę rynkową towaru z dnia likwidacji zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Program do faktur – Darmowe konto arrow6

Należy zauważyć, że kasa fiskalna pozbawiona po odczycie pamięci fiskalnej nie spełnia wymogów technicznych określonych w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, staje się więc nieprzydatna i z reguły nie przedstawia żadnej wartości. W takiej sytuacji możemy przed likwidacją przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej lub producenta kas.

Sprzedajesz towary używane? Sprawdź, jak należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej w procedurze VAT marża!
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI