Blog ifirma.pl

Likwidacja działalności – co zrobić z kasą fiskalną?

|
Zamykając działalność gospodarczą, jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest dokonanie szeregu czynności związanych z zakończeniem używania kasy fiskalnej. Sprawdź, jak krok po kroku powiadomić urząd i wykazać likwidację kasy!
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Likwidacja działalności wiąże się z szeregiem obowiązków dla przedsiębiorcy. Podatnik kończąc działalność gospodarczą, w której używał do ewidencjonowania sprzedaży kasy fiskalnej, musi pamiętać o dokonaniu czynności związanych z zakończeniem jej używania. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach bez względu na sposób opodatkowania i formę prawną prowadzonej działalności.

Likwidacja działalności i kasa fiskalna – czynności, które trzeba wykonać:

Wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących i należą do nich:

1. Sporządzenie wydruku raportu dobowego i miesięcznego

Podatnicy, którzy używają kas on-line wystawiają dobowy raport fiskalny. Jeżeli używamy kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem wystawiamy raport fiskalny dobowy i miesięczny.

2. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy

Po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu, przy pomocy serwisanta dokonujemy odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. Z czynności tej sporządzony jest protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym składamy do właściwego dla nas naczelnika urzędu skarbowego w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia.

Gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu.

W przypadku zakończenia używania kas on-line podatnik zapewnia odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych.

Po zakończeniu przez kasę on-line, kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może już prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

▲ wróć na początek

3. Złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Wraz z dokumentami, o których jest mowa w pkt 2 składamy wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Zwrot ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnicy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących zakończą działalność gospodarczą są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zwrot ulgi na zakup kasy, reguluje od dnia 1 maja 2019 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Zgodnie z regulacją zawartą w rozporządzeniu, zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego

 • do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu.

Podatnicy dokonujący zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia stosują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zgodnie z którym zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Zwrot ulgi powinien zostać wykazany w pozycji 37 w deklaracji VAT-7 (wersja 20) w przypadku podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie lub deklaracji VAT-7K (wersja 14) gdy podatek VAT rozliczany jest kwartalnie.

Podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT dokonują zwrotu ulgi na kasę do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

▲ wróć na początek

5. Kasa fiskalna a remanent likwidacyjny

W remanencie likwidacyjnym w podatku VAT wykazujemy towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeśli podatnik na dzień likwidacji działalności posiada kasę rejestrującą, przy nabyciu której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, to powinien ją ująć w remanencie likwidacyjnym i opodatkować według stawki 23%. Za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę rynkową towaru z dnia likwidacji zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że kasa fiskalna pozbawiona po odczycie pamięci fiskalnej nie spełnia wymogów technicznych określonych w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, staje się więc nieprzydatna i z reguły nie przedstawia żadnej wartości. W takiej sytuacji możemy przed likwidacją przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej lub producenta kas.

Sprzedajesz towary używane? Sprawdź, jak należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej w procedurze VAT marża!

 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie