Powrót

Likwidacja działalności gospodarczej – podatek dochodowy

likwidacja działalności

Od stycznia 2011 uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym majątku pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Od stycznia 2011 uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym majątku pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej. Do końca 2010 r przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą miał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego, w którym wykazywana była wartość (według cen zakupu) towarów, materiałów i wyrobów oraz rzeczowych składników majątku, jak również braków i odpadków z wyłączeniem środków trwałych. Po przeliczeniu wartości remanentu przez współczynnik dochodowości, od potencjalnego dochodu był naliczany 10% podatek likwidacyjny. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchyliła obowiązujące poprzednio przepisy, definiujące ustalanie dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej i rozliczanie ryczałtowego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego.

Likwidacja działalności gospodarczej – spis składników majątku

Dotychczasowy remanent likwidacyjny został zastąpiony wykazem składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w którym są ujmowane wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe pozostające w firmie w momencie jej likwidacji. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
 • liczbę porządkową,
 • określenie (nazwę) składnika majątku,
 • datę nabycia składnika majątku,
 • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość początkową,
 • metodę amortyzacji,
 • sumę odpisów amortyzacyjnych,
 • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji (przy likwidacji lub wystąpieniu ze spółki).

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży

Opodatkowanie dochodu z remanentu likwidacyjnego w momencie likwidacji zostało zniesione, ale sprzedaż wykazanych składników majątku przed upływem 6 lat będzie opodatkowana jak przychód z działalności gospodarczej. Termin sześcioletni ustawa definiuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia odpłatnego zbycia środka trwałego.

Podstawa opodatkowania

Dochód lub stratę ze zbycia w/w składników majątku ustala się przez odjęcie od przychodu ze zbycia wydatków na nabycie tych składników, które uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zwolnienie z opodatkowania

Jeśli przedsiębiorca będzie zbywał składniki majątku po upływie 6 letniego terminu – sprzedaż ta nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Natomiast jeśli przedsiębiorca ponownie będzie wykorzystywał składniki majątku w następnej działalności gospodarczej, zwolnienie go nie obejmie. Joanna Pindelska
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

28 komentarzy

 1. Barbara Budziak

  Zamierzam w tym roku zlikwidować działalność gospodarczą – posiadam wyposażenie , którego zakup był zaliczony do kosztów uzyskania przychodu , VAT uległ odliczeniu.Zakładam, że wyposażenie to nie będzie sprzedawane , podatku dochodowego nie mam, ale co z podatkiem VAT , który był odliczony przy zakupie?
  Czy na potrzeby Ewidencji VAT trzeba zrobić remanent likwidacyjny czy także nie?

 2. Adam

  W zakresie zwrotu VAT od remannentu likwidacyhnego nic sie nie zmienilo. Tak, trzeba zwrocic VAT odliczony od zakupionych i nieodsprzedanych towarow (towarow w sensie definicji z ustawy o VAT). Trzeba pamietac, ze 1) obowiazek podatkowy ze spisu powstaje w dniu spisu, tj. jezeli likwidacja nastapi 31.03.2011, to VAT wykazujemy na VAT-7 za marzec i placimy do 25 kwietnia.
  2) obowiazuja nowe stawki VAT, wiec ich uzywamy!
  3) towary wyceniamy na dzien likwidacji DG po cenach nabycia/koszcie wytworzenia z tego dnia.

 3. J. Pindelska

  Zasady rozliczenia podatku VAT przy zakończeniu działalności nie uległy zmianie; należy sporządzić remanent likwidacyjny dla podatku VAT. Szczegóły znajdzie Pani w poprzednim artykule: http://blog.ifirma.pl/2009/09/likwidacja-dzialalnosci-gospodarczej/

 4. kamil

  chciałbym zamknąć firmę ale nie wiem jak jeśli nie kupowałem żadnego sprzętu a odliczałem ryczałt z zarobków czy ponoszę jakieś koszty w związku z wykreślenia z ewidencji? i likwidacji działalności?

 5. J. Pindelska

  Artykuł dotyczy podatku dochodowego – wg skali i liniowego, ustalanego w oparciu o podatkową KPiR. Nie odnosi się w żaden sposób do ryczałtu.

 6. Wojciech.L

  Czyli będąc na ryczałcie, kiedy zlikwidowałem firmę i zaplacilem za towar ktory mi zostal VAT wczesniej odliczony, to po sprzedaniu tego towaru nie musze placic 3% podatku juz za ten towar? Nie umiem znalezc informacji odnosnie opodatkowanych w formie ryczaltu

 7. Hanna Liczner

  Artykuł nie omawia opodatkowania ryczałtem.

 8. Bartosz J.

  „Dochód lub stratę ze zbycia w/w składników majątku ustala się przez odjęcie od przychodu ze zbycia wydatków na nabycie tych składników, które uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.”
  A co dochodem ze sprzedaży składników, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? Czy dochodem będzie po prostu kwota sprzedaży (bez pomiejszenia)?

 9. Hanna Liczner

  do Bartosza: tak

 10. Agnieszka Tobys

  1.likwiduję działalność, co z samochodem, który był amortyzowany przez 3 lata, ja obliczyc jego wartosc
  2.co ze srodkami trwałymi które były amortyzowane jednorazowo, czy wliczam je na koniec działalności do spisu

 11. Hanna Liczner

  To jest artykuł dotyczący likwidacji działalności gospodarczej w podatku dochodowym. Proszę przeczytać akapit zatytułowany „Spis składników majątku”.

 12. Cichocka Anna

  mam pytanie. 2 lata temu skorzystalam z dotacji z U.P. zakupilam między innymi programy komputerowe. Czy dziś, robiąc remanent likwidacyjny (planuję zamknąć działalnsc) muszę zapłacić podatek od cen zakupu czy od jakiejs innej kwoty, np. aktualnej ceny renkowej?Przez ten okres programy te straciły znacznie na wartości. Proszę o pomoc.

 13. Hanna Liczner

  Proszę przeczytać akapit pt Spis składników majątku.

 14. agnieszka tobys

  zamykam dg na dzień 31.01 czy styczen zamknąć normalnie czy z uwzględnieniem stanu na 31.12 i dopiero później mnożyć x18 i odjąć kwote wolną i ub. zdrowotne

 15. Hanna Liczner

  Już przy obliczaniu podatku za styczeń bierze Pani dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych.

 16. Bożena

  zrobiłam 2 spisy na zakończenie działalności i co dalej.W vacie dołącze do deklaracji vat ,a w dochodowym? Mam go złożyć w US?

 17. Hanna Liczner

  nie, nie trzeba składać spisu z natury w US

 18. Witalis

  czy w świetle ostatnich zmian w przepisach dot. likwidacji działalności gospodarczej nadal istnieje obowiązek informowania o tym urząd skarbowy z siedmiodniowym wyprzedzeniem?

 19. Katarzyna Kisiel

  Sporządzając spis składników majątku dla celów PIT nie mamy obowiązku informowania US. Obowiązek ten występuje w związku ze sporządzenia spisu z natury towarów i materiałów handlowych dla zamknięcia księgi przychodów i rozchodów

 20. Edyta

  Likwiduję DG, chcę srodki trwałę i WNiP wnieść do nowej dzialalnosci w formie aportu do sp z oo. Środki trwałe i WNiP otrzymałam w ramach dotacji z urzedu pracy. 1/ Co z opodatkowaniem w likwidacji 2/ co z opodatkowaniem przy wniesieniu jako aport? 3/ może to łączy się przepisowo razem?

 21. Katarzyna Kisiel

  Poniżej odpowiedzi na Pani pytania:
  1)Od początku 2011 roku 10% podatek likwidacyjny został zniesiony.
  2)Wniesienie składnika majątku w zamian za udział w spółce podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PDOF. Istotną kwestia jest ustalenie kosztu uzyskania przychodu – reguluje to art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o PDOF. Kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy i nie ma tu znaczenia że przekazywane ŚT zostały sfinansowane z dotacji z UP na rozpoczęcie działalności.
  3)Dochód i podatek o którym mowa w poprzednim pytaniu nie ma już związku z działalnością i jest on wykazywany w deklaracji rocznej PIT-38.

 22. Witalis

  cyt.: „Dotychczasowy remanent likwidacyjny został zastąpiony wykazem składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w którym są ujmowane wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe pozostające w firmie w momencie jej likwidacji.” koniec cytatu…
  – czy użyte wyżej sformułowanie „wyposażenie” należy zawęzić tylko do przedmiotów których wartość początkowa przekracza 1500 pln a nie przekracza 3500 pln czyli takich które należy ujmować w ewidencji wyposażenia? czy też wszystkich przedmiotów bez względu na ich wartość początkową… np. klawiatura, myszka, dysk przenośny itp…

 23. Katarzyna Kisiel

  Tak, w spisie składników majątku sporządzanym w związku z likwidacją działalności należy ująć składniki majątku o niższej wartości, które z racji wartości nie zostały ujęte w ewidencji wyposażania czy środków trwałych. Wynika to z zawartej w ustawie o PDOF definicji składników majątki (ar. 5a ust. 2). Definicja ta wskazuje że składnikami majątku są aktywa funkcjonalnie związane z prowadzoną działalności. Nie ma tu mowy o tym że musi to być wyposażenie czy środki trwałe.

 24. Witalis

  – Bożena napisała, cyt: „zrobiłam 2 spisy na zakończenie działalności i co dalej.W vacie dołącze do deklaracji vat ,a w dochodowym? Mam go złożyć w US?” koniec cytatu,
  – odpowiedź: (Hanna Liczner) – „nie, nie trzeba składać spisu z natury w US”

  mam pytanie: czy aby na pewno należy dołączyć spis z natury (remanent likwidacyjny/końcowy) do ostatniej deklaracji VAT? czy nie wystarczy oświadczenie o wysokości wynikającego z przedmiotowego remanentu/spisu podatku VAT?

 25. Michal

  Moja konkubina (wspolnie zamieszkujemy, prowadzimy wspolne gosp. dom.) zlikwidowala deficytowa DG (kpir), pozostalo jej troche towaru, pawilon handlowy i samochod dostawczy(kupila 2,5 roku temu za 12,- i 12,5 tys. zl, czesciowo zamortyzowala).
  Czy moge w jakis sposob przejac te dwa skladniki majatku od niej jesli otworze dzialalnosc gospodarcza? Wychodzil bym na plus dzieki mniejszym skladkom ZUS.

 26. Katarzyna Kisiel

  Nie jesteście Państwo spokrewnieni więc sprzedaż pozostałego towaru/ środków trwałych jest dopuszczalna.
  W przypadku sprzedaży składników majątku pozostałych po likwidacji działalności przed upływem 6 lat od likwidacji działalności przychód ze sprzedaży jest przychodem z działalności od którego należy zapłacić podatek. Informacja o tym w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania znajduje się w powyższym artykule.

 27. Agnieszka

  Witam mam pytanie , kilka miesięcy temu zamknęłam DG zrobiłam remanent , zapłaciłam podatek ale pozostało mi jeszcze trochę ubrań, czy mogę je tak po prostu sprzedać?

 28. Katarzyna Kisiel

  Tak, może je Pani sprzedać. Musi się Pani jednak liczyć z tym że sprzedaż składników majątku, w tym towarów handlowych pozostałych w związku z likwidacją działalności jest opodatkowana jak przychód z działalności gospodarczej. Dotyczy to sytuacji gdy sprzedaż ma miejsce w ciągu 6 lat od likwidacji działalności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość