Listopad miesiącem inwestycji czyli podwójna zaliczka w PIT

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (czyli na Książce Przychodów i Rozchodów) opłacają zaliczkę na podatek dochodowy co miesiąc lub co kwartał na podstawie osiągniętych przychodów i kosztów. Wyjątkiem jest grudzień.

Rozliczenie  kwartalne:

Za 4 kwartał podatek wpłacamy do 20 grudnia bieżącego roku w wysokości identycznej jak za 3 kwartał. Dopiero w rozliczeniu rocznym nastąpi rzeczywiste wyliczenie podatku z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego oraz przysługujących ulg podatkowych. Na podstawie deklaracji PIT-36 lub PIT-36L wyjdzie nam kwota do zwrotu lub dopłata.

Rozliczenie miesięczne:

Podatek  za grudzień wpłacamy w takiej samej wysokości jak za listopad do 20 grudnia bieżącego roku (niejako “z góry”), czyli musimy w grudniu wpłacić podwójną kwotę jaka została wyliczona w PIT-5 za listopad. Rzeczywisty podatek za grudzień zostanie wyliczony dopiero w deklaracji rocznej, również z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego oraz przysługujących ulg podatkowych.

Koszty w listopadzie

Rozliczający się kwartalnie znają już wysokość zaliczki do zapłacenia w grudniu i nie mają możliwości manewru. Ale przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie a uzyskujący w listopadzie znaczny dochód powinni rozważyć możliwość większych zakupów w listopadzie, tak aby podwójna zaliczka PIT płacona tuż przed świętami była mniejsza. Najkorzystniej jest dokonywać zakupów inwestycyjnych – czyli kupować dobra służące bezpośrednio działaniu firmy – środki trwałe, wyposażenie.
Można również kupować towary handlowe. Wydatki na zakup towarów handlowych też pomniejszają zaliczkę za listopad, ale należy pamiętać, że towary niesprzedane do końca roku znajdą się w remanencie rocznym. Wartość remanentu wyliczona na koniec roku pomniejsza całoroczne koszty wykazywane w zeznaniu rocznym i tym samym zwiększa całkowity podatek w PIT-36 lub w PIT-36L (płacony do końca kwietnia). W interesie podatnika jest, aby wartość remanentu była możliwie najniższa.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI