Mały podatnik – przywileje w PIT i VAT.

Pojęcia małego podatnika pojawiają się zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ustawie o podatku VAT. Do tej pory, tj. do 31 grudnia 2019 roku limity przychodu ze sprzedaży do uznania przedsiębiorcy za małego podatnika w obu ustawach były takie same. Jednak od 2020 roku to się zmieniło.

Mały podatnik od 2020 roku

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wraz z kwotą podatku VAT należnego nie przekracza ustawowych limitów.

W podatku VAT jest to kwota wyrażona w złotych odpowiadająca równowartości 1.200.000 euro. Dla przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami inwestycyjnymi (pełna treść w art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o VAT) jest to kwota odpowiadająca równowartości 45.000 euro.

W podatku dochodowym od 2020 roku jest to kwota odpowiadająca równowartości 2.000.000 euro. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limity na 2020 rok dla podatku VAT wynoszą odpowiednio 5.248.000 zł i 197.000 zł. Limit na 2020 rok dla podatku dochodowego wynosi 8.747.000 zł.

Sprawdź pozostałe limity na 2020 rok.

Mały podatnik przywileje w PIT

W podatku dochodowym posiadanie statusu małego podatnika pozwala na rozliczanie zaliczek w trakcie roku podatkowego w okresach kwartalnych (art. 44 ust. 3g). Przedsiębiorcy, którzy wybiorą taką formę wpłacania zaliczek dokonują tego w następujących terminach:

  • I kwartał – w terminie do 20 kwietnia
  • II kwartał – w terminie do 20 lipca
  • III kwartał – w terminie do 20 października
  • IV kwartała – w terminie do 20 stycznia

O wyborze takiej formy regulowania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy począwszy od zeznań składanych za 2019 rok poinformują w rozliczeniu rocznym. Poprzednio należało informować naczelnika urzędu skarbowego odrębnym zawiadomieniem składanym na początku roku podatkowego.

W taki sposób można amortyzować środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych. Limit ten przysługuje niezależnie od pozostałych limitów do 10.000 zł i 100.000 zł fabrycznie nowych środków trwałych.

Mały podatnik przywileje w VAT

  1. Po pierwsze mały podatnik może skorzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT.
  2. Charakterystyczny dla tej metody jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek zapłaty podatku VAT należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty za towar lub usługę. O wyborze takiej formy rozliczania należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z właściwością miejscową.

  3. Po drugie mały podatnik w VAT może wybrać kwartalną formę rozliczania podatku.
  4. O tym fakcie również należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego składając zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z kwartalnego rozliczenia.

Deklarację kwartalną VAT-7K przedsiębiorca składa w terminie do 25-tego dnia miesiąca po kwartale. Niezależnie od wyboru kwartalnej formy rozliczania podatku VAT przedsiębiorca składa miesięcznie JPK-VAT.

Kwartalne rozliczanie podatku VAT daje przedsiębiorcy możliwość przesunięcia w czasie zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego.

Rodzaj amortyzacji w zależności od wartości środka trwałego i statusu podatnika – mały podatnik, każdy podatnik.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań