Materiał podstawowy/Towar handlowy w drodze

Czasami zdarza się sytuacja, kiedy faktura za zakupione towary handlowe lub materiały podstawowe dociera szybciej niż ich faktyczna dostawa. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. materiałem podstawowym/towarem handlowym w drodze. W jaki sposób należy ująć taką sytuację w księdze przychodów i rozchodów? Sprawdźmy.

Moment poniesienia kosztu według ustawy o PIT

Zgodnie z art. 22 ust 6b ustawy o PIT, za moment poniesienia kosztu (również zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych) uznaje się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę jego zaksięgowania. Zasada ta dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Co więcej, w wyjaśnieniach do KPiR znajduje się zapis, zgodnie z którym w kolumnie 2 podatkowej księgi przychodów i rozchodów („Data”) należy wpisać dzień, który wynika z dokumentu stanowiącego podstawę dokonania wpisu, tj. data poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo zestawienia sprzedaży. Ważne! Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych należy ująć w księdze natychmiast po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Faktura otrzymana przed dostawą materiałów podstawowych lub towarów handlowych

Fakturę za zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych należy ująć w kolumnie 10 KPiR w dacie jej wystawienia, nawet wówczas, gdy nie doszło jeszcze do ich faktycznej dostawy (chyba że jest to faktura zaliczkowa – wówczas koszt należy wykazać dopiero w momencie dostawy). Co więcej, nawet jeżeli miesiąc, w którym sporządzono dokument zakupowy jest już zamknięty, podatnik i tak powinien ująć koszt w okresie, w którym faktura została wystawiona (brak chronologii w zapisach należy wyjaśnić w kol. 16 „Uwagi”).

Faktura przed dostawą a VAT

Jeżeli faktura została wystawiona przed dostawą materiałów podstawowych lub towarów handlowych, prawo do odliczenia VAT powstanie dopiero w momencie dokonania dostawy. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli przed dostawą miała miejsce płatność na poczet danej transakcji – wówczas podatnik może dokonać odliczenia VAT w deklaracji za okres, w którym otrzymał fakturę.
Faktura w drodze – co zrobić, jeśli dostaliśmy towar handlowy lub materiał podstawowy, a nie mamy jeszcze faktury?
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI