Mieszkanie jako środek trwały w budowie – wartość początkowa

Środkiem trwałym w budowie są elementy w okresie ich budowy, montażu, ulepszenia już istniejącego składnika majątku. Przedsiębiorca, który kupił mieszkanie – czy to na wynajem, czy w celu prowadzenia w nim działalności – wszelkie nakłady poniesione przed przyjęciem lokalu do użytkowania powinien zakwalifikować właśnie jako środek trwały w budowie. Jakie koszty będą składały się na wartość początkową mieszkania?

Mieszkanie jako środek trwały w budowie

Mieszkanie, które nie zostało jeszcze przyjęte do użytkowania nie może stanowić środka trwałego w firmie i podlegać amortyzacji – nie spełnia bowiem koniecznego warunku kompletności i zdatności do użytku. Jak zostało wspomniane wyżej, lokal kwalifikuje się wówczas jako tzw. środek trwały w budowie i dopiero w momencie zakończenia wszelkich prac będzie mógł on zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. Do kosztów, które powiększają wartość mieszkania będącego w trakcie przygotowania do użytkowania należy zaliczyć m.in.:

  • wartość mieszkania – z aktu notarialnego lub z faktury (jeśli mieszkanie będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną, wówczas czynni podatnicy biorą pod uwagę wartość netto z faktury; jeśli natomiast najem mieszkania będzie zwolniony z VAT lub każdorazowo, gdy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z tego podatku, do wartości początkowej mieszkania należy wziąć kwotę brutto z mieszkania)
  • koszty zakupu nieruchomości, jak np. koszty notariusza czy podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • zapłacone do momentu przyjęcia środka trwałego odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania,
  • wydatki na wszelkiego rodzaju materiały, usługi budowlane czy wyposażenie mieszkania (w wartości netto lub brutto – patrz punkt o wartości mieszkania),
  • wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w przystosowanie mieszkania do użytkowania.

Wartość początkowa mieszkania – na jakie koszty uważać?

Warto pamiętać, że nie wszystkie koszty będą powiększały wartość początkową mieszkania. Wątpliwość budzą wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, jak np. media, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz nieczystości, etc. Mimo, iż definicja wartości początkowej środka trwałego jest dość szeroka, należy uznać, że tego typu koszty nie są wydatkami poniesionymi w celu uznania danego mieszkania za zdatne do użytku. W związku z powyższym nie zwiększają one wartości początkowej środka trwałego. Powinny zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu, czyli w kol. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w dniu ich poniesienia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 

Sprawdź, jakie wady i zalety ma zaliczenie mieszkania do środków trwałych!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK