Nabycie towaru od zagranicznego kontrahenta a prawo do odliczenia podatku VAT

Zasadą ogólną jest, że sprzedaż opodatkowana jest przez świadczącego usługę, dostawcę towaru. Występują wyjątki od tej zasady, w transakcjach krajowych jest np. sprzedaż złomu a w przypadku transakcji unijnych import usług a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT).

Rozliczenie przez nabywcę, polega na przerzuceniu na niego obowiązku naliczenia, we właściwej stawce, podatku VAT od towaru lub usługi. Jeśli nabywcą jest płatnik VAT, który zakupuje towar lub usługę celem wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych, obciążenie podatkowe jest neutralne. Podatek VAT zostanie naliczony, ale również zostanie odliczony przez podatnika.

Może się zdarzyć, że nabycie od kontrahenta zagranicznego nie będzie wymagało zastosowania procedury WNT.

Od 1 kwietnia 2013 kontrahenci zagraniczni zarejestrowani do VAT w Polsce, dokonując dostawy z terytorium Polski, wystawiają fakturę VAT z naliczonym polskim VAT-em. Faktura taka daje nabywcy pełne prawo do odliczenia VAT z faktury, jeżeli tylko służy działalności opodatkowanej firmy.

Zmiana przepisu jest o tyle istotna, iż przed dniem 1 kwietnia dostawca zagraniczny zarejestrowany do podatku VAT w Polsce przerzucał opodatkowanie na nabywcę, w tym momencie katalog transakcji, które będą opodatkowane przez nabywcę został znacznie zawężony.

Przykład:

Polska spółka Alfa, czynny podatnik podatku VAT, zakupiła towar od francuskiej firmy. Towar w momencie sprzedaży znajdował się na terytorium Polski. W takim przypadku polska firma powinna opodatkować nabycie zgodnie ze stawką pod jaką podlega opodatkowanie towaru w Polsce.

Jeśli francuska firma posłuży się na fakturze adresem siedziby ze swojego kraju, jednakże poda polski NIP (bo jest to firma zarejestrowana do VAT w Polsce) opodatkowanie spoczywa na firmie francuskiej. Polskiemu nabywcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT z faktury, tak jak to jest w przypadku nabycia od każdego innego polskiego kontrahenta.

Joanna Łuksza

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK