Najem a kasa fiskalna

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, podobnie jak jego poprzednie wersje, przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia w tym zakresie dla osób świadczących usługi najmu. Aby jednak było to możliwe, podatnik powinien spełnić określone warunki. Jakie?

Usługi najmu bez kasy fiskalnej po spełnieniu warunków

Co do zasady obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych posiada każdy podatnik, który wykonuje czynności na rzecz ww. odbiorców. Jednak w załączniku do ww. rozporządzenia wymienione zostały zwolnienia z tego obowiązku, wśród których (w poz. 26) znajdziemy wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W dalszej części tego punktu ustawodawca wskazuje jednak warunki, jakie muszą zostać spełnione, by możliwe było skorzystanie z tego przywileju:

  • na całość przychodów z najmu muszą zostać wystawione faktury

lub

  • zapłata za najem następuje każdorazowo na rachunek bankowy podatnika (za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej).

 

Co więcej, z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności dotyczą. W związku z powyższym, jeżeli jeden z ww. dwóch warunków zostanie spełniony, podatnik nie ma obowiązku rejestrowania przychodów z tytułu najmu na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej.

Najem a kasa fiskalna – czy można skorzystać z limitu?

Co jeśli podatnik nie wystawia faktur za najem i woli otrzymywać zapłatę w gotówce? Wówczas może on skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit przychodów. Roczny limit sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także z tytułu usług najmu) wynosi obecnie 20 tys. PLN. Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku, powinni obliczyć limit proporcjonalnie (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Co ważne, jeżeli podatnik osiąga inne przychody z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, wówczas do wspomnianego limitu powinien włączyć całość takich przychodów.

Kasa na najem a inna sprzedaż na rzecz osób fizycznych

Jeżeli poza najmem podatnik wykonuje inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, co do których przysługuje mu prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, wówczas wystawia on paragony tylko za najem. W przypadku pozostałej sprzedaży może on nadal korzystać ze wspomnianego zwolnienia.

Jakie obowiązki ma podatnik, który przekroczył limit zwolnienia z kasy fiskalnej? Sprawdź!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK