Nowe narzędzia weryfikacji kontrahentów – rejestry online MF

Ministerstwo Finansów opracowało nowe narzędzia, które ułatwiają identyfikację i weryfikację online statusu czynnych podatników VAT. Dotychczasowe rozwiązania pozwalały na częściową weryfikację podatników VAT czynnych. Udostępnione nowe narzędzia weryfikacji kontrahentów „Sprawdzenia statusu podmiotu w VAT” pozwalała jedynie na sprawdzenie statusu w bazie w momencie zapytania. Zapisy w bazie nie były uaktualniane na bieżąco, wydruk z wynikami sprawdzenia statusu nie zastępował zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Zmiany

W styczniu 2018 usunięto częściowo powyższe wady głównego rejestru. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. ustawa STIR) w Biuletynie Informacji Publicznej MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu. Wykazy zawierają informacje przydatne dla innych podatników VAT – informacje na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwiają ocenę i weryfikację rzetelności kontrahentów oraz pozwalają na zweryfikowanie obowiązków podatkowych związanych z transakcjami z tymi kontrahentami (np. dla celów stosowania odwrotnego obciążenia). Rejestry udostępniają informacje na temat podmiotów:
  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o VAT),
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a ustawy o VAT),
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9H-j ustawy o VAT).

Nowe narzędzia weryfikacji kontrahentów – co zawierają?

Wyniki wyszukiwania zawierają szczegółowe dane o podmiocie, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji, numery PESEL (w przypadku osób fizycznych), daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT, podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. W konsekwencji dane wrażliwe osób fizycznych, takie jak imię i nazwisko w powiązaniu z nr PESEL będą dostępne dla osób postronnych. Stworzenie rejestru było postulowane przez przedsiębiorców. Chcąc dochować należytej staranności w podatku VAT nie dysponowali narzędziami weryfikującymi dane niedostępne w oficjalnych rejestrach takich jak KRS lub CEIDG. Zwiększenie zakresu danych dostępnych w rejestrze ma na celu ułatwienie weryfikacji kontrahentów, zarówno dostawców jak i odbiorców. Jednocześnie udostępnienie tego narzędzia nie zwalnia podatników z innych czynności wchodzących w skład tzw. należytej staranności – weryfikacji podmiotu i warunków, na jakich odbędzie się transakcja. Ponadto rejestry online mają w przyszłości zostać rozszerzone o dodatkowe informacje dotyczące podatników VAT. Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, które wprowadzi ujawnianie rachunków firmowych (kont bankowych) podatników w rejestrach online. W myśl tego projektu zapłata za transakcje o wartości przekraczającej 15 tysięcy zł na rachunek inny niż ujawniony w rejestrze prowadzonym przez MF, będzie dyskwalifikowała dany wydatek z kosztów podatkowych.
Czy twoi kontrahenci to vatowcy? Zobacz, jak sprawdzić status VAT kontrahenta!
  Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI