Blog ifirma.pl

Odmowa wydania zaświadczenia o niezaleganiu przez urząd skarbowy i ZUS – co należy zrobić?

|
|
4 minut czytania
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub składkach ZUS są często wymagane przy ubieganiu się o kredyty bankowe, leasing, przy udziale w przetargach. Zdarza się, że w pewnych okolicznościach urząd skarbowy bądź ZUS odmówi wydania zaświadczenia. Jak postąpić w takiej sytuacji?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydawane są w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w dziale VIIIA „Zaświadczenia”. Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądane treści następuje w oparciu o te same przepisy. W przypadku podatków odmowa wydania zaświadczenia ma formę postanowienia, na które służy zażalenie. Z kolei zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydawane są między innymi w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego, odmowa wydania zaświadczenia ma postać decyzji, na którą służy odwołanie do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Odmowa wydania zaświadczenia o niezaleganiu

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wystąpi o zaświadczenie o niezaleganiu, a z danych jakimi dysponuje urząd wynika, że posiada zaległości podatkowe bądź zaległości w opłacaniu składek ZUS, otrzyma odmowę w postaci postanowienia lub decyzji, na które przysługuje odpowiednio: zażalenie lub odwołanie.

Zażalenie na postanowienie urzędu skarbowego

W postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu będzie zawarte pouczenie o terminie na złożenie zażalenia i do kogo należy je skierować.

b>Zażalenie składa się do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Jeszcze na tym etapie organ pierwszej instancji może uznać zarzuty wnoszącego i wydać nowe postanowienie uwzględniające argumenty przedstawione przez podatnika. Jeżeli urząd skarbowy tego nie uczyni musi przekazać akta sprawy do Dyrektora KAS, który w drugiej instancji bada i rozstrzyga sprawę.

Zażalenie powinno spełniać wymogi typowe dla pisma procesowego, a więc przede wszystkim:

 • Powinno zawierać oznaczenie stron,
 • Dane wnoszącego zażalenie: imię, nazwisko, w przypadku spółek nazwa, adres, NIP,
 • Uzasadnienie wniesienia zażalenia,
 • Podpis osoby wnoszącej.

Zażalenie można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym bądź listem poleconym, ważne jest żeby był zachowany 7-dniowy termin do jego złożenia. Dobrą praktyką jest posiadanie potwierdzonego przez urząd skarbowy egzemplarza zażalenia złożonego osobiście w organie podatkowym.

Odwołanie od decyzji ZUS

W otrzymanej decyzji odmownej będzie pouczenie gdzie i w jakim terminie można złożyć odwołanie od decyzji jeśli nie zgadzamy się z jej treścią.

Odwołanie składa się do sądu za pośrednictwem terenowej jednostki ZUS. Powinno mieć formę pisemną, choć może być też złożone ustnie do protokołu. Należy je złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji odmownej. Po otrzymaniu odwołania ZUS ponownie bada sprawę i sprawdza czy nie zachodzą przesłanki do zmiany lub uchylenia decyzji we własnym zakresie. Gdy to nie nastąpi akta sprawy przekazywane są do sądu, który bada i rozstrzyga sprawę.

Niezbędne elementy odwołania:

 • Oznaczenie stron,
 • Imię, nazwisko, nazwa, adres, NIP strony odwołującej,
 • Wskazanie numeru decyzji, od której składamy odwołanie,
 • Zarzuty, wnioski, uzasadnienie,
 • Podpis osoby składającej odwołanie.

Odwołanie można złożyć osobiście w ZUS bądź za pośrednictwem poczty, najlepiej listem poleconym. Ważne jest, żeby posiadać potwierdzenie złożenia bądź nadania. Sąd sprawdza czy termin na złożenie odwołania został zachowany, ponieważ jest to przesłanka do jego odrzucenia. Odwołanie w pierwszej instancji jest wolne od opłat.

Sprawdź jak księgować zaległe składki ZUS

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie