Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

17 mają 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, która wprowadza odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych za wydanie decyzji podatkowej z rażącym naruszeniem prawa.

17 mają 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, która wprowadza odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych za wydanie decyzji podatkowej z rażącym naruszeniem prawa. Ustawa znajduje zastosowanie do ściśle określonej grupy funkcjonariuszy publicznych, którzy dopuścili się rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu władzy publicznej.

Kto jest funkcjonariuszem publicznym
Zgodnie z ustawą funkcjonariuszem publicznym jest osoba:
działająca w charakterze organu administracji publicznej, która uzyskała upoważnienie do działania w imieniu organu administracji publicznej z mocy ustawy lub odrębnego porozumienia, będąca członkiem kolegialnego organu administracji publicznej, zatrudniona w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej
biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia.
Ustawodawca nie wyjaśnił jednak co kryje się pod pojęciem prowadzenie sprawy. Tym samym nie wyśnił czy pracownikiem publicznym jest każdy pracownik zaangażowany w daną sprawę zakończoną decyzją czy postanowieniem.

Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Funkcjonariusz publiczny poniesie odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

  • na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny ( np. Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego) odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa,
  • rażące naruszenie prawa, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego,
  • rażące naruszenie prawa zostało stwierdzone decyzją, wyrokiem lub postanowieniem

Aby pociągnąć funkcjonariusza publicznego do odpowiedzialności majątkowej muszą zostać spełnione określone ustawą czynności, a mianowicie poszkodowany zobowiązany jest do złożenia pozwu przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza publicznego. Następnie sąd wydaje prawomocny wyrok uwzględniający złożony pozew lub zatwierdzający ugodę odnośnie wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. W terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania, kierownik podmiotu, który wypłacił odszkodowanie składa do prokuratora okręgowego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa.
W przypadku stwierdzenia przesłanek prokurator w pierwszej kolejności wzywa funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w terminie 7 dniu, a po bezskutecznym upływie terminu wytacza powództwo. Następnie przeprowadzane jest postępowanie sadowe w sprawie odszkodowania. Sąd prawomocnym wyrokiem uwzględnia w całości lub w części pozew prokuratora okręgowego. Z tytułu odszkodowania sąd będzie mógł zasądzić od funkcjonariusza publicznego równowartość jego dwunastomiesięcznych zarobków. W przypadku gdy działania niezgodnego z prawem dopuści się kilku urzędników, ich odpowiedzialność będzie solidarna.
Tryb postępowania wprowadzony ustawą w celu pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa z pewnością chroni funkcjonariuszy publicznych przed nieuzasadnionym pociągnięciem ich do odpowiedzialności, jednocześnie ma na celu poprzez grążące im sankcje finansowe podejmowanie działań w sposób przemyślany i uzasadniony, bez rażącego naruszania prawa.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość