PKWiU 2015 a podatki dochodowe i VAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), od 1 stycznia 2016 roku wprowadzona została nowa klasyfikacja PKWiU 2015. Co ważne, od początku 2018 roku dotyczy ona także opodatkowania VAT oraz podatkiem dochodowym.

PKWiU 2015 – stopniowe zmiany

Jak zostało wspomniane, PKWiU 2015 zaczęło obowiązywać już od stycznia 2016 roku, jednak nie od razu w pełnym zakresie. Po pierwsze, do końca 2016 roku możliwe było stosowanie obu klasyfikacji – zarówno PKWiU 2008, jak i PKWiU 2015. Co ważne, nowa klasyfikacja obecnie obowiązuje wyłącznie w zakresie dotyczącym:
  • ewidencji i dokumentacji,
  • rachunkowości,
  • urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej.
Natomiast jeszcze do końca 2018 roku PKWiU 2008 będzie obowiązywała w przypadku:
  • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • opodatkowania podatkiem od osób prawnych (CIT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.
Zmiany w kwestii stosowania PKWiU 2015 do ww. podatków pierwotnie miały wejść już od 1 stycznia br. Jednak pod koniec 2017 roku w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie PKWiU. Zgodnie z którym termin stosowania nowej klasyfikacji zostaje przesunięty o rok (Dz.U. 2017 poz. 2453).

PKWiU a podatki – kiedy może mieć znaczenie?

Ustawy podatkowe w wielu miejscach odwołują się bezpośrednio do PKWiU. Odnośnik taki możemy napotkać m.in. przy tak podstawowej czynności, jak określenie właściwej stawki VAT do sprzedawanych towarów i usług (dla stawki 5% oraz 8% należy zajrzeć do załączników 3 oraz 10 do ustawy o VAT), jak również przy określaniu obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (załączniki nr 11, 13 oraz 14 do ustawy o podatku od towarów i usług). Co ważne, organy podatkowe nie rozstrzygają kwestii poprawnego sklasyfikowania towarów i usług według PKWiU – zatem to na podatniku ciąży obowiązek i odpowiedzialność za właściwe posługiwanie się kodami z klasyfikacji (oraz stosowanie się do aktualnie obowiązującego zestawienia). Po pomoc w tym zakresie można zgłosić się do urzędu statystycznego w Łodzi, składając wniosek o tzw. opinię interpretacyjną.

Symbol PKWiU na fakturze – czy jest konieczny? Sprawdź!

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI