Płatności firmowe z konta osobistego lub osoby trzeciej

Dokonywanie rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku bankowego to obecnie standard. Warto zatem wiedzieć, czy w rozrachunkach firmowych można skorzystać z innego niż firmowy rachunku bankowego – np. prywatnego konta przedsiębiorcy albo konta osoby trzeciej.

Konto firmowe czy konto prywatne – rozliczenie przedsiębiorcy

Specyfiką jednoosobowych działalności gospodarczych jest fakt, że nie mają one odrębnego majątku od majątku przedsiębiorcy. W związku z tym przepisy nie narzucają małym przedsiębiorcom obowiązku założenia rachunku firmowego – właściciel może korzystać w swojej firmie zarówno z konta prywatnego, jak i konta firmowego.

Uwaga! Chcąc korzystać z prywatnego konta bankowego dla celów działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien zgłosić je na wniosku CEIDG-1.

W związku z powyższym regulując zobowiązania firmy – zarówno wobec kontrahentów, jak i publicznoprawne – przedsiębiorca może co do zasady skorzystać z dowolnego, należącego do niego rachunku bankowego. Nawet jeżeli posiada on konto firmowe, dokonanie zapłaty z konta prywatnego nie powinno budzić wątpliwości – płatność powinna zostać przyjęta, a opłacony wydatek zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów (o ile oczywiście spełnia pozostałe wymagane przesłanki).

Uwaga! Powyższe zasady opłacania wydatków firmowych z konta prywatnego dotyczą wyłącznie przepisów podatkowych. Możliwe jest natomiast, że np. regulamin banku wprowadza ograniczenia w korzystaniu z konta prywatnego dla celów firmowych – jest to jednak ograniczenie na gruncie prawa cywilnego, które nie stanowi przedmiotu niniejszego artykułu.

Rozliczenia firmowe z konta osoby trzeciej

W toku prowadzonej działalności może zdarzyć się sytuacja, kiedy na koncie przedsiębiorcy nie ma środków bądź też nie ma on możliwości skorzystania z płatności na swoim rachunku. W takim przypadku czasem wykorzystywane jest konto bankowe osoby trzeciej – np. przelewu do kontrahenta albo urzędu skarbowego dokonuje członek rodziny przedsiębiorcy.

Jeśli chodzi o rozrachunki z kontrahentami, to generalnie przepisy nie wzbraniają dokonywania i przyjmowania płatności z konta innego, niż należące do przedsiębiorcy. Ważne, aby taki przelew był dokładnie opisany – od kogo, za jaką transakcję, numer faktury etc. – tak, aby odbiorca nie miał wątpliwości co do zakwalifikowania wpływu.

Natomiast w przypadku regulowania za kogoś rozliczeń publicznoprawnych spotkamy się już z pewnym ograniczeniem. Zapłacenie w czyimś imieniu podatku czy składki ZUS jest możliwe bez ograniczeń wyłącznie wtedy, gdy płatności dokonuje członek najbliższej rodziny (małżonek, wstępni, zstępni, pasierbi, rodzeństwo, ojczym i macocha). W każdym innym przypadku taka płatność zostanie przyjęta tylko wtedy, gdy jej wartość nie przekracza 1.000 zł.

Ważne! Decydując się na skorzystanie z rachunku bankowego osoby trzeciej do opłacenia zobowiązań firmy warto pamiętać, aby rozliczyć się również z tą osobą. Przekazanie środków od innej osoby może być bowiem potraktowane jako darowizna albo pożyczka, a tym samym podlegać pod przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn albo podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawowy Rachunek Płatniczy – sprawdź, czym jest!

Najważniejsze pytania

Czy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej musi posiadać konto firmowe?

Nie. Przedsiębiorca może dokonywać płatności firmowych z konta prywatnego. Jednak w takim przypadku właściciel powinien zgłosić prywatne konto bankowe we wniosku CEIDG-1.

Czy możliwe jest wykorzystanie do rozliczeń firmowych konta bankowego osoby trzeciej?

Płatności z konta innego niż należące do przedsiębiorcy są możliwe w przypadku rozliczeń z kontrahentami. Istotne jest, aby takie przelewy były dokładnie opisane i zawierały wszystkie najważniejsze informacje.

Czy rozliczenia publicznoprawne można opłacić z konta innego niż rachunek przedsiębiorcy?

Tak – do kwoty 1000 zł z konta dowolnej osoby trzeciej. Powyżej tej kwoty, wpłat do ZUS czy US może dokonać jedynie członek najbliższej rodziny – np. małżonek lub rodzeństwo.

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI