Blog ifirma.pl

Podatek liniowy – składka zdrowotna w kosztach czy odliczona od dochodu? Polski Ład 2.0

|
|
7 minut czytania
Wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym? Sprawdź, w jaki sposób można odliczać składkę zdrowotną po zmianach od 1 lipca 2022 r.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Ustawa Polski Ład 2.0 wprowadziła kolejne zmiany przepisów podatkowych. Wiele z tych nowych rozwiązań jest niezmiernie ważnych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W dzisiejszej publikacji odniesiemy się do rozliczania składki zdrowotnej przez osoby, które wybrały podatek liniowy.

Składka zdrowotna w podatku liniowym od 1 lipca 2022 roku

Polski Ład 2.0 wprowadził między innymi nowe zasady odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców. W tej grupie znalazły się osoby, które wybrały podatek liniowy, mają one możliwość odliczenia od dochodu części zapłaconych składek zdrowotnych. Osoby opłacające podatek liniowy od 2022 roku mają obowiązek zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od kwoty osiągniętego dochodu. Polski Ład 2.0 wprowadził limit odliczenia od dochodu lub zaliczenia zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów. W jaki sposób takie rozliczenie będzie wyglądało w praktyce zostało szczegółowo opisane poniżej. W związku z wprowadzeniem zmiany przepisów w podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego rodzi się sporo pytań i wątpliwości, w jaki sposób należy postąpić przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec/II kwartał i za kolejne okresy rozliczeniowe 2022 roku? Spróbujemy odpowiedzieć na niektóre nurtujące przedsiębiorców zagadnienia.

Odliczenie składki zdrowotnej – od dochodu czy ujęcie w kosztach?

Zapłacona składka zdrowotna do kwoty 8.700 zł może być rozliczona na dwa sposoby:
 1. Zaksięgowana w kosztach uzyskania przychodów w PKPiR.
 2. Odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem liniowym.
Sprawdźmy, w jaki sposób będzie wyglądało rozliczenie przy jednym i drugim sposobie za miesiąc czerwiec i w kolejnym miesiącach. Dodatkowo zwrócimy uwagę na co może mieć wpływ wybór jednej lub drugiej opcji.

Odliczenie składki zdrowotnej od dochodu

Jeżeli zdecydujemy się na odliczenie składki zdrowotnej w podatku liniowym od dochodu, to należy tego dokonać na etapie obliczania zaliczki – pomniejszyć dochód do opodatkowania.
Przykład 1
Pan Ignacy wybrał na 2022 rok opodatkowanie na podatku liniowym. Na koniec czerwca 2022 r. osiągnął dochód w wysokości 200.000 zł. Składki zdrowotne zapłacone od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosły 7.300 zł. W tym przypadku rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec będzie wyglądało następująco:
 • bez odliczenia od dochodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 r.:200.000 zł x 19% = 38.000 zł.
 • po odliczeniu od dochodu zapłaconej składki w 2022 r.:200.000 zł – 7.300 zł = 192.700 zł x 19 % = 36.613 zł.
Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na odliczenie od dochodu zapłaconej składki zdrowotnej w miesiącu lipcu zapłaci mniejszą zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę 1.387 zł (38.000 zł – 36.613 zł).

Zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów

Jak już napisaliśmy przy wyliczaniu zaliczki za czerwiec/II kwartał 2022 r. występuje możliwość wrzucenia zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia od dochodu. Zobaczmy na przykładach jak będzie wyglądało takie rozliczenie.
Przykład 2
Pan Michał na koniec lipca 2022 r. osiągnął dochód w wysokości 150.000 zł. Od początku roku do końca lipca zapłacił 4,9% składki zdrowotnej w wysokości 5.100 zł, w tym od stycznia do czerwca 4.500 zł, w miesiącu lipcu 600 zł. W rozliczeniu za czerwiec nie uwzględniał przy obliczaniu zaliczki na PIT zapłaconych składek zdrowotnych, od lipca składka zdrowotna jest księgowana w kosztach uzyskania przychodów. Poniżej prezentujemy wyliczenie podatku należnego od początku roku do końca lipca:
 • 150.000 zł – 600 zł = 149.400 zł – przychody minus koszty w PKPiR za okres 01-07.2022 r.
 • 149.400 zł – 4.500 zł = 144.900 zł – odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej od stycznia do czerwca od podstawy do opodatkowania
 • 150.000 zł – 5.100 zł = 144.900 zł x 19% = 27.531 zł.Jeżeli składka zdrowotna nie zostałaby odliczona, to należna zaliczka wyniosłaby:
 • 150.000 zł x 19% = 28.500 zł.Tym samym pan Michał będzie miał do zapłaty mniejszą zaliczkę na podatek PIT w kwocie 969 zł (28.500 zł – 27.531 zł).
  Przykład 3
  Pani Halina prowadzi działalność gospodarczą i opłaca podatek liniowy. Od 1 stycznia do 30 czerwca zapłaciła składki zdrowotne w kwocie 7.000 zł. Przychód w działalności gospodarczej w tym okresie wyniósł 200.000 zł. Pani Halina zdecydowała, że zapłacone składki zaksięguje w miesiącu czerwcu 2022 r. w kosztach uzyskania przychodu. Rozliczenie podatku należnego za okres 01.01.-30.06.2022 r.:
 • 200.000 zł – 7.000 zł = 193.000 zł x 19% = 36.670 zł.Bez odliczania składki zdrowotnej należny podatek wyniósłby:
 • 200.000 zł x 19% = 38.000 zł.Róznica w należnej zaliczce za ten okres wynosi:
 • 38.000 zł – 36.670 zł = 1.330 zł.

  Rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach lub od dochodu – a zaliczka na podatek PIT

  Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy fakt odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania czy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie będzie miał większego znaczenia poza jednym wyjątkiem. Jeżeli przedsiębiorca na podatku liniowym poniósłby stratę, to wówczas kwota zapłaconej składki zdrowotnej ujęta w kosztach podatkowych powiększyłaby tę stratę, co nie jest możliwe przy odliczaniu składki od dochodu.
  Przykład 4
  Pani Karolina w 2022 roku odnotowała stratę w prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 10.000 zł. W całym 2022 roku zapłaciła składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5.000 zł. W tej sytuacji jeżeli zapłacone składki zdrowotne:
  • zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów strata wyniesie 15.000 zł,
  • natomiast jeżeli będą odliczane od dochodu strata wyniesie 10.000 zł.
    Przy rozliczaniu zapłaconej składki zdrowotnej od stycznia do czerwca 2022 r. należy brać pod uwagę informacje zapisane w ramce powyżej.

  Rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach lub od dochodu – a składka na ubezpieczenie zdrowotne

  O ile sposób rozliczenia zapłaconej składki zdrowotnej nie wpływa na wysokość podatku PIT, to ma on wpływ na wyliczenie składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach:
  1. Zaksięgowanie zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów pomniejszy dochód do obliczenia składki zdrowotnej.
  2. Odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania nie pomniejszy dochodu do składki zdrowotnej.
  Przykład 5
  Pan Julian opłaca podatek liniowy w prowadzonej działalności. Na koniec lipca 2022 roku jego dochody wyniosły 300.000 zł. Od stycznia do lipca 2022 roku pan Michał zapłacił składki zdrowotne w wysokości 10.000 zł: 6.000 zł od stycznia do czerwca i 4.000 zł w lipcu. Przy wyliczaniu zaliczki za czerwiec 2022 r. pomniejszył dochód do opodatkowania o kwotę 6.000 zł. Pomimo, że w lipcu została zapłacona składka zdrowotna w wysokości 4.000 zł, to do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tylko 2.700 zł z uwagi na limit odliczenia 8.700 zł. W rozliczeniu zaliczki za miesiąc lipiec 2022 r. składka zdrowotna zapłacona w lipcu została ujęta w kosztach uzyskania przychodów. Spójrzmy ile będzie wynosiła podstawa dochodu do obliczenia składki zdrowotnej za lipiec: 300.000 zł – 2.700 zł = 297.300 zł x 4,9% = 14.567,70 zł – składka zdrowotna narastająco od stycznia do lipca 2022 r. Jeżeli zapłacona składka byłaby odliczana od podstawy opodatkowania, to wówczas składka zdrowotna wyniosłaby: 300.000 zł x 4,9% = 14.700 zł. Powstaje różnica w kwocie 132,30 zł (14.700 zł – 14.567,70 zł). W powyższym przykładzie przyjęte zostało uproszczenie, co do kwoty zapłaconej składki zdrowotnej, ponieważ chodziło jedynie o pokazanie wpływu na wysokość składki zdrowotnej zaliczenia wcześniej zapłaconych składek do kosztów uzyskania przychodów. Pełny mechanizm wyliczania składki zdrowotnej został szczegółowo opisany w podlinkowanej publikacji.

  Podsumowanie

  Rozliczenie zapłaconej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających w 2022 roku podatek liniowy jest możliwe na dwa sposoby: od dochodu i poprzez ujęcie do kosztów uzyskania przychodów. O ile sposób ujmowania nie ma najczęściej znaczenia do obliczania zaliczki na podatek PIT, to już będzie miało wpływ na obliczanie składki zdrowotnej, gdzie brany jest pod uwagę przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na odliczenie składki zdrowotnej już przy zaliczce za czerwiec/II kwartał 2022 r., to również może już w kosztach uzyskania przychodów czerwca 2022 r. ująć składki zapłacone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli nie zaliczy składek do kosztów podatkowych, to może pomniejszyć podstawę do opodatkowania. Zapłacona składka zdrowotna w kolejnych okresach, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. może być odliczana na takich samych zasadach, jak to zostało opisane powyżej. Jednak trzeba pamiętać, że odliczenie składki zdrowotnej jest możliwe tylko do wysokości limitu 8.700 zł, który dotyczy wpłat dokonanych w całym 2022 roku.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jaką kwotę składek zdrowotnych może odliczyć przedsiębiorca opłacający podatek liniowy w 2022 roku?

   Przedsiębiorca opłacający podatek liniowy ma prawo do odliczenia w roku podatkowym kwoty 8.700 zł zapłaconych składek zdrowotnych.
  2. W jaki sposób przedsiębiorca opłacający w 2022 roku podatek liniowy może rozliczyć zapłaconą składkę zdrowotną?

   Rozliczenie zapłaconej składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających w 2022 roku podatek liniowy jest możliwe na dwa sposoby: od dochodu i poprzez ujęcie do kosztów uzyskania przychodów.
  Komentarze czytelników
  1. 15 lipca 2022 o 18:26
   Agnieszka

   KIS wcale nie daje spójnych informacji na ten temat. Mnie KIS napisało dzisiaj, że można zaliczyć do kosztów czerwca (jakoś wirtualnie chyba), ale ująć dokumentem w książce podatkowej w lipcu z adnotacją, że operacja nie dotyczy lipca (???), co jest po pierwsze bez sensu, a po drugie akurat w moim systemie nie da się tak zrobić technicznie, a po trzecie jest to całkowicie niezgodne z zasadami prowadzenia książki podatkowej. Uchwalają bezsensy a potem wychodzi jak zwykle następny problem.

  2. 10 sierpnia 2022 o 06:48
   Jacek

   a jak wygląda temat zmiany pomiędzy tymi dwiema możliwościami rozliczania składki zdrowotnej w ifirma – mogę w dowolnym momencie zmienić z odliczenia składki zdrowotnej od dochodu na księgowanie jej w kosztach?

  3. 19 sierpnia 2022 o 08:28
   Ifirma

   Serwis daję taką możliwość o szczegóły jak tego dokonać zapraszamy do kontaktu z BOK serwisu ifirma.pl Konsultanci podadzą właściwe ścieżki.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie