Podatek od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem

budynek jako środek trwały

Z początkiem 2018 r. wprowadzono podatek od środków trwałych – budynków, położonych na terytorium kraju i jednocześnie spełniających określone warunki. Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany w zakresie opodatkowania przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem. Dowiedz się jakie warunki powodują konieczność opodatkowania posiadanej w firmie nieruchomości.

Z początkiem 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dodany art. 30g wprowadzający podatek od środków trwałych położonych na terytorium kraju i jednocześnie spełniających określone warunki. Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. zmienione zostały regulacje wprowadzone w art. 30g. Poniżej zestawienie najważniejszych cech wskazanego podatku obowiązujące od początku 2018 r. oraz od początku 2019 r. Czym jest i kogo dotyczy podatek od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem? Poniżej najważniejsze informacje o zmianach.

Najważniejsze zmiany:

Stan obowiązujący od stycznia 2018 r.
Stan obowiązujący od stycznia 2019 r.
Przedmiot opodatkowania Przychód z tytułu własności:
  • budynku handlowo- usługowego sklasyfikowanego jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep lub butik lub pozostały budynek handlowo-usługowy
  • budynku biurowego
O ile spełnione są warunki:
  • położenie na terytorium kraju,
  • wartość początkowa większa niż 10 mln zł
Nie dotyczy to:
  • budynków, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w okresie zawieszenia, a także budynków biurowych wykorzystywanych na potrzeby własne podatnika
Przychód ze środka trwałego będącego budynkiem o ile spełnione są warunki:
  • położenie na terytorium kraju,
  • jest on składnikiem związanym z działalnością gospodarczą,
  • został oddany w całości lub w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Zwolnione, po spełnieniu wskazanych w ustawie warunków, są przychody ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów budownictwa społecznego.
Miesięczna stawka podatku 0,035% podstawy opodatkowania 0,035% podstawy opodatkowania
Podstawa opodatkowania Przychód = wartości początkowa środka trwałego ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca pomniejszona o kwotę 10 mln zł Suma przychodów pomniejszona o kwotę 10 mln zł. Przychód = wartość początkowa środka trwałego ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca. Dla danego budynku nie ustala się przychodu jeśli na pierwszy dzień danego miesiąca łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku
Termin wpłaty podatku 20-sty dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który jest płacony podatek 20-sty dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który jest płacony podatek
Podatnik Właściciel/współwłaściciel środka trwałego, a jeśli został on oddany w używanie podatnikiem jest podmiot dokonujący odpisów amortyzacyjnych. Właściciel/współwłaściciel środka trwałego, a jeśli został on oddany w używanie podatnikiem jest podmiot dokonujący odpisów amortyzacyjnych.
Możliwość uwzględnienia w zaliczkach na podatek dochodowy Możliwość obniżenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zapłaconego podatku od ŚT. Przy rozliczeniu kwartalnym zaliczka jest obniżana o podatek za miesiące przypadające na dany kwartał. Jeśli ustalone zaliczki są niższe niż podatek podatnik może nie wpłacać zaliczki. Podatek zapłacony i nieodliczony w trakcie roku odliczany jest w zeznaniu rocznym. Możliwość obniżenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zapłaconego podatku od ŚT. Przy rozliczeniu kwartalnym zaliczka jest obniżana o podatek za miesiące przypadające na dany kwartał. Jeśli ustalone zaliczki są niższe niż podatek podatnik może nie wpłacać zaliczki. Podatek zapłacony i nieodliczony w trakcie roku odliczany jest w zeznaniu rocznym.
▲ wróć na początek

Omówienie zmian:

Najważniejszymi zmianami jakie można zauważyć na podstawie powyższej tabeli jest poszerzenie zakresu budynków, których będzie dotyczył nowy podatek oraz zmiana sposobu ustalania podstawy opodatkowania. W stanie obowiązującym do końca 2018 r. podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem dotyczył ogólnie mówiąc budynków biurowych i centrów handlowych, o ile były one położone na terytorium kraju, a ich wartość początkowa była większa niż 10 mln zł. Jeśli więc podatnik posiadał kilka budynków spełniających wskazane warunki, ale wartość każdego z nich była niższa niż 10 mln zł podatek od budynków go nie dotyczył.

Przy czym jeśli tylko część budynku jest wynajmowana, przychód ustala się dla tej części, która jest wynajmowana. Zarówno w przepisach obowiązujących w 2018 jak i obowiązujących od 2019 r. podstawą opodatkowania jest przychód. W obu stanach prawnych inaczej jednak jest ustalana kwota przychodu. W roku 2018 r. ustalając kwotę przychodu podatnik uwzględnia tylko budynki o wartości początkowej powyżej 10 mln zł. Przychodem – podstawą opodatkowania dla danego budynku jest kwota nadwyżki wartości początkowej ponad 10 mln zł.

Przychodem – podstawą opodatkowania również jest wartość początkowa budynku. O kwotę zapłaconego podatku od dochodu z budynku podatnik może pomniejszyć bieżącą zaliczkę. Podatnik, który zapłacił w trakcie roku podatek od przychodu z budynku, a nie odliczył go w zaliczkach odlicza go w zeznaniu rocznym. Zasada ta obowiązuje w bieżącym i przyszłym roku.

Ustawa zmieniająca wprowadziła zapis, iż kwota zapłaconego podatku od budynków, która nie została rozliczona w zeznaniu rocznym może być podatnikowi zwrócona. Warunkami zwrotu jest między innymi pozytywna weryfikacja przez US kwoty wykazanego w zeznaniu dochodu lub straty. Zapis ten ma zastosowanie także do przychodów (dochodów) uzyskanych od 2018 r.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość