Podatek u źródła 2019 – jak zachować prawo do preferencyjnej stawki lub zwolnienia?

Podatek u źródła a koszty uzyskania przychodów

2019 rok przyniósł spore zmiany w zakresie podatku u źródła. By zachować prawo do zwolnienia lub preferencyjnej stawki tej daniny, konieczne będzie bowiem złożenie specjalnego oświadczenia lub uzyskanie opinii urzędu skarbowego. Kliknij i dowiedz się więcej!

Podatek u źródła w 2019 – znowelizowane przepisy o wprowadziły roczny limit 2 mln złotych wypłat na rzecz jednego kontrahenta (nierezydenta). Po jego przekroczeniu istnieje obowiązek odprowadzania daniny według standardowej stawki, niezależnie od posiadania certyfikatu rezydencji (przepis ten będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r.). Istnieje jednak możliwość zachowania prawa do zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła – warunkiem jest sporządzenie specjalnego oświadczenia lub uzyskanie opinii naczelnika urzędu skarbowego.

Oświadczenie o spełnianiu warunków do niepobierania podatku/stosowania obniżonej stawki lub zwolnienia

Pierwszą z możliwości uniknięcia obowiązku odprowadzenia podatku u źródła w pełnej wysokości nawet po przekroczeniu limitu, jest sporządzenie przez płatnika specjalnego oświadczenia, w którym zadeklaruje, że spełnia warunki pozwalające mu na skorzystanie ze zwolnienia lub z obniżonej stawki podatku u źródła. Oświadczenie takie należy złożyć w formie elektronicznej, osobno dla każdego kontrahenta, jeszcze przed dokonaniem płatności. Co ważne, jego ważność wynosi dwa miesiące.

W omawianym oświadczeniu muszą znaleźć się informacje wskazujące, że:

  • podatnik posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • po przeprowadzeniu weryfikacji podmiot nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek dotyczących m.in. podlegania opodatkowaniu w państwie rezydencji i statusu beneficial owner (tzn. rzeczywistego właściciela, a nie np. pośrednika) kontrahenta.

W związku z powyższym, składając takie oświadczenie, płatnik bierze na siebie całą odpowiedzialność za prawdziwość dokumentów i informacji otrzymanych od kontrahenta zagranicznego. Dodatkowo, płatnik zobowiązuje się do „weryfikacji” ww. informacji i dokumentów. Przepisy nie przewidują przy tym zasad, według których taka weryfikacja powinna być prowadzona. Oznacza to, że organy podatkowe zawsze będą miały możliwość podważenia prawidłowości przeprowadzonej weryfikacji.

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Ze zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku u źródła po przekroczeniu 2 mln wypłat na rzecz jednego kontrahenta w ciągu roku można skorzystać również wówczas, gdy uzyska się od naczelnika właściwego urzędu skarbowego opinię o stosowaniu zwolnienia. Co ważne, dokument taki można uzyskać wyłącznie w stosunku do określonego typu należności (wyłącznie z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend) wypłacanych podmiotom powiązanym. Stroną, która może wnioskować o taką opinię jest co do zasady podatnik (podmiot zagraniczny). Płatnik będzie miał takie prawo wyłącznie wówczas, gdy to on poniesie ciężar ekonomiczny tego podatku (czyli zapłaci go z własnych środków).

We wniosku o wydanie takiej opinii konieczne jest wykazanie, że w danej sytuacji spełnione są ogólne warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od wypłat należności na rzecz podmiotów powiązanych (m.in. odpowiednia liczba udziałów, posiadanie oświadczenia o niekorzystaniu przez podatnika ze zwolnień podatkowych w państwie rezydencji). Co więcej, wniosek o wydanie opinii powinien zawierać oświadczenia i dokumenty analogiczne, jak wniosek o zwrot podatku u źródła (m.in. oświadczenie o prowadzeniu rzeczywistej działalności gospodarczej, oświadczenie o zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku).

Na wydanie opinii naczelnik urzędu skarbowego ma 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Co ważne, jej ważność co do zasady wynosi 36 miesięcy, a opłata za jej wydanie wynosi 2000 zł.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość