Podatek u źródła 2019 – jak zachować prawo do preferencyjnej stawki lub zwolnienia?

Podatek u źródła a koszty uzyskania przychodów

2019 rok przyniósł spore zmiany w zakresie podatku u źródła. By zachować prawo do zwolnienia lub preferencyjnej stawki tej daniny, konieczne będzie bowiem złożenie specjalnego oświadczenia lub uzyskanie opinii urzędu skarbowego. Kliknij i dowiedz się więcej!

Podatek u źródła w 2019 – znowelizowane przepisy o wprowadziły roczny limit 2 mln złotych wypłat na rzecz jednego kontrahenta (nierezydenta). Po jego przekroczeniu istnieje obowiązek odprowadzania daniny według standardowej stawki, niezależnie od posiadania certyfikatu rezydencji (przepis ten będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r.). Istnieje jednak możliwość zachowania prawa do zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła – warunkiem jest sporządzenie specjalnego oświadczenia lub uzyskanie opinii naczelnika urzędu skarbowego.

Oświadczenie o spełnianiu warunków do niepobierania podatku/stosowania obniżonej stawki lub zwolnienia

Pierwszą z możliwości uniknięcia obowiązku odprowadzenia podatku u źródła w pełnej wysokości nawet po przekroczeniu limitu, jest sporządzenie przez płatnika specjalnego oświadczenia, w którym zadeklaruje, że spełnia warunki pozwalające mu na skorzystanie ze zwolnienia lub z obniżonej stawki podatku u źródła. Oświadczenie takie należy złożyć w formie elektronicznej, osobno dla każdego kontrahenta, jeszcze przed dokonaniem płatności. Co ważne, jego ważność wynosi dwa miesiące.

W omawianym oświadczeniu muszą znaleźć się informacje wskazujące, że:

  • podatnik posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • po przeprowadzeniu weryfikacji podmiot nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek dotyczących m.in. podlegania opodatkowaniu w państwie rezydencji i statusu beneficial owner (tzn. rzeczywistego właściciela, a nie np. pośrednika) kontrahenta.

W związku z powyższym, składając takie oświadczenie, płatnik bierze na siebie całą odpowiedzialność za prawdziwość dokumentów i informacji otrzymanych od kontrahenta zagranicznego. Dodatkowo, płatnik zobowiązuje się do „weryfikacji” ww. informacji i dokumentów. Przepisy nie przewidują przy tym zasad, według których taka weryfikacja powinna być prowadzona. Oznacza to, że organy podatkowe zawsze będą miały możliwość podważenia prawidłowości przeprowadzonej weryfikacji.

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Ze zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku u źródła po przekroczeniu 2 mln wypłat na rzecz jednego kontrahenta w ciągu roku można skorzystać również wówczas, gdy uzyska się od naczelnika właściwego urzędu skarbowego opinię o stosowaniu zwolnienia. Co ważne, dokument taki można uzyskać wyłącznie w stosunku do określonego typu należności (wyłącznie z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend) wypłacanych podmiotom powiązanym. Stroną, która może wnioskować o taką opinię jest co do zasady podatnik (podmiot zagraniczny). Płatnik będzie miał takie prawo wyłącznie wówczas, gdy to on poniesie ciężar ekonomiczny tego podatku (czyli zapłaci go z własnych środków).

We wniosku o wydanie takiej opinii konieczne jest wykazanie, że w danej sytuacji spełnione są ogólne warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od wypłat należności na rzecz podmiotów powiązanych (m.in. odpowiednia liczba udziałów, posiadanie oświadczenia o niekorzystaniu przez podatnika ze zwolnień podatkowych w państwie rezydencji). Co więcej, wniosek o wydanie opinii powinien zawierać oświadczenia i dokumenty analogiczne, jak wniosek o zwrot podatku u źródła (m.in. oświadczenie o prowadzeniu rzeczywistej działalności gospodarczej, oświadczenie o zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku).

Na wydanie opinii naczelnik urzędu skarbowego ma 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Co ważne, jej ważność co do zasady wynosi 36 miesięcy, a opłata za jej wydanie wynosi 2000 zł.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość