Koszty uzyskania przychodu

ABC księgowości – Koszty uzyskania przychodu

Definicja kosztu

“Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23” (art. 22 ust.1 pdof).

Art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedsiębiorca powinien zawsze sprawdzić, czy poniesiony wydatek mieści się w katalogu wyjątków wymienionych w art. 23 pdof. Lista zawiera 61 pozycji. Są tu wymienione między innymi:

 • wydatki na cele prywatne
 • koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne,
 • zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
 • zapis dotyczący grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia
 • kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług.

Pełna treść

Powiązanie wydatku ze źródłem przychodu

Reguła zaliczania wydatku do kosztów podatkowych stanowi, że wydatek nie wykazany w art. 23 może stanowić koszt uzyskania przychodu ale podatnik musi posiadać jednak argumenty, które w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi pozwolą mu udowodnić, iż dany zakup służy wyłącznie jego działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, że do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Czyli musi być związek takiego wydatku z działalnością gospodarczą, a jego wykazanie należy do przedsiębiorcy.

Warunki zaliczenia wydatku w koszty

Zatem aby dany wydatek mógł być wprowadzony do kosztów musi spełniać następujące warunki:

 •  poniesienie kosztu wywiera bezpośredni wpływ na uzyskany przychód,
 •  koszt poniesiony jest na podstawie wiarygodnego dokumentu (który został wystawiony na firmę),
 •  został rzeczywiście poniesiony,
 •  nie jest wymieniony w art. 23 ustawy.

Wydatki wzbudzające wątpliwości US

Istnieje pewna grupa wydatków, której celowość jest kwestionowana przez fiskus. Będą to między innymi wydatki o charakterze osobistym, czyli np. zakup okularów, zakup odzieży, która nie jest specjalistyczna ani ochronna (garnitur), zakup karnetów na siłownię itp. Analizie organu skarbowego podlegają też często wyjazdy przedsiębiorcy. Podróżą służbową jest wykonywanie bezpośrednio przez przedsiębiorcę zadań należących do jego działalności gospodarczej poza miejscem prowadzenia działalności. A więc podróżą służbową nie będzie wyjazd do sanatorium, czy też spa.

Często podważane są również koszty, które mają charakter reprezentacji, a więc będzie to np. obiad w restauracji z kontrahentem, zakup prezentów dla współpracowników. Kwestionowany jest również zakup sprzętu RTV i AGD, przede wszystkim jeśli działalność jest prowadzona w mieszkaniu przedsiębiorcy. W przypadku pojazdów niefirmowych za koszty uzyskania przychodów nie jest uznawany zakup, który nie ma bezpośredniego związku z eksploatacją pojazdu, dlatego US nie pozwala na zaliczenie w koszty wydatków m.in. na założenie instalacji gazowej, czy też zakupu nawigacji GPS. Zakwestionowane również mogą zostać szkolenia i kursy przedsiębiorcy, przede wszystkim związane z przygotowaniem się do zmiany przedmiotu działalności lub pogłębieniem wiedzy ogólnej, niezwiązanej bezpośrednio z wykonywanymi czynnościami. Po zapoznaniu się z lekturą pism urzędowych należy stwierdzić, iż interpretacje US odnoszące się do podobnych stanów faktycznych mogą się znacząco od siebie różnić. Dlatego dany wydatek podlega zawsze indywidualnej i wnikliwej ocenie pod kątem rzeczywistej przydatności i związku ze źródłem przychodów. W przypadku wątpliwości przy uznawaniu danego wydatku za koszt uzyskania przychodu podatnik powinien zwrócić się do swojego Urzędu Skarbowego z pisemnym pytaniem o indywidualną interpretację.

Co zrobić z fakturą dokumentującą wydatek, który nie może być kosztem podatkowym

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę wystawioną na naszą firmę a po analizie dochodzimy do wniosku, że wydatek nie może być kosztem podatkowym to nie należy faktury wyrzucać, lecz przechowujemy  ją w dokumentacji firmy np. z adnotacją “nie księgowano”.

Monika Kobylak

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej

 • Dawid

  Wg powyższego wynika, że zakup żywności zawsze nie jest kosztem.
  A z ustawy wynika, że tylko zakup żywności będący reprezentacją nie jest kosztem.

  To jak to jest właściwie?

 • Monika Kobylak

  Art. 23 pdof mówi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
  Wydatki te mają na ogół znamiona okazałości i wystawności, a więc mają charakter reprezentacji. Wyłączenie z kosztów dotyczy także usług gastronomicznych serwowanych poza siedzibą firmy.
  Wyjątkiem od tej zasady są wydatki na zakup artykułów spożywczych w postaci kawy, herbaty, cukru, śmietanki do kawy, drobnych słodyczy przeznaczonych na poczęstunek podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy. Jest to działanie zwyczajowe – powszechnie stosowane.