ABC księgowości – Rejestracja VAT

W jakich przypadkach konieczna jest rejestracja jako podatnik VAT? Na czym polegają i czym różnią się zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe? Dowiedz się więcej w temacie podatku VAT w najnowszym artykule  z serii ABC księgowości.

Zwolnienie podmiotowe

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania podatku VAT – jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Kończy się ono, gdy nasz obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg – w 2012r. wynosi on 150 000 zł (art.113 ustawy o VAT). Jeśli działalność została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, próg ten wyliczany jest w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności. Podatnik może zrezygnować z prawa do zwolnienia już w momencie rozpoczęcia działalności (przed dokonaniem pierwszej sprzedaży) lub począwszy od każdego kolejnego miesiąca.

Wyłączenia ze zwolnienia przedmiotowego

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać jednak podatnicy:
 • dokonujący dostawy: wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów, opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
 • świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa oraz jubilerskie,
 • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Lista transakcji, gdy nie-vatowiec ma obowiązek rozliczenia podatku VAT

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego,w przypadku czynności:
 • importu towarów
 • importu usług
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
 • dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (i jest nabywcą) – np. dokonują skupu złomu
 • świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca (i jest usługobiorcą) – nabywają praw do emisji gazów cieplarnianych
ma obowiązek rozliczenia podatku VAT na zasadach obowiązujących czynnego podatnika VAT , ale rejestracja VAT jako czynny podatnik VAT  nie jest niezbędna.

Rejestracja VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać ze zwolnienia podmiotowego maja obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT. Rejestracja VAT ma miejsce  poprzez złożenie w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-R.

Zwolnienie przedmiotowe

Poza zwolnieniem podmiotowym występuje również tzw. zwolnienie przedmiotowe, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący wyłącznie  sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku VAT.  Lista tych zwolnień jest obszerna, a wymienione są w art.43 ustawy o VAT. Utrata zwolnienia przedmiotowego nie następuje z chwilą przekroczenia określonego limitu sprzedaży lecz wówczas, gdy podatnik uprawniony do stosowania takiego zwolnienia, zaczyna dokonywać obrotu towarami czy usługami, które nie są zwolnione i wartość sprzedaży nie podlegającej zwolnieniu przekroczy limit 150 tys. zł w trakcie roku.

Różnice pomiędzy vatowcem i nie-vatowcem

 • Vatowiec do wartości sprzedaży netto dolicza podatek VAT wg stawki określonej w przepisach (3%, 5% lub 23%). Netto + VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca netto=brutto.
 • Vatowiec wystawia faktury, nie-vatowiec rachunki.
 • Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli na pilnowanie limitu uprawniającego korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 • Vatowiec ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).
 • Vatowiec ma obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Więcej o zasadach rozliczania podatku naliczonego i należnego  oraz wyjaśnienie, kiedy warto być vatowcem – w oddzielnym artykule.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań