Powrót

Jak wyliczyć połowę wynagrodzenia za wolne z powodu siły wyższej

urlop z powodu siły wyższej - wynagrodzenie

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wolnego z tytułu siły wyższej. Taki urlop przysługuje np. w razie wypadku bliskiej osoby pracownika. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wyliczyć wynagrodzenia za czas przebywania na tego rodzaju wolnym

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Pracownik ma prawo wnioskować o wolne z powodu siły wyższej w pilnych sprawach związanych z wypadkiem lub chorobą osoby z rodziny. W przepisach nie istnieje definicja siły wyższej, ale rozumie się przez to okoliczności, których nie sposób jest przewidzieć i zapobiec im. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu z powodu siły wyższej, a za okres tego urlopu musi wypłacić mu połowę pensji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wyliczyć wynagrodzenie z powodu siły wyższej.

Wolne z powodu siły wyższej – co to jest?

Prawo do wolnego z powodu siły wyższej weszło wraz z nowelizacją Kodeksu Pracy (dalej k.p.) w kwietniu 2023 r. Zgodnie z art. 1481 § 1 pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w razie wystąpienia siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Za wolne z tytułu siły wyższej pracownikowi przysługuje połowa wynagrodzenia.

Uwaga – wolne z tytułu siły wyższej to nie jest to samo co urlop na żądanie (wynikający z art. 1672 k.p.) i nie pomniejsza jego wymiaru. Przypomnijmy, że pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie, które nie przechodzą na kolejny rok w razie niewykorzystania.

Przykład 1

Dominika, pracująca w systemie 8-godzinnym, otrzymała informację, że jej mama miała wypadek komunikacyjny i musi pilnie dowieźć do szpitala niezbędne dokumenty. Dominika złożyła wniosek o udzielenie jej zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej na 1 dzień. W związku z tym pozostanie jej do wykorzystania 1 dzień wolnego z tytułu siły wyższej i 4 dni urlopu na żądanie do wykorzystania do końca roku.

Jak złożyć wniosek o urlop z powodu siły wyższej?

O zamiarze wzięcia wolnego z powodu siły wyższej należy poinformować pracodawcę we wniosku najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. K.p. nie precyzuje, w jakiej formie ma być złożony wniosek, ani jego wzoru.

Na stronie rządowej biznes.gov.pl znajduje się objaśnienie, że wniosek może być złożony w każdej dostępnej formie tak jak w przypadku urlopu na żądanie.

Co oznacza, że dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie:

 • dokumentu papierowego,
 • wysłania wiadomości SMS lub e-mail do pracodawcy,
 • poinformowania pracodawcy osobiście lub telefonicznie,
 • w inny sposób przyjęty w zakładzie pracy.

Jak wynika z treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. akt SNO 29/13) nie ma znaczenia forma zgłoszenia żądania pracodawcy przez pracownika woli skorzystania z urlopu na żądanie. Można zatem przyjąć, że ta sama zasada dotyczy także wolnego z powodu siły wyższej.

Jak wyliczyć wynagrodzenie z powodu siły wyższej?

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia (a k.p. przewiduje zachowanie prawa do połowy wynagrodzenia przy wolnym z powodu siły wyższej, więc warunek jest spełniony), wynagrodzenie wylicza się tak, jak za urlop, ale składniki wynagrodzenie ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się na miesiąc, w którym przypadł okres niewykonywania pracy.

Przykład 2

Marek w sierpniu 2023 r. wykorzystał 2 dni (16 godzin) wolnego z powodu siły wyższej. Wymiar czasu pracy w sierpniu to 176 godzin, zatem faktycznie Marek przepracował 160 godzin. Wynagrodzenie Marka to 5 000 zł, a wysokość premii w sierpniu, która zależy od miesięcznych wyników – 400 zł.

Jak wyliczyć wynagrodzenie za wolne z powodu siły wyższej 1. 5 000 : 176 = 28,41
  28,41 zł * 16 = 454,56
  454,56 : 2 = 227,28

 2. 400 : 160 = 2,5
  2,5 * 16 = 40
  40 : 2 = 20

 3. 227,28 + 20 = 247,28 zł

Marek otrzyma 247,28 zł wynagrodzenia za wolne z powodu siły wyższej.

Wyliczenie w przytoczonym przykładzie polegało na:

 1. ustaleniu stałych składników wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze (5 000) podzielono na liczbę godzin wynikającą z wymiaru pracy (w sierpniu było ich 176), otrzymaną kwotę pomnożono przez liczbę godzin wolnego z powodu siły wyższej (16), a wynik podzielono na 2.
 2. ustaleniu zmiennych składników wynagrodzenia: premię (400 zł) podzielono przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych (160), ustaloną stawkę godzinową pomnożono przez okres urlopu z powodu siły wyższej (16 godzin) i podzielono przez 2.
 3. Zsumowane kwoty wynagrodzenia wynikającego ze stałych składników wynagrodzenia i ze zmiennych stanowią wynagrodzenie z powodu siły wyższej.

Wynagrodzenie za wolne z powodu siły wyższej – podsumowanie

Wolne z powodu siły wyższej to stosunkowo nowy rodzaj urlopu uregulowany w k.p. Przysługuje on pracownikowi w sytuacji pojawienia się niespodziewanych okoliczności związanych z wypadek lub chorobą w rodzinie, które to okoliczności uniemożliwiają wykonywanie pracy na rzecz prywatnych obowiązków. Za czas wolnego z powodu siły wyższej pracownikowi przysługuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość