Chat with us, powered by LiveChat

Jak wypełnić PIT 28 – kompendium wiedzy

wypełnianie PIT-28

Pit 28 stanowi coroczną formę rozliczenia dla osób rozliczającym się ryczałtowo. Decyzja o wyborze takiej formy wyliczenia wiąże się z uiszczaniem podatku bez możliwości minimalizowania przychodu o koszty jego uzyskania. Jak właściwie wypełnić pit 28 za rok 2020? Do kiedy go złożyć? W jakiej formie? Jak zdobyć poświadczenie skutecznego dostarczenia? O czym warto pamiętać przy wypełnianiu deklaracji? O tym poniżej!

PIT-28 – kto go składa?

Rozliczenia PIT-28 mogą dokonać te osoby fizyczne, które otrzymują wpływy:

 • w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • z racji podnajmu, najmu lub dzierżawy, a także wszelkich innych podobnych umów, o ile nie zostały sfinalizowane poprzez pozarolniczą działalność gospodarczą (dlatego też tę deklarację określa się jako pit 28 za najem),
 • z racji pełnionej służby duchownej.

PIT-28 ryczałt – do kiedy wypełnić dokumenty za 2020 rok?

W sytuacji, gdy podatnik uzyskał wpływy, które zostały opodatkowane właśnie ryczałtem – wówczas jest zobligowany do dostarczenia właściwemu Urzędowi Skarbowemu rocznego zeznania w postaci pit 28 do końca lutego następnego roku.

W przypadku zeznania za rok 2020 – ostateczny termin dostarczenia oraz uregulowania podatku dochodowego upływa 1 marca 2021 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że podatnicy, którzy składają PIT-28 mogą skorzystać z ofiarowania 1% na cel organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie PIT-28 – wykaz ulg i odliczeń

W przypadku tych podatników, którzy rozliczają się ryczałtem nie przewidziano wariantu pozwalającego na zmniejszenie przychodu o koszty związane z jego uzyskaniem. Ryczałtowcy korzystają za to z niższych stawek ryczałtu. Ich wysokość zależy od rodzaju oferowanych i wykonywanych usług. Co więcej, osoby rozliczające się ryczałtem mają możliwość zmniejszenia otrzymywanych przychodów i podatków o:

 • uregulowane składki społeczne,
 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • darowiznę przeznaczoną na: cele pożytku publicznego, krwiodawstwa, sprawowania kultu religijnego lub na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji.

PIT-28 – jak wypełnić?

Punktem wyjściowym jest uzupełnienie podstawowych danych zawartych na pierwszej stronie.

Pozycja nr 1 musi zawierać identyfikator podatkowy. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub niezarejestrowanej dla VATu podają nr PESEL, z kolei w przypadku osób fizycznych, które prowadzą swoją działalność gospodarczą lub są zarejestrowanym podatnikiem dla VAT.

Pozycja 2 oraz 3 jest wypełniana przez Urząd Skarbowy. Pozycja nr 4 określa rok, za który podatnik składa deklarację PIT-28.

PIT-28 poz. 1-4

PIT-28 instrukcja – część A

W początkowym etapie (część A) wypełniania deklaracji PIT-28 niezbędne jest wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego (pozycja 5). Cel składanego zeznania (złożenie lub korekta) należy oznaczyć w pozycji 6.

PIT-28 część A

Część B

Następny etap (część B) wymaga podania danych identyfikacyjnych oraz aktualnego, pełnego adresu zamieszkania.

PIT-28-część-B

Część C – przychody podatnika objęte ryczałtem

Przychody podatnika objęte ryczałtem to z kolei część C w deklaracji. Aby prawidłowo wskazać dane w kolumnie przychody, niezbędne jest podanie:

 • wartości określonej na bazie prowadzonej ewidencji (wiersz 1),
 • wartości uzyskanej dzięki ewidencji przychodów prowadzonej dla jednej lub kilku spółek – wtedy konieczne jest podanie sumy uzyskanych przychodów (wiersz 2),
 • kwoty pochodzącej z najmu lub dzierżawy (wiersz 3). W przypadku osiągnięcia przychodów do kwoty 100 000 zł podatek wynosi 8,5%, z kolei uzyskanie nadwyżek wymusza opodatkowanie wyższą stawką – 12,5%,
 • kwoty uzyskanej ze sprzedaży produktów roślinnych oraz zwierzęcych, które uległy przetworzeniu (wiersz 4),
 • w wierszu 5 z kolei konieczne jest zsumowanie wartości z wierszy od 1 o 4,
 • wiersz 6 wymaga wskazania przychodów sformułowanych przez organ podatkowy w polach 47-55. Mogą to być np. kwoty niewykazane w przez US w ewidencji przychodów.
 • Dalsze etapy w kolumnie 7 wymagają podania procentowego udziału kwot umieszczonych w polach od 38 do 45 w ramach sumy kwot z pół 46 i 55.
 • W kolumnie 8 trzeba z kolei podać procentowy udział kwot zapisanych w polach od 47 do 54 w postaci sumy kwot z pól 46 i 55.

PIT-28 część C

Część D – odliczenia od przychodów

Na tym etapie deklaracji w polu 72 podatnik jest zobligowany do podania kwoty strat poniesionych w ubiegłych latach. Kolejne pole (73) to wartość uregulowanych składek na ubezpieczenie społeczne. Pozycja nr 74 wskazuje z kolei ile z podanych w polu 73 składek stanowił udział tych zagranicznych. 

Pozycja 75 to kwota znajdująca się w załączniku do PIT-0 w polu 34 lub 35. Poddanie przychodu po wszelkich odliczeniach następuje w polu 76.

Pozycja 80 zawarta w części D określa zsumowane kwoty w polach 72, 73, 75, 77 oraz 79.

W kolejnych polach – od 81 do 88 trzeba podać wartości stosownie do ich opisu. Kolejna pozycja, 89 – wymaga wpisania kwoty wydatków w ramach odliczenia od przychodów wskazanych przez właściwy organ podatkowy.

PIT-28 część D

Część E i F

Podstawa opodatkowania zawarta w części F określa przychód po odliczeniach stosownie do konkretnych stawek ryczałtu zawartych w części E. W polu 98 podatnik wskazuje kwotę przychodów po odliczeniach zawartą w art. 17 ustawy. Pole 99 to zsumowane pozycje od 90 o 98, czyli całkowita kwota przychodów po wszelkich odliczeniach.

PIT-28 część E i F

Część G i H – zmniejszenie i zwiększenie przychodów o wartości wierzytelności

W części G1 należy podać wartości wierzytelności, które zmniejszają uzyskane przychody, o ile do dnia wysłania zeznania owa wierzytelność nie została uregulowana.

Pole 100 określa kwoty, które zostały zsumowane z poz. 13 zawartej w załączniku PIT/WZR.

część G1

Kolejne pola wymagają dokonania prostych równań:

 • Pole 101 – 100 x pozycja 57,
 • Pole 102 – 100 x pozycja 58,
 • Pole 103 – 100 x pozycja 59,
 • Pole 104 – 100 x pozycja 60, itd.
 • Pole 107 wymaga zsumowania wartości znajdujących się w polach 101, 102, 103, 104, 105 oraz 106.
 •  
 • Pole 108 – to kwota nadwyżki wpisanej do poz. 13 38 z zał. PIT/WZR.

Przychody zawarte w części G2, G3, G4 oraz H należy uzupełnić analogicznymi wartościami uzyskanymi dzięki wykonaniu prostych obliczeń sugerowanych w deklaracji.

część G2

28 część G3

część G4

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku części „Obliczenie ryczałtu po odliczeniach i od przychodów” niezbędne jest:

 • podanie wysokości ryczałtu w określonej stawce (137-144),
 • wskazanie ryczałtu od przychodów sformułowanych przez organ podatkowy na bazie art. 17 ustawy (pole 145),
 • wpisanie ryczałtu poprzedzającego odliczenia (pole 148), jak i po nim (pole 149)
 • część H

  Część J – odliczenia od ryczałtu

  Tutaj podatnik dokonuje odliczenia od ryczałtu o ile nie zostały wcześniej odliczone w postaci innej rocznej deklaracji. Pole 150 wskazuje składki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne, z kolei pole po nim następujące – ile z nich to te zagraniczne. To tłumaczy, dlaczego kwota zawarta w polu 151 nie może przewyższać tej z pola 150.

  część J

  Część K – obliczenie należnego ryczałtu

  To wynik równania: wartość z pola 153 – 154.

   

  Z kolei w polu 156 podatnik zapisuje rok, a w kolejnym – 20% należnego ryczałtu podlegającego zwolnieniu.

  część K

  Część L – informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21

  Tutaj konieczne jest określenie dotyczące skorzystania z kredytu podatkowego. 

  część L

  Część M – ryczałt do zapłaty lub nadpłaty

  Pole 159 to kwota wpłaconego ryczałtu za okres od stycznia do listopada danego roku podatnego, albo za I, II i III kwartał.

  Pole 160 określa wysokość ryczałtu do zapłaty (jest tu suma pozycji 155 i 157 oraz odjęcie od niej pozycji 159. W sytuacji, gdy uzyskany wynik ma wartość ujemną, należy wpisać 0).

  Pole 161 określa zaś nadpłatę. Jej wysokość można poznać wg równania: pozycja 159- pozycja 155 – pozycja 157. Analogicznie, jak w powyższym przypadku – gdy wynik jest ujemny trzeba w deklaracji wpisać 0).

  część M

  Cześć N – kwoty ryczałtu, które zostały po uregulowaniu odliczeń

  Pola 162-172 trzeba uzupełnić kwotami ryczałtu od stycznia do listopada, lub jak wyżej – w I, II i III kwartale. Pole 174 dotyczy kwoty za grudzień/IV kwartał. 

  część N

  Część O – przekazanie 1% na rzecz OPP

  W polu 175 konieczne jest podanie nru wpisu figurującego w KRS, a w polu 176 – wysokość wyrażoną w złotówkach.

  część O

  Najważniejsze pytania

  1. 🔸Pit 28 2020 - jak złożyć?

   Podatnicy dysponują tu dwoma możliwościami - mogą złożyć deklarację osobiście w odpowiednim US w papierowej formie, lub elektronicznie, posługując się przy tym oprogramowaniem księgowym. 

  2. 🔸 Do kiedy składa się deklarację PIT 28?

   Termin złożenia deklaracji pit mija z końcem lutego. Z uwagi na to, że w 2021 roku ostatni dzień lutego przypada na niedzielę, termin mija 1 marca 2021 r.

  3. 🔸Jak złożyć PIT 28 przez internet?

   Wystarczy skorzystać z systemu udostępnianego przez Ministerstwo Finansów lub z dedykowanego oprogramowania księgowego, które jest w pełni dostosowane do takiej formy wysyłki.

  4. 🔸Skąd pewność, że deklaracja PIT 28 dotarła do US?

   W przypadku osobistej wizyty w US na kopii zeznania znajdzie się urzędowy stempel, z kolei w przypadku wysyłki elektronicznej ryczałtowiec otrzyma UPO (urzędowe poświadczenie odbioru), które będzie stanowiło dowód o skutecznym wysłaniu deklaracji.

  Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Odwiedź nasz
  kanał na

  I sprawdź:

  • podstawy prowadzenia firmy,
  • rady i opinie ekspertów,
  • bieżące terminy podatkowe.

  SUBSKRYBUJ

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość