Blog ifirma.pl

Likwidacja spółki kapitałowej a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się, czy likwidacja spółki kapitałowej może mieć konsekwencje w podatku dochodowym? W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą zastanawia się czasem, czy nie lepiej byłoby prowadzić taką działalność w formie spółki kapitałowej? Jednak nie zawsze taka zmiana może być atrakcyjna dla każdego. Ponadto w przypadku likwidacji spółki kapitałowej może powstać obowiązek rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, czy likwidacja spółki kapitałowej rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Spółka kapitałowa – ogólne informacje

Zasady prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej będą się różniły znacząco od prowadzenia firmy w formie spółki kapitałowej. Przeszkodą nie jest tutaj kapitał, który należy posiadać, żeby taka spółka mogła powstać, ale przede wszystkim kwestia bardziej złożonych przepisów, które tym wszystkim zawiadują. Wchodzimy już na bardziej grząski grunt a mianowicie chodzi o ustawę Kodeks spółek handlowych (KSH). W tym akcie prawnym znajdziemy wszystkie informacje na temat zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, do których zalicza się:

 1. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).
 2. Spółkę akcyjną (S.A.).
 3. Prostą spółkę akcyjną (prosta S.A).

Nie da się opisać spółek kapitałowych w dwóch zdaniach, temat jest o wiele bardziej złożony, ale poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat takich spółek.

Utworzenie spółki kapitałowej musi być odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) poprzez dokonanie wpisu
Wspólnikami spółek kapitałowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Zasada tworzenia spółek kapitałowych oparta jest na przepisach ustawy KH
Założenie spółki jest możliwe na mocy umowy lub aktu notarialnego
Wysokość wniesionego kapitału zależy od rodzaju spółki:
 • sp. z o.o. – minimum 5.000 zł,
 • spółka akcyjna – min. 100.000 zł,
 • prosta S.A. – nie ma limitów kwotowych, może to być nawet przysłowiowa złotówka
Rozwiązanie spółki kapitałowej musi się odbyć zgodnie z przepisami ustawy KH. Zakończenie całego procesu wiąże się z wykreśleniem spółki z KRS
Pełen katalog informacji na temat spółek kapitałowych dostępny jest w podlinkowanej publikacji.

Likwidacja spółki kapitałowej

Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych wpisanych do KRS wiąże się ze sformalizowanym procesem zmierzającym do wykreślenia spółki z Rejestru.

Przyczyny rozwiązania spółki kapitałowej mogą wynikać przykładowo z:
 • powodu upływu czasu, na jaki została zawarta,
 • realizacji celu zawarcia umowy spółki,
 • innych postanowień zawartych w umowie,
 • zapisów statutowych,
 • uchwały walnego zgromadzenia wspólników,
 • ogłoszenia upadłości,
 • innych powodów przewidzianych przepisami prawa
Spółka kapitałowa w stanie likwidacji zachowuje osobowość prawną
Do przeprowadzenia likwidacji powoływani są likwidatorzy, których zadaniem jest przeprowadzenie wszystkich czynności zmierzających do zakończenia procesu likwidacji, który jest zwieńczony wykreśleniem spółki z KRS
Wejście w proces likwidacji powinno być zgłoszone do KRS i ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
W ramach czynności likwidacyjnych można wymienić m.in.:
 • spłatę zobowiązań,
 • ściągnięcie wierzytelności,
 • sprzedaż majątku spółki
Środki ze spieniężenia majątku spółki w pierwszej kolejności są przeznaczone na spłatę zobowiązań i długów a dopiero pozostała część majątku może być podzielona pomiędzy wspólników

Likwidacja spółki kapitałowej a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podział majątku spółki po likwidacji powinien być ustalony na mocy uchwały podjętej przez wspólników. W tym miejscu należy zauważyć, że majątek otrzymany przez udziałowca po likwidacji spółki będzie stanowił dla niego przysporzenie majątkowe o wymiernej wartości. Ustawodawca wypowiedział się na ten temat wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wśród szczegółowych zasad ustalania dochodu do opodatkowania zostały wymienione m.in. przychody (dochody) w postaci wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej
Od takiego przychodu (dochodu) pobiera się zryczałtowany 19% podatek PIT
Wolna od podatku dochodowego (zwolnienie przedmiotowe) jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji)
Opodatkowana w PIT będzie więc różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w procesie likwidacji a poniesionymi wydatkami
Otrzymany majątek w naturze należy wycenić według wartości rynkowej
Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% zobowiązany jest płatnik, którym w tym przypadku jest spółka w likwidacji

W jednej z interpretacji podatkowych nr 0114-KDIP3-1.4011.647.2022.3.MK1 z dnia 13.10.2022 r. można przeczytać m.in., że przepisy nie określają jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Podział majątku może nastąpić przez wypłatę wspólnikom środków pieniężnych bądź przez przydzielenie przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki. Opodatkowane w PIT będą zarówno środki pieniężne, jak i majątek otrzymany w naturze. W tej interpretacji przypomniano również, że spółka pozostaje w roli płatnika i jest zobowiązana pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy i przekazać go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego a po zakończonym roku przesłać roczną deklarację PIT-8AR.

Likwidacja spółki kapitałowej – podsumowanie

Jak widać prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej jest dość złożoną formą, która wymaga dobrej znajomości w szczególności ustawy Kodeks handlowy. Zarówno proces rejestracji, jak i likwidacji spółki wymaga od wspólników podjęcia stosownych kroków i przeprowadzenia wielu czynności zgodnie z obowiązującym prawem. Sama likwidacja spółki może przebiegać mniej lub bardziej sprawnie, w zależności od stanu zadłużenia, ale również poziomu nieściągniętych wierzytelności. Właściwe przeprowadzenie likwidacji jest w ręku likwidatora, który ma obowiązek zadbać o prawidłowość przebiegu całego procesu. W dzisiejszej publikacji interesowało nas w szczególności, czy likwidacja spółki kapitałowej rodzi konsekwencje na gruncie PIT. Jak się okazuje jak najbardziej tak, jeśli udziałowcy uzyskają jakieś przysporzenie majątkowe, bez względu na to czy w pieniądzu, czy w naturze. Rzeczowe składniki majątku muszą być wycenione według aktualnej wartości rynkowej. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od kwoty uzyskanego przychodu (dochodu). Podatek pobiera i odprowadza spółka w likwidacji, która pełni rolę płatnika.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie