Refaktura kosztów noclegu

Czym jest refaktura? Na czym polega refakturowanie kosztów w odniesieniu do usług i kosztów noclegowych? Sprawdź szczegóły.

Refaktura, co to jest?

Refakturowanie polega na wystawieniu faktury/faktur bez zwiększania wartości sprzedaży o własną marżę, stanowiącą zysk. W odniesieniu do kosztów noclegu polega to w głównej mierze na odsprzedaży nabytych usług osobie trzeciej, co określa się jako „przerzucanie kosztów”.

Przychód z tytułu refaktury za nocleg

Przychód należny z tytułu refakturowania usług noclegu powinien być wykazany w dacie wystawienia refaktury. Niemniej jeśli przykładowo w umowie z tytułu refakturowania określono miesiąc jako okres rozliczeniowy wówczas momentem powstania przychodu z tytułu refakturowania będzie ostatni dzień miesiąca. A jeśli przed dniem wystawienia refaktury w całości otrzymano zaplatę momentem powstania przychodu będzie dzień uregulowania należności.

Podatek VAT przy refakturowaniu usługi za nocleg

Przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT od usług noclegowych. W takiej sytuacji podatek VAT naliczony (od zakupu) nie pomniejsza podatku należnego (od sprzedaży). Powyższe oznacza, że kosztem podatkowym będzie wartość brutto faktury zakupu usługi noclegowej.

Niestety, refakturowanie usług noclegowych dla podatnika jest rozwiązaniem niekorzystnym. Jest to spowodowane tym, że wystawca refaktury zobowiązany jest do opodatkowania odsprzedawanej usługi. Z kolei przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tejże faktury.

Usługa kompleksowa

Pewnym załagodzeniem tego stanu rzeczy jest ewentualna możliwość powiązana usługi noclegowej z innymi usługami, które tworzą razem tzw. usługę kompleksową. Z usługą kompleksową mamy do czynienia wtedy, gdy dwie lub więcej czynności dokonane przez świadczącego usługi są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie i z ekonomicznego punktu widzenia jedno świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter nienaturalny. Jeśli usługa noclegowa jest częścią takiej właśnie usługi kompleksowej wówczas można odliczyć vat z usługi noclegowej. Wskazują na to m.in.: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. ILPP2/443-651/14-4/MR, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2012 r. IPPP1/443-795/12-2/Igo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 maja 2015 r. IPPP2/4512-251/15-2/AO.

Stawka VAT na usługi noclegowe

Usługi noclegowe zostały zakwalifikowane do działu 55 PKWiU – usługi związane z zakwaterowaniem. Stawka podstawowa VAT na usługi noclegowe wynosi 8%, ale przepisy VAT przewidują również wyjątki od tej reguły dopuszczając w pewnych okolicznościach stawkę zwolnioną. Uwaga – jeśli usługa noclegowa jest usługą poboczną wówczas opodatkowana jest ona stawką VAT właściwą dla usługi głównej.

 

Zainteresował Cię temat refakturowania? Refaktura – dowiedz się więcej

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK