Blog ifirma.pl

Polski Ład – ulga na terminal

|
|
4 minut czytania
Zgodnie z nowym zapisem w ustawie Prawo Przedsiębiorców od stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, powinien zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego (np. terminala). Sprawdź czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zgodnie z nowym zapisem w ustawie Prawo Przedsiębiorców, od stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawie o VAT) powinien zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego (np. terminala).

Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku stosowania kas fiskalnych nadal nie muszą posiadać terminala. Natomiast biorąc pod uwagę, iż klienci coraz rzadziej dokonują płatności gotówkowych i pojawiła się możliwość skorzystania z nowej ulgi na zakup terminala omówionej poniżej, warto zastanowić się nad zakupem takiego terminala. Fakt, iż przedsiębiorca będzie posiadać taki terminal nie oznacza, że klienci będa musieli zawsze dokonywać zapłaty za jego pośrednictwem.

Od 2022 r. została wprowadzona nowa ulga w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawie o PIT), która będzie przysługiwać przedsiębiorcom opodatkowanym według skali podatkowej, podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (np. opłatę interchange, opłatę akceptanta i opłatę systemową oraz opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze).

Odliczeniu będą podlegać wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następującym po tym roku.

Limity

Powyższe wydatki zostaną ograniczone limitem kwotowym do wysokości:

 • 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 • 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż wskazanych wyżej. Czyli przedsiębiorcom, którzy są zobligowani do posiadania terminala płatniczego.

Preferencje dla małego podatnika

Mały podatnik zgodnie z ustawą o PIT to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Taki przedsiębiorca może dokonać odliczenia w wysokości 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym. Ulga będzie przysługiwać w każdym roku podatkowym, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki (brak ograniczenia do roku poniesienia wydatku i roku następnego).

Warunkiem do skorzystania z tej preferencji jest uzyskanie przez przedsiębiorcę w roku podatkowym prawa do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia (sam zwrot nie musi wystąpić na podstawie przesłanego pliku jpk_vat) przez co najmniej 7 miesięcy albo co najmniej 2 kwartały – w zależności od stosowanego trybu rozliczania.

Przedsiębiorcy, czynnemu podatnikowi VAT, który zdobędzie status Podatnika Bezgotówkowego będzie przysługiwał zwrot VAT w terminie 15-dniowym.

Rozliczenie ulgi na terminal

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Jeżeli w danym roku nie jest możliwe skorzystanie z odliczenia od dochodu, to można skorzystać z odliczenia w kolejno następujących po sobie sześciu latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.

Przykład:

Firma A poniosła wydatek na terminal w roku 2022 i w rozliczeniu za rok 2022 nie osiągnęła dochodu, który umożliwiłby rozliczenie ulgi. W takim przypadku firma A może ją rozliczyć w zeznaniu za rok 2023 i kolejno następujących latach jeśli ulga nie będzie rozliczona, aż do 2028 r.

Ulga na poniesiony wydatek będzie rozliczona w kwocie netto z faktury, jeżeli przysługuje przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT.

Brak możliwości skorzystania z ulgi

Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi, jeśli przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

Przykład:

Firma B, która zawiesiła działalność 30.10.2021 r., wznowiła ją i zaczęła korzystać z terminala od 1.02.2023 r. W rozliczeniu za 2023 r. będzie mogła odliczyć ulgę, gdyż nie były przyjmowane płatności za pomocą terminala w okresie 12 miesięcy poprzedzających 1.02.2023 r.

Z ulgi nie można skorzystać dla wydatków poniesionych w części, w jakiej zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie (np. program Polska Bezgotówkowa). Poniesione wydatki można wówczas odliczyć dopiero w roku podatkowym, w którym firma zaprzestanie korzystania z dofinansowania, i w roku następnym.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania dla małych podatników korzystających z preferencyjnych warunków rozliczania ulgi.

Autor ifirma.pl

Monika Kobylak

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Na czym polega ulga na terminal w Polskim Ładzie?

   Przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego i wydatki związane z obsługą transakcji przy użyciu terminala.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie