Powrót

Jakie korzyści wiążą się z zatrudnieniem pracownika z Urzędu Pracy?

pracownik z Urzędu Pracy

Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenie społeczne czy refundacja wyposażenia stanowiska pracy – to tylko niektóre korzyści wynikające z zatrudnienia pracownika z Urzędu Pracy. Co trzeba zrobić, aby z nich skorzystać? Sprawdź.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Zatrudnienie pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jest szansą nie tylko dla firmy, która ogranicza koszty związane z zatrudnieniem nowej osoby. Przede wszystkim jest to pomoc dla samego bezrobotnego, który zyskuje zatrudnienie i możliwość zdobycia doświadczenia. W poniższym artykule wypisaliśmy kilka najpopularniejszych form wsparcia, dzięki którym takie zatrudnienie przyniesie korzyści także dla pracodawców, decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Bezrobocie w Polsce

Co prawda, stopa bezrobocia we wrześniu 2018 r. wyniosła zaledwie 5,7%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ciągle spada, to w Polsce nadal nie brakuje takich regionów, gdzie o pracę jest trudniej niż w innych zakątkach kraju. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim (9,9%) i kujawsko-pomorskim (8,6%).

Korzyści dla pracodawcy:

Refundacja składek ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia

Aby otrzymać refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne, zatrudniany przez Ciebie bezrobotny powinien znajdować się poniżej 30. roku życia. Jak również podejmować swoje pierwsze w życiu zatrudnienie.

Uzyskiwany na tej podstawie zwrot kosztów przysługuje maksymalnie przez okres 12 miesięcy, a kwota dofinansowania nie może być wyższa niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Już po zakończeniu okresu refundacji obowiązkiem pracodawcy jest natomiast dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. W przypadku gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę z zatrudnionym przez siebie bezrobotnym podczas trwania przysługującej mu refundacji kosztów, konieczny będzie zwrot wszystkich otrzymanych przez niego środków wraz z odsetkami.

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

Przedsiębiorca, który przyjął do pracy – na pełny etat i na okres 12 miesięcy – skierowanego z powiatowego urzędu pracy (PUP) bezrobotnego i po upływie roku nadal go zatrudnia, może starać się o zwrot kosztów składek na ubezpieczenie społeczne. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla siebie urzędzie pracy.

Pracodawca może liczyć na zwrot kosztów w wysokości 300% minimalnego wynagrodzenia.

Korzyści pracodawcy zatrudnienie z urzędu pracy pracownika

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. Poza tym nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń i opłatą składek, a także być skazanym za przestępstwa gospodarcze.

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ono 4443 zł), a pracodawca jest z kolei zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego na wyposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24 miesięcy.

Warto wiedzieć, że wniosek o refundację powinien zostać złożony przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu, podpisaniu umowy z urzędem (zawierającej warunki refundacji) oraz zakupie niezbędnego wyposażenia można zatrudnić do pracy osobę skierowaną przez urząd.

Podkreślmy, że na takim “doposażonym” stanowisku może zostać zatrudniony nie tylko bezrobotny, ale również osoba poszukująca pracy a niepozostająca w zatrudnieniu czy też opiekun osoby niepełnosprawnej niepodlegający zatrudnieniu.

Otrzymane dofinansowanie można wykorzystać na zakup środków trwałych czy też maszyn i urządzeń. Należy jednak pamiętać, że wewnętrzne regulaminy poszczególnych urzędów pracy mogą się między sobą różnić, dlatego przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z postanowieniami danej placówki.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+

Szukając pracownika przez urząd pracy, warto rozważyć zatrudnienie osoby powyżej 50. roku życia. Wiąże się to z wymierną korzyścią dla pracodawcy, który otrzymuje w ten sposób dofinansowanie do wypłacanego bezrobotnemu wynagrodzenia. Kwota takiej dotacji nie może jednak przekraczać połowy minimalnej pensji.

Czas trwania dofinansowania uzależniony jest od wieku bezrobotnego. Jeżeli pracodawca zatrudni osobę po 50. roku życia, ale która nie ukończyła 60 lat, to dotacja zostanie przyznana na okres 12 miesięcy. W przypadku zatrudnienia bezrobotnego powyżej 60. roku życia okres ten wydłuży się do 24 miesięcy.

Pracodawca ubiegający się o taką formę wsparcia musi spełnić kilka warunków, m.in. nie zalegać z wypłatą wynagrodzeń i opłatą składek, nie być karanym za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, a działalność nie może znajdować się w stanie upadłości.

Jeszcze więcej korzyści

Wśród innych form wsparcia, z którego mogą korzystać pracodawcy, są m.in. staże dla bezrobotnych. O tym, jak zatrudnić stażystę z PUP, przeczytasz tutaj. Poza tym urząd pracy pomoże Ci przygotować ofertę pracy, w przypadku gdy chcesz zatrudnić większą liczbę pracowników, zorganizuje giełdę pracy czy też udzieli wsparcia w ramach kształcenia ustawicznego i poradnictwa zawodowego.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Jakie korzyści płyną z zatrudnienia pracownika z Urzędu Pracy?

    Zatrudnienie pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jest szansą nie tylko dla firmy, która ogranicza koszty związane z zatrudnieniem nowej osoby. Przede wszystkim jest to pomoc dla samego bezrobotnego, który zyskuje zatrudnienie i możliwość zdobycia doświadczenia.

  2. 🔸Jak uzyskać refundacje składek ZUS na pracownika z Urzędu Pracy?

    Aby otrzymać refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne, zatrudniany przez Ciebie bezrobotny powinien znajdować się poniżej 30. roku życia. Jak również podejmować swoje pierwsze w życiu zatrudnienie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.