Jakie korzyści wiążą się z zatrudnieniem pracownika z Urzędu Pracy?

Zatrudnienie pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jest szansą nie tylko dla firmy, która ogranicza koszty związane z zatrudnieniem nowej osoby. Przede wszystkim jest to pomoc dla samego bezrobotnego, który zyskuje zatrudnienie i możliwość zdobycia doświadczenia. W poniższym artykule wypisaliśmy kilka najpopularniejszych form wsparcia, dzięki którym takie zatrudnienie przyniesie korzyści także dla pracodawców, decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Bezrobocie w Polsce

Co prawda, stopa bezrobocia we wrześniu 2018 r. wyniosła zaledwie 5,7%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ciągle spada, to w Polsce nadal nie brakuje takich regionów, gdzie o pracę jest trudniej niż w innych zakątkach kraju. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim (9,9%) i kujawsko-pomorskim (8,6%).


stan bezrobocia wrzesień 2018
Źródło: GUS

 

Korzyści dla pracodawcy:

Refundacja składek ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia

Aby otrzymać refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne, zatrudniany przez Ciebie bezrobotny powinien znajdować się poniżej 30. roku życia. Jak również podejmować swoje pierwsze w życiu zatrudnienie.

Uzyskiwany na tej podstawie zwrot kosztów przysługuje maksymalnie przez okres 12 miesięcy, a kwota dofinansowania nie może być wyższa niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Już po zakończeniu okresu refundacji obowiązkiem pracodawcy jest natomiast dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. W przypadku gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę z zatrudnionym przez siebie bezrobotnym podczas trwania przysługującej mu refundacji kosztów, konieczny będzie zwrot wszystkich otrzymanych przez niego środków wraz z odsetkami.

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

Przedsiębiorca, który przyjął do pracy – na pełny etat i na okres 12 miesięcy – skierowanego z powiatowego urzędu pracy (PUP) bezrobotnego i po upływie roku nadal go zatrudnia, może starać się o zwrot kosztów składek na ubezpieczenie społeczne. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla siebie urzędzie pracy.

Pracodawca może liczyć na zwrot kosztów w wysokości 300% minimalnego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. Poza tym nie może zalegać z wypłatą wynagrodzeń i opłatą składek, a także być skazanym za przestępstwa gospodarcze.

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ono 4443 zł), a pracodawca jest z kolei zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego na wyposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24 miesięcy.

Warto wiedzieć, że wniosek o refundację powinien zostać złożony przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu, podpisaniu umowy z urzędem (zawierającej warunki refundacji) oraz zakupie niezbędnego wyposażenia można zatrudnić do pracy osobę skierowaną przez urząd.

Podkreślmy, że na takim “doposażonym” stanowisku może zostać zatrudniony nie tylko bezrobotny, ale również osoba poszukująca pracy a niepozostająca w zatrudnieniu czy też opiekun osoby niepełnosprawnej niepodlegający zatrudnieniu.

Otrzymane dofinansowanie można wykorzystać na zakup środków trwałych czy też maszyn i urządzeń. Należy jednak pamiętać, że wewnętrzne regulaminy poszczególnych urzędów pracy mogą się między sobą różnić, dlatego przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z postanowieniami danej placówki.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+

Szukając pracownika przez urząd pracy, warto rozważyć zatrudnienie osoby powyżej 50. roku życia. Wiąże się to z wymierną korzyścią dla pracodawcy, który otrzymuje w ten sposób dofinansowanie do wypłacanego bezrobotnemu wynagrodzenia. Kwota takiej dotacji nie może jednak przekraczać połowy minimalnej pensji.

Czas trwania dofinansowania uzależniony jest od wieku bezrobotnego. Jeżeli pracodawca zatrudni osobę po 50. roku życia, ale która nie ukończyła 60 lat, to dotacja zostanie przyznana na okres 12 miesięcy. W przypadku zatrudnienia bezrobotnego powyżej 60. roku życia okres ten wydłuży się do 24 miesięcy.

Pracodawca ubiegający się o taką formę wsparcia musi spełnić kilka warunków, m.in. nie zalegać z wypłatą wynagrodzeń i opłatą składek, nie być karanym za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, a działalność nie może znajdować się w stanie upadłości.

Jeszcze więcej korzyści

Wśród innych form wsparcia, z którego mogą korzystać pracodawcy, są m.in. staże dla bezrobotnych. O tym, jak zatrudnić stażystę z PUP, przeczytasz tutaj. Poza tym urząd pracy pomoże Ci przygotować ofertę pracy, w przypadku gdy chcesz zatrudnić większą liczbę pracowników, zoorganizuje giełdę pracy czy też udzieli wsparcia w ramach kształcenia ustawicznego i poradnictwa zawodowego.

Autor: Tomasz Sowa

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK