Kasy fiskalne online – nowy rodzaj kas fiskalnych w 2018 r.

Rząd przyjął projekt noweli ustaw wprowadzających kasy fiskalne online. Sprawdź, co dokładnie się zmieni, kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa i kto będzie musiał zainstalować kasę fiskalną online.

Projekt zmian dotyczący kas fiskalnych

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo o miarach, kasy fiskalne online to zupełnie nowy rodzaj urządzeń fiskalnych, które umożliwią: przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu informatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Innymi słowy kasy fiskalne online będą na bieżąco przekazywały do CRK informacje o każdej zaewidencjonowanej transakcji. W tym również raporty dobowe i paragony. Jak uzasadnia Ministerstwo Finansów, wprowadzenie nowego rodzaju kas umożliwi skuteczniejszą kontrolę podatkową w zakresie podatku VAT, który notabene jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Zgromadzone w ten sposób dane posłużą także do celów analitycznych.

Kasy fiskalne online – kiedy i dla kogo?

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych dotyczy przedsiębiorców, u których obrót z transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczył w danym roku podatkowym 20 000 zł. Dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku limit wyliczany jest proporcjonalnie. Istnieje też lista działalności, w których kasa fiskalna musi być stosowana już od pierwszej transakcji. Obecnie stosowane kasy fiskalne będą stopniowo zastępowane nowymi. Przedsiębiorcy jeszcze do 31 grudnia 2018 r. będą mogli nabywać „stare” kasy z papierowym zapisem kopi. Do 31 grudnia 2022 r. z elektronicznym – i korzystać z nich do czasu, aż urządzenia się wyeksploatują. Jednak nie wszystkie działalności będą mogły pozostać przy starych kasach. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: Ze względu na wiele sygnałów ze strony służb kontrolnych wskazujących obszary podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania, wprowadzony zostanie obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących w następujących branżach: usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, usługi gastronomiczne i budowlane, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych online

Obowiązywał będzie następujący harmonogram:
  1. od 1 stycznia 2019 r.: działalności świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz),
  2. od 1 lipca 2019 r.: działalności świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i stacjonarne placówki gastronomiczne,
  3. od 1 stycznia 2020 r.: działalności świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, fitness, a także opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Ponadto koszt wymiany kas fiskalnych ma być refundowany. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od VAT 90% kwoty zakupu nowej kasy – nie więcej jednak niż 700 zł. Zobacz: Ulga na zakup kasy fiskalnej
Czy wiesz, że możesz łatwo zintegrować swoje konto ifirma z wybranym urządzeniem fiskalnym? Służy temu nasz program Integrator Fiskalny – sprawdź!
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI