Kiedy fiskus może darować karę?

Firmy dopuszczające się nadużyć są surowo karane. Jednak można tego uniknąć, jeśli wcześniej wyrazi się tak zwany czynny żal. Dowiedz się kiedy fiskus może darować karę?

Przestępstwa skarbowe

Miniony rok był rekordowy pod względem ilości kontroli u przedsiębiorców. W tym roku ma być ich jeszcze więcej. Przewiduje się też, że czas ich trwania ma ulec wydłużeniu. Od tego roku zwiększyły się również kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Stało się tak, ponieważ wysokość kar opiera się na wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (które od stycznia br. wzrosło do 1 680 zł brutto). Przedsiębiorcy, którzy dopuszczą się nadużyć (na przykład spóźnią się ze złożeniem deklaracji) będą więc musieli ponieść tego konsekwencje.

Na co w tym roku powinno się szczególnie uważać, prowadząc firmę?

Jak wynika z Wyciągu Zadań Urzędów Kontroli Skarbowej na rok 2014 opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, urzędy skupią się przede wszystkim na zapobieganiu nieprawidłowościom w odprowadzaniu podatku VAT (szczególnie w obrocie wewnątrzwspólnotowym), a także na zapobieganiu wyłudzaniu zwrotu podatku VAT poprzez fikcyjne faktury. Urzędy zechcą również walczyć z nadużyciami w uzyskiwaniu przychodów z działalności gospodarczych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu.

Sprawdź najczęstsze przyczyny kontroli w zakresie podatku VAT, o których pisaliśmy na naszym blogu.

Jak uniknąć kary od fiskusa?

Zgodnie z KKS podatnik może uniknąć kary, jeśli wcześniej zastosuje instytucję czynnego żalu, czyli dobrowolnie przyzna się do winy. W celu uniknięcia kary należy zatem poinformować Urząd Skarbowy o dopuszczeniu się nadużyć, dokładnie opisując całą sprawę. Podatnik może to zrobić na piśmie lub ustnie do protokołu.

Poza czynnym żalem podatnik musi też uregulować wszelkie zaległości, jeśli je posiada, przelewając całą kwotę wraz z odsetkami na konto Urzędu Skarbowego.

Trzeba jednak działać szybko, póki fiskus nie ma udokumentowanej wiedzy o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jeśli Urząd Skarbowy zorientuje się o popełnionym przez firmę nadużyciu, bądź też podejmie kroki, które mogą go doprowadzić do odkrycia nieprawidłowości (na przykład czynności sprawdzające, przeszukanie, kontrola), wówczas instytucja czynnego żalu nie ma zastosowania.

Gdy jest już za późno

Gdy fiskus samodzielnie odkryje popełniony przez firmę błąd, wówczas podatnikowi pozostaje jedynie odwołanie się od decyzji. Oraz sporządzenie właściwych korekt dokumentów rozliczeniowych, które kontrolerzy uznali za błędnie obliczone. Organy skarbowe nie dopuszczają usprawiedliwiania się przez podatnika nieznajomością przepisów czy nieświadomością istnienia obowiązku podatkowego.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK