Nieterminowe regulowanie należności przez kontrahenta

Przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego przed przystąpieniem do współpracy z nową firmą warto sprawdzić, czy posiada ona wpis do KRS i ewidencji działalności gospodarczej, a także poszukać informacji na jej temat w Internecie. Jednak co zrobić, jeśli mimo to trafiło się na kontrahenta, który ma problem z nieterminowym regulowaniem należności?

 

W pierwszej kolejności należy przypomnieć dłużnikowi o nieuregulowanej fakturze. Mogło się zdarzyć, że kontrahent zapomniał o niej, nie ma pieniędzy, bądź w ogóle nie otrzymał jakiejkolwiek faktury do uregulowania. Na początku warto przypomnieć mu się się telefonicznie lub poprzez e-maila.

Jeśli okaże się, że dłużnik chce uregulować fakturę, ale nie ma na to środków, wówczas warto zaproponować mu podpisanie oświadczenia w którym kontrahent przyznaje się do długu i zobowiązuje się go spłacić – innymi słowy oświadczenie o uznaniu długu. Co ważne, takie oświadczenie przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Od momentu podpisania oświadczenia termin przedawnienia biegnie od początku. Jeśli kontrahent nie wywiąże się z zobowiązania, wówczas oświadczenie można uznać jako dowód w postępowaniu nakazowym w sądzie. Wydanie nakazu zapłaty przez sąd w postępowaniu nakazowym pozwala na szybkie wszczęcie działań komorniczych i zajęcie majątku dłużnika.

Jeśli natomiast pomimo wielokrotnych prób kontaktu kontrahent nie odpowiada na e-maile/telefony, wówczas przedsiębiorcy pozostaje wysłanie dłużnikowi listem poleconym ostatecznego wezwania do zapłaty. W przypadku brak reakcji na wezwanie do zapłaty sprawę należy skierować do sądu.

Można również skorzystać z usług firm windykacyjnych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK