Nowa ustawa o prawach konsumenta – co się zmieni?

Sejm uchwalił nową ustawę o prawach konsumenta – dzięki niej prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą takie same jak w całej Unii Europejskiej. Teraz ustawa zostanie przekazana do prezydenta, a nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

Nowa ustawa o prawach konsumenta – najważniejsze zmiany.

Najnowsze zmiany dotyczą zarówno klientów dokonujących zakupów przez Internet, na odległość, jak i dokonujących zakupów bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

 

Zawarcie umowy

Zgodnie z ustawą przed zawarciem umowy z klientem przedsiębiorca będzie musiał dokładnie poinformować go o wszelkich istotnych warunkach, które znajdą się w umowie, bez względu na to, czy obie strony zawrą umowę na odległość czy w sklepie. Przede wszystkim klient powinien być dokładnie poinformowany o wszystkich kosztach związanych z zawarciem umowy.

 

Odstąpienie od umowy

Przesunie się także termin, w którym klient będzie mógł odstąpić bez podania przyczyn od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem. Aktualnie może to zrobić w ciągu 10 dni, a po wejściu nowych przepisów w życie będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy. Nie jest to jednak ostateczny termin – jeśli bowiem zdarzy się, ze przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie, to wówczas klient będzie mógł odstąpić od umowy jeszcze przez rok od opływu 14-dniowego terminu.

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie poinformuje klienta o obowiązku poniesienia kosztów związanych ze zwrotem towaru, to w razie ewentualnego zwrotu towaru klient nie będzie musiał za niego płacić.

 

Wadliwy towar

Nowa ustawa przywraca pojęcie „wadliwy”. Jeśli zakupiony przez klienta towar okaże się wadliwy, wówczas klient będzie mógł zdecydować, czy w ramach tego będzie chciał skorzystać z możliwości obniżenia ceny towaru, wymiany towaru na nowy czy odstąpienia z umowy (bez konieczności uprzedniego oddania zepsutego towaru do naprawy). Co więcej, jeśli przedsiębiorca (gwarant) nie określi w umowie długości obowiązywania gwarancji, to zgodnie z nowymi przepisami okres gwarancji na towar wydłuży się do 2 lat.

Uchwalona przez Sejm ustawa zostanie przekazana do prezydenta, a nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK