Pożyczka czy kredyt – porównanie. Co jest korzystniejsze?

Zastrzyk dodatkowej gotówki przydaje się zawsze – zarówno na bieżące wydatki, jak i na inwestycje – dlatego wielu przedsiębiorców staje w pewnym momencie przed pytaniem, czy wziąć kredyt lub pożyczkę na firmę. Często oba te pojęcia są używane jako zamienne, oznaczające po prostu formę zaciągniętego długu. Warto jednak wiedzieć, że pomiędzy kredytem a pożyczką istnieją znaczne różnice. Jakie?

Kredyt realizowany jest przez banki w oparciu o ustawę Prawo bankowe, pożyczka może być natomiast udzielona przez osobę fizyczną, regulują ją więc przepisy Kodeksu cywilnego. Za obydwoma tymi terminami kryją się zatem różne prawa i obowiązki kredyto- lub pożyczkobiorcy.

 

Pożyczka

Zgodnie z art. 720. § 1. Kodeksu cywilnego:

Kwota pożyczki może zostać przekazana przelewem lub w gotówce. Pożyczka może być płatna (w tym przypadku dłużnik pożycza np. 100 zł, oddaje 100 zł i płaci pożyczkodawcy dodatkowe 50 zł jako cenę udzielenia pożyczki) lub nieodpłatna (w tym przypadku dłużnik pożycza np. 100 zł, oddaje 100 zł i nie płaci dodatkowych pieniędzy). Podstawowym warunkiem udzielenia jakiejkolwiek pożyczki jest to, że pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy.

Umowa pomiędzy stronami może być zawarta zarówno na papierze (częsty wymóg instytucji bankowych i quasi-bankowych), jak i ustnie. W przypadku umowy ustnej warto jednak zwrócić uwagę na drugi paragraf art. 720:

Mimo że niedotrzymanie tego wymogu nie wiąże się z automatycznym unieważnieniem umowy, warto jest się do niego – chociażby na wszelki wypadek – dostosować.

Strony nie muszą określać w umowie terminu zwrotu pieniędzy, ani celu udzielenia pożyczki. W chwili otrzymania pożyczki pożyczkobiorca staje się właścicielem pieniędzy, więc może je wydać w dowolny sposób. Nierzadko też pożyczkodawcy nie wymagają od pożyczkobiorcy udokumentowania swojej zdolności kredytowej i udzielają pożyczki na podstawie dowodu osobistego.

 

Kredyt

Udzielenie kredytu jest czynnością bankową. Zgodnie z art. 69 Prawa bankowego:

Co za tym idzie, obie strony obowiązkowo muszą spisać umowę. Zgodnie z art. 2 Prawa bankowego umowa powinna zawierać przede wszystkim: kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, a także wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje.

Bank udziela więc kredytu zawsze na ściśle określony cel. Po otrzymaniu środków nie można ich wydawać w dowolny sposób, a kredytobiorca nie jest ich właścicielem. Ponadto umowa jest odpłatna: cenę kredytu stanowią prowizje, odsetki i opłaty.

Kwota kredytu jest przekazywana przelewem, nigdy w gotówce.

Przed udzieleniem kredytu bank sprawdza zdolność kredytową kredytobiorcy, a na samą decyzję kredytową czeka się od kilkunastu dni do kilku tygodni.

 

Kredyt czy pożyczka – porównanie

Kredyt Pożyczka
reguluje go Prawo bankowe reguluje ją Kodeks cywilny
udziela go bank udziela jej osoba fizyczna lub instytucja
umowa na piśmie umowa ustna lub na piśmie
umowa odpłatna umowa odpłatna lub nieodpłatna
dłuższy czas oczekiwania na kredyt krótszy czas oczekiwania na pożyczkę („od ręki”)
przyznaje się na ściśle określony cel przyznaje się na dowolny cel
środki otrzymuje się przelewem środki otrzymuje się przelewem lub w gotówce
kredytobiorca nie jest właścicielem otrzymanych środków pożyczkobiorca jest właścicielem otrzymanych pieniędzy
wymóg udokumentowania zdolności kredytowej pożyczki przyznawane na okazanie dowodu osobistego

 
Można założyć, że zaciągnięcie kredytu jest bezpieczniejsze niż wzięcie pożyczki. Ponieważ pożyczkę regulują przepisy Kodeksu cywilnego, w przypadku konfliktu stron swoich racji dochodzi się przed sądem. W przypadku kredytu kredytobiorca jest bardziej chroniony przez prawo. Kredyt wiąże się jednak z większymi formalnościami: spisaniem obszernej umowy, wymogiem udokumentowania zdolności kredytowej i oczekiwaniem na decyzję banku. Biorąc pożyczkę pieniądze można otrzymać właściwie „od ręki” i – co ważne – często bez prowizji, co w przypadku kredytu jest niemożliwe.

Analiza obu tych form pozyskiwania środków pomoże zdecydować, która z nich będzie najkorzystniejsza dla danego przedsiębiorcy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK