Powrót

Przegląd polskich narzędzi dla HR cz.2 – komunikacja i wymiana wiedzy

narzędzia hr w polsce

Przeczytaj artykuł i poznaj kompleksowe, polskie narzędzia dla HR-owców, służące usprawnieniu komunikacji i wymiany wiedzy w firmie.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Dział kadr skupiający swoje działania wokół zarządzania zasobami ludzkimi pełni ważną rolę w każdej organizacji. Praca ta wiąże się ze sporą odpowiedzialnością i wymaga dobrej organizacji czasu i pracy, stąd na rynku stale pojawiają się aplikacje i narzędzia dedykowane HRowcom.

W tekście przedstawione zostaną te związane z komunikacją i wymianą wiedzy w organizacji. W wielu przypadkach są to jednak narzędzia kompleksowe, które poza funkcją komunikacyjną, usprawniają też procesy rekrutacyjne, pozwalają przeprowadzić badanie zaangażowania i zadowolenia pracowników, umożliwiają zarządzanie urlopami i zwolnieniami czy wspierają proces offboardigu. Z kolei o narzędziach oferujących benefity i budujących zaangażowanie pisaliśmy w części 1.

narzędzia hr w polsce

COMPETENCE ZONE – platforma rozwoju kompetencji

Competence Zone to platforma, na której użytkownicy mogą rozwijać kompetencje, dzielić się wiedzą w przyjaznym środowisku i monitorować postępy.

Narzędzie zawiera bazę wiedzy agregującą treści na podstawie tematów (kursy e-learningowe, pliki do pobrania, materiały wideo). Daje też możliwość tworzenia i zarządzania szkoleniami, testami, ankietami, certyfikatami. Pozwala nagrywać lub transmitować na żywo webinary i generować raporty w oparciu o informacje o użytkownikach, treściach i działaniach.

Z trybu administratora można zarządzać użytkownikami, firmami w swojej sieci oraz dostępnymi treściami. Jeśli organizacja nie posiada własnych treści e-learningowych, Competence Zone może stworzyć dla niej kursy e-learningowe, filmy czy animacje zgodne z celami i działaniami przedsiębiorstwa.

Odrobina rywalizacji i ciekawy system nagradzania stanowi motywację dla pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji. Competence Zone wyposażone zostało również w funkcje społecznościowe, umożliwiające użytkownikom komunikację – czat, powiadomienia, udostępnianie komentarzy czy tworzenie grup, w których można dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

HARMONYTEAM – budowanie zespołu

Harmonyteam to aplikacja wspierająca budowanie zadowolonego i zaangażowanego zespołu, odciążająca HR z nadmiaru zadań. Pozwala poznać realne potrzeby pracowników, wzmacnia świadomość i odpowiedzialność managerów i zwiększa poziom retencji pracowników.

Aplikacje podzielić można na dwa moduły – ankietowy, który pozwala ocenić zadowolenie, lojalność i zaufanie w zespole oraz raportowy. Moduł raportowy służy podejmowaniu właściwych działań naprawczych w oparciu o szybką i sprawną identyfikację obszarów wymagających poprawy na różnych poziomach struktury organizacyjnej.

Harmonyteam wspiera HR w identyfikacji problemów systemowych budując zadowolenie i zaangażowanie pracowników na poziomie całej firmy.

HCM DECK – platforma rozwoju pracownika

HCM Deck jest digitalową platformą rozwoju pracownika, w skład której wchodzą cztery obszary: onboarding, learning & developement, talent management oraz offboarding. W ramach onboardingu platforma udostępnia szkolenia onboardingowe (przekazanie nowym pracownikom wiedzy, umiejętności i wartości, przedstawienie pierwszych zadań). HCM Deck pozwala stworzyć spersonalizowany i zróżnicowany program szkoleniowy złożony z modułów, video, webinarów i ankiet. Wspiera również badanie nastrojów nowych pracowników, a analiza wyników pozwala stale ulepszać cały proces.

Moduł learning & development wspiera efektywne uczenie się dostosowane do ludzi i biznesu, optymalizując jego logistykę. Pozwala planować i zarządzać kompleksowymi programami szkoleniowymi, wspiera rozwój kariery pracowników, zwiększa ich satysfakcję i kreatywność, co przekłada się na wzrost innowacyjności w miejscu pracy. Platforma pozwala również kontrolować budżet szkoleniowy, analizować i optymalizować szkolenia oraz wydatki.

Obszar talent management zapewnia rozwijanie i utrzymywanie najlepszych talentów, pozwala poznać mocne strony oraz luki kompetencyjne pracowników, zaplanować działania rozwojowe oraz dzielić się feedbackiem z pracownikami, managerami i współpracownikami.

Aplikacja pozwala sprawić, by offboarding był czymś więcej niż formalnością – zachęca do zakończenia współpracy w taki sposób, aby i firma i pracownik wyciągnęli z tej sytuacji to, co dobre. Skupia się na przekazaniu wiedzy oraz na spójności działań offboardingowych we wszystkich działach organizacji.

Program outplacementowy OutplaceME wspiera pracowników, których dotknęła restrukturyzacja w organizacji i pomaga im w dalszym rozwoju zawodowym, udzielając profesjonalnego i emocjonalnego wsparcia. Cały proces przy pomocy nauki, coachingu i praktycznych porad uczy jak szukać pracy i nabrać pewności siebie. Program został przygotowany we współpracy z ekspertami z branży, by dostarczyć efektywne wsparcie.

HRSYS – wsparcie HR w 5 modułach

HRsys to system wspierający HR – od zatrudnienia, poprzez onboarding, szkolenia, cele i oceny aż po rozwiązanie umowy, dając pełny obraz każdego pracownika. W skład systemu wchodzi 5 modułów: procesy HR, komunikacja, kadry, finanse i klienci.

Moduł procesów HR jest dedykowany definiowaniu i monitorowaniu realizacji celów, organizowaniu i zarządzaniu szkoleniami. Pozwala też dokonać oceny kompetencji, analizy raportów i śledzić na bieżąco wyniki wszystkich pracowników. Usprawnia proces rekrutacji poprzez automatyczne dodawanie ogłoszeń na wybranych portalach rekrutacyjnych i dostęp do wszystkich spływających aplikacji w bazie CV.

Każdy menedżer zlecający przeprowadzenie rekrutacji posiada dostęp do informacji o stanie ich realizacji, a także może na różnych etapach włączać się w proces.

HRsys zawiera również bazę wiedzy z uporządkowanymi informacjami podzielonymi tematycznie i z możliwością wyszukiwania treści – co zapewnia sprawne przeglądanie zasobów. Aplikacja udostępnia testy wiedzy, kompetencji i predyspozycji pozwalające na odpowiednie zarządzanie umiejętnościami pracowników i planowanie ewentualnego awansu, a szczegółowe podsumowania i statystyki służą oszacowaniu kompetencji i ułatwieniu późniejszego przepisywania zadań wykwalifikowanym osobom.

HRsys daje też możliwość wystawiania ocen okresowych w oparciu o oceny wystawione wcześniej przez pracownika i przełożonego. HRsys monitoruje opinie pracowników wpływając tym samym na efektywność ich pracy, ogólny poziom motywacji, chęć do osiągania powierzonych celów biznesowych.

W ramach modułu komunikacji firma ma dostęp do czatu, galerii z możliwością tworzenia katalogów zdjęć firmowych z wyjazdu, szkolenia czy imprezy firmowej. Znajduje się tu również kalendarz z urlopami pracowników, terminami szkoleń, projektów czy rekrutacji oraz zakładka “wydarzenia” dedykowana planowaniu i zarządzaniu organizacją firmowych eventów. Aplikacja przypomina również o urodzinach pracowników lub innych wybranych okazjach.

Zakładka “pomysł” pozwala na dzielenie się pomysłami i rozwiązaniami wraz z możliwością głosowania, lajkowania czy komentowania pomysłów przez współpracowników. W module można też odnaleźć najważniejsze informacje o pracownikach oraz elektroniczną tablicę ogłoszeń.

Moduł kadr służy między innymi wprowadzaniu zasobów trwałych (takich jak sale, materiały czy sprzęt) posiadanych przez firmę – mogą być one w łatwy sposób rezerwowane bądź udostępnianie pracownikom. W panelu tym administrator ma łatwy podgląd wszystkich rezerwacji dokonanych przez pracowników. HRsys ułatwia i przyśpiesza proces składania wniosków urlopowych, o zwolnienie, rekrutacyjnych. Zawiera gotowe szablony i automatyczne powiadomienia o statusie wniosku.

W module tym można również dodawać zadania dla samego siebie i dla podwładnych, określać termin realizacji zadań i analizować pracę nad zadaniami w oparciu o generowane raporty. Umożliwia również zaplanowanie ocen kompetencji pracowników pod kątem wykonywania obowiązków na innym stanowisku, zaplanowanie kolejnych szczebli kariery w firmie a wyszukiwarka pomoże znaleźć osoby doświadczone w wykonywaniu podobnych zadań.

Można w łatwy sposób tworzyć zespoły projektowe oraz przeglądać projekty zaplanowane i archiwalne w jednym miejscu. HRsys zawiera również łatwy kreator do onboardingu pozwalający na projektowanie ścieżki wdrożenia do firmy nowego pracownika. Dzięki temu nowozatrudnione osoby mogą szybciej i efektywniej wykonywać swoje obowiązki i przyswoić specyfikę danej organizacji. Moduł finansów zapewnia kompleksowe zarządzanie kosztami w budżecie firmy – rozdzielanie ich, przeliczanie i kontrolowanie wydatków w prosty, intuicyjny sposób. HRsys samodzielnie przelicza rozdzielone koszty w celu uniknięcia błędów w zarządzaniu budżetem firmy. Monitorowanie wydatków pozwala na ich dokładne kontrolowanie.

Moduł klientów pozwala na planowanie i zapisywanie relacji, informacji odnośnie kontaktowania się i ustaleń. W module tym można również przeprowadzić badanie satysfakcji klientów, zbierając ich opinie o jakości produktów i usług świadczonych przez firmę.

MAPA ORGANIZACJI – ułatwienie nawigacji po firmie

Mapa Organizacji zawiera informacje o współpracy pomiędzy pracownikami – kto z kim pracuje i czym się zajmuje w organizacji. Pozwala organizacji polepszyć komunikację między pracownikami różnych jednostek organizacyjnych. Dostarcza informacji kto ma jaką wiedzę i kompetencje oraz do kogo iść po pomoc w razie potrzeby.

Wyszukiwanie spersonalizowane przeszukuje sieć sugerując pracownikowi osoby i zespoły znajdujące się najbliżej. Jeśli pracownik potrzebuje wiedzy wykraczającej poza jeden zespół może wyszukać tak zwanego łącznika – jest to osoba scalająca dwa zespoły w organizacji.

Mapa Organizacji pomaga firmie przy onboardingu, ułatwiając wdrożenie nowego pracownika w działanie firmy. Wspiera również zarządzanie wiedzą i talentami, produktywność zespołów i retencję pracowników. Pozwala na łatwą wymianę danych, integrując tym samym pracowników.

OSTENDI – narzędzia do miękkiego HR

Ostendi zbiera wszystkie rozwiązania do miękkiego HR w jednym miejscu, umożliwiając rekrutację i planowanie rozwoju pracowników.

Platforma dostarcza rozwiązania w 4 głównych obszarach: rekrutacji i odkrywania talentów, definiowania kierunków rozwoju w oparciu o dane, badania poziomu zaangażowania w organizacji i weryfikacji posiadanej wiedzy poprzez zautomatyzowane testy wiedzy.

SKILO – budowanie więzi między pracownikami

Skilo to intuicyjna platforma HR zachęcająca pracowników do udziału w życiu firmy. Jej zadaniem jest usprawnienie procesu zarządzania HR, budowanie więzi z pracownikami i wsparcie ich – a w efekcie wzrost i rozwój organizacji.

Narzędzie składa się ze wstępnie skonfigurowanego, gotowego do użycia systemu zarządzania kluczowymi procesami HR. System powstał z pomocą grupy doświadczonych specjalistów HR, dzięki czemu wykorzystuje najlepsze branżowe praktyki i jest dostosowany do najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Aplikacja jest swego rodzaju platformą społecznościową do grywalizacji, na której można otrzymywać cyfrowe odznaki, wymieniać się wiedzą i przechowywać ją w bazie wiedzy. Pozwala na współpracę z pracownikami, tworzenie otwartego i przejrzystego środowiska pracy oraz wsparcie talentów na każdym etapie kariery pracowników.

Skilo jest kompleksowym narzędziem do rekrutacji i onboardingu, zarządzania szkoleniami, rozwoju kompetencji oraz analizy wyników opinii i ankiet.

TEAMDECK – planowanie zarządzania zasobami

Teamdeck to oprogramowanie do planowania i uproszczenie procesów zarządzania zasobami. Zapewnia łatwe planowanie zasobów z elastycznym kalendarzem zespołu.

Kalendarz zasobów i raporty umożliwiają wgląd w bieżące, przeszłe i przyszłe obciążenie zespołu – pracownicy są wymienieni pod przydzielonymi projektami. Narzędzie pozwala na planowanie i mierzenie pracy zespołu – informację, kto jest dostępny w pracy, śledzenie czasu w projektach, zarządzanie pracownikami i wirtualnymi zespołami oraz mierzenie i raportowanie.

Przy użyciu Teamdeck można również zarządzać urlopami i obsługiwać wnioski urlopowe. Udostępnia również gotowe szablony do zgłaszania nieobecności czy szablony raportów dotyczących wykorzystania zespołu, budżetu projektu czy płac pracowników.

WANDLEE – automatyzacja komunikacji

Wandlee to narzędzie służące automatyzacji komunikacji. Dla HR może być przydatne w dwóch kwestiach: poprawy obiegu informacji w firmie oraz do optymalizacji preselekcji kandydatów.

W pierwszym przypadku mowa o firmowym asystencie INTRABOT – narzędziu odpowiadającym na najczęstsze potrzeby pracowników. Pomoże on usprawnić komunikację w firmie, odciążając jednocześnie HR z obowiązku odpowiadania na powtarzające się pytania pracowników.

Usprawnić preselekcję kandydatów można przy użyciu rekrutacyjnego VOICEBOTA. Automatycznie odbiera on połączenia od kandydatów i przeprowadza prostą rozmowę preselekcyjną, po której dane kandydatów wraz z odpowiedziami wrzucane są do panelu rekrutera lub systemu ATS.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸W czym HRowcom mogą pomóc narzędzia HR do komunikacji i wymiany wiedzy?

    Większość z nich poza komunikacją usprawnia też procesy rekrutacyjne, pozwalają przeprowadzić badanie zaangażowania i zadowolenia pracowników, umożliwiają zarządzanie urlopami i zwolnieniami czy wspierają proces offboardigu.

  2. 🔸Czy warto korzystać z polskich narzędzi i aplikacji HR?

    Tak, aplikacji HR na polskim rynku jest bardzo dużo i większość jest warta uwagi. Ich szeroki wybór pozwala na wybranie najbardziej dopasowanej do potrzeb firmy. Pomagają usprawnić i ułatwić wiele procesów.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość