Rękojmia a gwarancja

W grudniu weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmieniły się zasady dotyczące m.in. rękojmi i gwarancji, zarówno w kwestii sprzedaży w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Co te zmiany oznaczają w praktyce dla sprzedawców?

Czym się różni gwarancja od rękojmi?

Konsumenci często mylą rękojmię z gwarancją.

Gwarancja

To udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego dobrowolne zobowiązanie gwaranta do dotrzymania konkretnych obowiązków, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarantem może być sprzedawca, producent, dystrybutor lub importer. Gwarant samodzielnie określa czas gwarancji i swój zakres odpowiedzialności. Najczęściej jest to wymiana towaru na nowy, naprawa towaru lub zwrot zapłaconej ceny. Czas gwarancji może być dowolny, a nawet trwać dożywotnio. Jeśli jednak nie zostanie określony, to przyjmuje się, że trwa 2 lata od momentu sprzedaży. W przypadku naprawy lub wymiany towaru na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa. Jeśli w oświadczeniu gwarancyjnym nie wskazano terminu, w czasie którego gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić towar), to przyjmuje się, że ma na to 14 dni od chwili otrzymania wadliwego towaru od klienta. Koszt dostawy towaru pokrywa gwarant. Wyjątek stanowią trudne w transporcie przedmioty (ciężkie, duże lub o skomplikowanym montażu, np. piec gazowy czy szafa w domu). W tym przypadku klient powinien udostępnić je gwarantowi na miejscu. Uwaga! Treść reklamy może pełnić formę oświadczenia gwarancyjnego.

Rękojmia

To podstawa prawna do dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy za niezgodność z umową, czyli za wady fizyczne lub prawne kupionego towaru. Obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne podlegające sprzedaży. Zasady dotyczące rękojmi reguluje kodeks cywilny. W przypadku reklamacji na podstawie rękojmi za wady towaru odpowiada sprzedawca, który wystawił paragon fiskalny. Rękojmia obowiązuje przez minimum 2 lata od momentu sprzedaży (w przypadku towarów używanych: co najmniej rok). Jeśli jednak wada towaru została zatajona (klient nie wiedział o wadzie), sprzedawca odpowiada przed konsumentem bez względu na okres trwania rękojmi. Konsument może żądać obniżenia ceny, naprawy, wymiany lub odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest istotna. Wybór zależy od klienta. Sprzedawca może jedynie zaproponować inne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, czy żądanie klienta jest możliwe do zrealizowania, czy realizacja żądania nie wymagałaby zbyt dużych kosztów, czy wada jest istotna czy nieistotna, czy towar był wcześniej reklamowany i np. jak szybko towar można naprawić.
Warto wiedzieć, że klient może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy wada towaru jest bardzo istotna (Kodeks cywilny, art. 560 i dalsze). Jeśli jednak – w przypadku drobnej wady – po 14 dniach kalendarzowych od chwili zgłoszenia reklamacji sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków (np. wymiany wiatraczka w laptopie), reklamacja zostanie uznana. Wówczas klient ma prawo odstąpić od umowy.
Zarówno gwarancja jak i rękojmia są podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta.
Gwarancja Rękojmia
jest podstawą do złożenia reklamacji jest podstawą do złożenia reklamacji
może obowiązywać przez dowolny czas, a nawet być dożywotnia obowiązuje przez minimum 2 lata od momentu sprzedaży (w przypadku towarów używanych: co najmniej rok)
jest dobrowolna obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne podlegające sprzedaży
gwarantem może być sprzedawca, producent, dystrybutor lub importer w przypadku reklamacji za wady towaru odpowiada sprzedawca
przepisy określają warunki gwarancji, ale gwarant może je modyfikować przepisy określają warunki rękojmi i sprzedawca nie może ich zmienić
gwarant sam ustala termin, w jakim musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić towar) jeśli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, sprzedawca ma na to 14 dni kalendarzowych

Zależności między rękojmią a gwarancją

Według UOKiK gwarancja i rękojmia funkcjonują niezależnie od siebie. Co to oznacza? Jeśli sprzedawca nie uwzględni reklamacji klienta z tytułu gwarancji, to klient i tak może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Co więcej, nawet jeśli sprzedawca w ramach gwarancji naprawi towar, klient wciąż może – w ramach rękojmi – zażądać odstąpienia od umowy, ponownej naprawy, wymiany towaru albo obniżenia ceny. Nowe przepisy obowiązują od 25 grudnia 2014 r. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie UOKiK-u. Na podstawie: prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań