Blog ifirma.pl

Terminarz 2019

|
|
7 minut czytania
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Spis terminów, o których pamiętać powinien każdy przedsiębiorca.

Terminy związane ze zmianami na początku roku

Do 8 stycznia 2019 r. termin na dopełnienie formalności w ZUS, w przypadku chęci skorzystania z opłacania ZUS zależnego od przychodu. W kolejnych latach zgłoszenia należy dokonać do 7 stycznia.

Do 22 stycznia 2019 r. termin zawiadomienia przez pracodawcę swoich pracowników o obowiązku przekazania oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać przekazywane wynagrodzenie lub wniosku dotyczącego przekazywania wynagrodzenia do rąk własnych.

Do 31 stycznia 2019 r.

 • termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2018 r. do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),
 • termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),
 • termin złożenia PIT-8AR do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),
 • termin złożenia PIT-11 w formie elektronicznej do US pracownika (od 2019 r. nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie w trakcie roku – nie ma tez możliwości złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika), od 2019 na PIT-11 wykazywane są również informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł,
 • termin przekazania w formie elektronicznej do US informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2018 r. (PIT-8C)
 • termin złożenia IFT-1/1R w formie elektronicznej do US właściwego dla rozliczeń obcokrajowców (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), od 2019 r. nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie – nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT-1/1R w formie papierowej,
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Do 20 lutego 2019 r. dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli pierwszy przychód w styczniu 2019 pisemne zawiadomienie o zmianie metody/formy opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy bądź na podatek ryczałtowy lub odwrotnie) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1,w przypadku gdy przedsiębiorca osiąga pierwszy przychód w trakcie roku to wyboru należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychód z działalności,

Do 28 lutego 2019 r.

 • termin przekazania druku PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej,
 • termin przekazania informacji IFT-1/1R pracownikowi,
 • termin przekazania podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2018 r. (PIT-8C).

Do 1 kwietnia 2019 r.

 • termin, do którego należy złożyć deklarację oraz uiścić opłatę środowiskową należną za rok poprzedni, obowiązującą za korzystanie ze środowiska (np. gdy przedsiębiorca ma w firmie samochód, odprowadza ścieki etc.),
 • termin złożenia deklaracji IFT-2R za poprzedni rok podatkowy do US podatnika (składają ją przedsiębiorcy będący płatnikami podatku u źródła); deklaracja ta dotyczy wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  * Deklarację IFT-2R należy również złożyć do dnia planowanego zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę (o ile przedsiębiorca planuje zaprzestanie działalności gospodarczej, bowiem jeśli nie planuje to nie trzeba składać deklaracji).

Do 30 kwietnia 2019 r. termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2018 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).

Do 30 kwietnia 2020 r.

 • od 2019 roku zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej jako przychód z działalności składa się w zeznaniu rocznym ( w roku 2018 takie zawiadomienie było składane do 20 stycznia 2018)
 • zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składa się w zeznaniu rocznym

Termin związany ze zmianą w trakcie roku

W przypadku, gdy podatnik chce zmienić sposób rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną (przedsiębiorcy rejestrujący się do VAT mają obowiązek rozliczania się miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy) lub odwrotnie (przejście z rozliczenia kwartalnego na miesięczne możliwe jest dopiero po czterech pełnych kwartałach) to zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie (I kw do 25 lutego, II kw do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada). Dodatkowo konieczne jest złożenie formularza aktualizacyjnego – druk VAT-R.

Terminy związane ze składaniem deklaracji bieżących

Do 10 dnia następnego miesiąca 2019 r. termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca,

Do 15 dnia następnego miesiąca 2019 r. termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki,

Do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale termin złożenia drogą elektroniczną deklaracji kwartalnej MOSS oraz zapłaty podatku wynikającego z tej deklaracji. Deklaracja i płatność ma trafić do urzędu między 1-20 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca bądź października; termin obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę i niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy,

Do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału 2019 r. termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia miesięcznego) oraz za poprzedni kwartał (rozliczenie kwartalne),

Do 25 dnia następnego miesiąca/kwartału 2019 r.

 • wpłata podatku VAT oraz ostateczny termin złożenia deklaracji VAT-7 (co miesiąc) lub VAT-7K (co kwartał)
 • złożenie comiesięcznej informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT),
 • termin, do którego należy opłacić podatek VAT oraz złożyć deklarację VAT-8; deklaracje należy składać również w przypadku, gdy w następnych okresach wewnątrzwspólnotowe nabycia nie wystąpią. W przypadku, gdy podatnik nie złoży deklaracji za trzy następne miesiące lub za kolejny kwartał to zostanie on skreślony z rejestru VAT-UE (na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT),
 • termin złożenia deklaracji VAT-9M dla podatku od towarów i usług oraz wpłata podatku VAT; obowiązek złożenia tej deklaracji mają podatnicy będący usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski oraz podatnicy nabywający towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium Polski jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski,
 • termin złożenia deklaracji podsumowującej VAT-UE w wersji elektronicznej za okresy miesięczne (obowiązuje od 2017 roku), nie ma możliwości wyboru kwartalnych deklaracji VAT-UE; podatnik składa taką deklarację w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) bądź też wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług,
 • termin złożenia krajowej informacji podsumowującej VAT-27 (składają jedynie sprzedawcy lub podmioty świadczący usługi, nabywca towarów lub usług w procedurze odwrotnego obciążenia nie składa VAT-27); nie przekazujemy informacji „zerowych”, co oznacza, że informacji takiej nie trzeba składać za okresy, w których transakcje nie wystąpiły,
 • termin złożenia deklaracji VAT-12 przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu.

W ciągu 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem termin złożenia informacji VAT- 26, który obowiązuje podatników chcących skorzystać z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej oraz chcących mieć możliwość pełnego odliczenia kosztów w KPIR.

Terminy związane z wezwaniem ze strony Urzędu Skarbowego

W ciągu 3 dni od żądania Urzędu Skarbowego (obowiązuje mikroprzedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.)

 • termin złożenia deklaracji JPK_FA dotyczącej elementów znajdujących się na fakturze, obowiązek ten posiadają podatnicy prowadzących księgowość w formie elektronicznej,
 • termin złożenia deklaracji JPK_EWP dotyczący przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów w formie elektronicznej,
 • termin złożenia deklaracji JPK_PKPIR dotyczący przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej

Powyższe deklaracje JPK można wysłać w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego za pomocą programów księgowych bądź na nośnikach danych, pod warunkiem, że dokonany na nich zapis pozwala na prawidłowy odczyt zamieszczonych informacji.

W przypadku, gdy termin płatności bądź złożenia deklaracji przypada w dniu wolnym bądź w święta to termin ten przypada na pierwszy dzień roboczy.

Autor ifirma.pl

Kamil Pietrzyk

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce