Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

ekwiwalent za urlop 2023

Pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy na skutek rozwiązania umowy o pracę lub upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę, przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent za urlop nie przysługuje pracownikowi, który nadal jest zatrudniony. Taka osoba musi wykorzystać przysługujący jej urlop i nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Natomiast pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy na skutek rozwiązania umowy o pracę lub upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę, przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jak powinno wyglądać wyliczenie ekwiwalentu? Sprawdźmy.

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

Współczynnik ekwiwalentu podany na dany rok jest podstawą do wyliczenia ekwiwalentu za urlop. Podstawa prawna do wspomnianego współczynnika ekwiwalentu znajduje się w § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353).

Współczynnik ekwiwalentu określa się w następujący sposób: jest to liczba wszystkich dni w danym roku pomniejszona o ilość wszystkich świąt, niedziel oraz dni wolnych od pracy jakie przypadają w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12 miesięcy.

Ekwiwalent za urlop – współczynnik

W 2023 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,83 zł, a to wynika z następującego wyliczenia:

 • 365 dni w roku – ( 53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250;
  250 : 12 = 20,83

Jeśli zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, to współczynnik ekwiwalentu przedstawia się następująco:

 • 1/2 etatu 10,42 (20,83 × 1/2),
 • 1/4 etatu 5,21 (20,83 × 1/4),
 • 3/4 etatu 15,62 (20,83 × 3/4) ,
 • 1/3 etatu 6,94 (20,83 × 1/3).

W przypadku wyliczania ekwiwalentu za urlop zastosowanie mają te same zasady co przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop dla pracownika.

Ponadto przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop nie są brane pod uwagę takie składniki jak:

 • nagrody jubileuszowe
 • wynagrodzenie postojowe
 • wynagrodzenie za czas choroby
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród
 • odprawy emerytalne i rentowe
 • inne odprawy pieniężne
Obliczenie ekwiwalentu urlopowego odbywa się na podstawie zsumowania ostatnich 12 wynagrodzeń, które należy podzielić przez współczynnik ekwiwalentu w danym roku. Następnie wyliczoną kwotę należy podzielić przez ilość godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy danego pracownika (ilości godzin pracy pracownika w ciągu dnia). To mnożymy razy ilość godzin urlopu jaki powinien ten pracownik wykorzystać.

Ekwiwalent za urlop – przykładowe wyliczenie:

Przykład wyliczenia ekwiwalentu przy wynagrodzeniu zasadniczym 3490 zł:

 1. 3490 zł / 20,83 = 167,55 zł, jest to stawka za jeden dzień ekwiwalentu,
 2. 167,55 zł / 8 = 20,94 zł, jest to kwota ekwiwalentu za jedną godzinę,
 3. 20,94 x (5 x 8h) = 20,94 x 40h = 837,60 zł brutto (ekwiwalent za 5 dni urlopu po 8 godzin, czyli za 40 godzin).

Przepisy jasno nie określają sposobu liczenia zaokrągleń, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy, poparła, że należy tu zastosować metodę matematyczną, czyli zaokrąglanie do 2 miejsc po przecinku. Czyli, jeżeli na 3 miejscu po przecinku występuje cyfra równa lub większa niż 5, zaokrągla się cyfrę na 2 miejscu po przecinku w górę, jeżeli natomiast na 3 miejscu po przecinku występuje cyfra mniejsza niż 5 – zaokrągla się w dół.

 

UWAGA!
W przypadku kiedy pracodawca wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop należny za lata poprzednie np. 2022 lub 2021 r., do obliczenia ekwiwalentu za ten urlop stosuje się współczynnik z 2023 r. czyli 20,83.
 

Co w  przypadku gdy pracownik ma minimalne wynagrodzenie ustawowe? Oznacza to, że ekwiwalent naliczamy od minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje w danym roku, w którym umowa z tym pracownikiem ustaje. W serwisie podczas wystawiania rachunku dla pracownika za dany miesiąc, policzony ekwiwalent wpisać należy w polu “wynagrodzenie dodatkowe”. Od ekwiwalentu za urlop oczywiście naliczane są składki ZUS i podatek.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.