Chat with us, powered by LiveChat

Wystawianie i księgowanie faktur korygujących sprzedaż krajową

faktury korygujące

Poniżej znajdziesz kilka przykładów na księgowanie w ifirma.pl korekty sprzedaży krajowej.

Faktury korygujące  – ich wystawianie i księgowanie w sprzedaży krajowej. Jak powinno wyglądać po stronie podatku dochodowego oraz podatku VAT? Dowiedz się więcej.

Korekta po stronie podatku dochodowego

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Przykład 1.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty był zwrot towaru przez nabywcę. W tej sytuacji zmniejszenia przychodu podatnik powinien dokonać w miesiącu wystawienia korekty, czyli w lipcu.

Operacje w serwisie

Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na lipiec. Z poziomu: Faktury > lista faktur, na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia pierwotnej faktury. Po kliknięciu na numer danej faktury, w dolnej części będzie dostępna funkcja: „wystaw korektę”. W pozycji „ilość” wpisujemy taką ilość towaru, jaka powinna być po korekcie, następnie zatwierdzamy zmianę w dolnej części faktury, wybierając funkcję „zatwierdź”. Na tej podstawie zostanie skorygowana różnica w KPiR w miesiącu lipcu.

Przykład 2.

Podatnik wystawił fakturę sprzedaży w czerwcu na kilka asortymentów w różnej cenie. W lipcu podatnik zorientował się, że błędnie określił cenę jednego towaru, zaniżając wartość sprzedaży. W tym przypadku, podatnik po wystawieniu faktury korygującej powinien skorygować zapisy księgi w miesiącu sprzedaży, czyli w czerwcu i zaksięgować różnicę po stronie przychodów z działalności.

Operacje w serwisie

Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na lipiec, z poziomu: Faktury > lista faktur, na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia pierwotnej faktury. Po kliknięciu na numer danej faktury, w dolnej części faktury będzie dostępna funkcja: „wystaw korektę”. W pozycji „cena jedn.” wpisujemy taką cenę, jaka powinna być po korekcie. Zaznaczamy powód korekty, w tym przypadku pomyłki co do ceny. Następnie zatwierdzamy zmianę w dolnej części faktury, wybierając funkcję „zatwierdź”.

Uwaga!

Po zatwierdzeniu, faktura korygująca nie zostanie zaksięgowana w miesiącu wystawienia korekty. Konieczne jest wydrukowanie korekty i ręczne wprowadzenie zapisu do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli w czerwcu.

Sposób księgowania korekty

Ustawiamy w lewym górny rogu miesiąc księgowy na czerwiec; z poziomu: Faktury > Inne przychody > Przychód uniwersalny VAT dodajemy fakturę korygującą zaznaczając ”Wpis do KPiR” – „Wartość sprzedanych towarów i usług” i „Wpis do ewidencji sprzedaży VAT”.

Uwaga!

Zaksięgowanie korekty do miesiąca sprzedaży spowoduje zmianę pierwotnych zapisów w KPiR. Konieczne jest ponowne wygenerowanie raportu PIT-5/PIT5L za miesiące czerwiec i lipiec (z uwagi na to, ze wyniki są narastająco), a następnie wpłacenie różnicy w zaliczce na podatek dochodowy z należnymi odsetkami.

Korekta po stronie podatku VAT

Wystawienie faktury korygującej może spowodować zmniejszenie podatku należnego lub jego zwiększenie, w zależności od tego, co było przyczyną korekty. Sytuacje te odmiennie rozlicza się w ewidencji sprzedaży VAT.

Zmniejszenie podatku VAT należnego

Korekty dokonuje się pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają terminu obniżenia podatku VAT należnego od przyczyny wystawienia faktury korygującej, a jedynie od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż przez nabywcę.

Otrzymanie potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres skutkuje tym, że obniżenia podatku należnego dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano to potwierdzenie.

Przykład 3.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty był zwrot towaru przez kontrahenta, w związku z tym nastąpiło obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę podatnik otrzymał 20 sierpnia, czyli przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec. W tym przypadku fakturę korygującą zmniejszającą sprzedaż podatnik może ująć w ewidencji sprzedaży VAT za lipiec.

Jeżeli w podanym przykładzie podatnik złoży deklarację VAT-7 przed otrzymaniem potwierdzenia korekty od nabywcy, wówczas będzie zobligowany do dokonania korekty zapisów w ewidencji sprzedaży VAT za ten okres, a tym samym korekty deklaracji VAT-7 za lipiec.

Przykład 4.

Podatnik wystawił fakturę korygującą w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty był zwrot towaru przez kontrahenta, w związku z tym nastąpiło obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę podatnik otrzymał 26 sierpnia, czyli po terminie złożenia deklaracji VAT-7 za lipiec. W tym przypadku fakturę korygującą zmniejszającą sprzedaż podatnik może ująć w ewidencji sprzedaży VAT nie wcześniej, niż w sierpniu.

Operacje w serwisie

Wystawienie faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż w serwisie powoduje, że korekta jest automatycznie księgowana w miesiącu jej wystawienia.

Uwaga!

Jeżeli podatnik nie otrzyma potwierdzenia od nabywcy przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za okres, w którym miała miejsce korekta „in minus”, będzie zobowiązany skorygować zapisy ewidencji sprzedaży VAT i wprowadzić storno z poziomu: Ewidencje > Ewidencja sprzedaży VAT dodając pozycję ewidencji sprzedaży VAT „in plus” w miesiącu korekty.

Po otrzymaniu potwierdzenia od nabywcy po terminie złożenia deklaracji, podatnik wprowadzi zapis do ewidencji sprzedaży VAT „in minus” w dacie otrzymania potwierdzenia.

Zwiększenie podatku VAT należnego

Ustawa o VAT nie precyzuje zasad rozliczania faktur korygujących w przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do podwyższenia podatku VAT należnego. Zasadniczo korekta powinna nastąpić bez względu na fakt otrzymania potwierdzenia odbioru takiej korekty przez nabywcę.

W praktyce przyjmuje się, że jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, bo dotyczy na przykład pomyłki w stawce podatku czy w cenie towaru, wówczas powinna być rozliczona w miesiącu pierwotnej faktury.

Jeżeli korekta będzie spowodowana zdarzeniem, które miało miejsce po dokonaniu sprzedaży, wówczas korekty dokonuje się w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Przykład 5.

Faktura korygująca jaką podatnik wystawił w lipcu do faktury sprzedaży z czerwca. Powodem korekty była błędnie określona stawka VAT w miesiącu sprzedaży, zamiast 23% VAT podatnik naliczył 8% VAT. W tej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty w miesiącu sprzedaży, czyli w czerwcu.

Operacje w serwisie

Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na lipiec, z poziomu: Faktury > lista faktur, na poziomej osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia pierwotnej faktury. Po kliknięciu na numer danej faktury, w dolnej części faktury będzie dostępna funkcja: „wystaw korektę”. W pozycji „stawka VAT” wybieramy właściwą stawkę. Zaznaczamy powód korekty, w tym przypadku pomyłki co do stawki. Następnie zatwierdzamy zmianę w dolnej części faktury, wybierając funkcję „zatwierdź”.

Uwaga!

Po zatwierdzeniu faktura korygująca nie zostanie zaksięgowana w miesiącu wystawienie korekty. Konieczne jest wydrukowanie korekty i ręczne wprowadzenie zapisu do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czyli w czerwcu.

Sposób księgowania korekty

Ustawiamy w lewym górny rogu miesiąc księgowy na czerwiec, z poziomu: Faktury > Inne przychody > Przychód uniwersalny VAT dodajemy fakturę korygującą zaznaczając ”Wpis do KPiR” – „Wartość sprzedanych towarów i usług” i „Wpis do ewidencji sprzedaży VAT”.

Uwaga!

Zaksięgowanie korekty do miesiąca sprzedaży spowoduje zmianę pierwotnych zapisów w ewidencji sprzedaży VAT. Konieczne jest ponowne wygenerowanie deklaracji VAT-7 za czerwiec. Po wygenerowaniu deklaracji, wchodzimy w szczegóły deklaracji i edytujemy dane, zaznaczając w poz. 7 „cel złożenia formularza” – „korekta deklaracji”. Na ostatniej stronie deklaracji VAT-7/VAT-7K w części „ORD-ZU” wpisujemy uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji. Następnie składamy korektę deklaracji VAT-7/VAT-7K do właściwego urzędu skarbowego, dopłacając ewentualną różnicę w podatku VAT.

Jeżeli w pierwotnej deklaracji VAT-7 za czerwiec wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec), konieczne jest złożenie korekty deklaracji VAT-7 również za lipiec.

Zwiększenie podatku należnego w miesiącu wystawienia faktury korygującej spowodowane zdarzeniem, które miało miejsce po dokonaniu sprzedaży występuje niezwykle rzadko. W takich sytuacjach należałoby indywidualnie rozpatrzyć konkretny przypadek.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Odwiedź nasz
kanał na

I sprawdź:

  • podstawy prowadzenia firmy,
  • rady i opinie ekspertów,
  • bieżące terminy podatkowe.

SUBSKRYBUJ

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.