Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

zakup samochodu z UE

W przypadku zakupu samochodu od płatnika VAT z innego państwa członkowskiego, przedsiębiorca rozlicza transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Zakup samochodu od płatnika VAT z innego państwa członkowskiego – przedsiębiorca rozlicza wtedy transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Zobacz jak zrobić to poprawnie!

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne, niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

▲ wróć na początek

Dostawca i nabywca wewnątrzwspólnotowego nabycia

Warunkiem uznania, że dochodzi do transakcji WNT jest właściwe ustalenie statusu stron transakcji. Nabywca musi być:

 • podatnikiem VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju wspólnoty, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub
 • osobą prawną niebędąca podatnikiem.

Dostawca (sprzedawca) jest podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT-UE, czyli numer NIP poprzedzony prefiksem kraju) lub podatnikiem VAT.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

Przepisy te oznaczają, iż dostawca musi być podatnikiem VAT, natomiast odbiorca może, ale nie musi być podatnikiem czynnym VAT (firma zwolniona z VAT może dobrowolnie dokonać rejestracji do VAT-UE w zakresie nabycia towarów, o ile całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł).

Definicja nowego środka transportu

W pierwszej kolejności istotne jest określenie stanu samochodu. Zgodnie z definicją określoną w przepisach: „Za nowe środki transportu uważa się pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.”

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę, czy zakupiony pojazd spełnia chociaż jeden z warunków:

 • stan licznika nie przekracza 6000 km,
 • od momentu dopuszczenia go do użytku (zwykle data pierwszej rejestracji) upłynęło nie więcej niż 6 m-cy.

Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

W sytuacji zakupu nowego pojazdu zgodnie z powyższą definicją, zawsze powstaje obowiązek rozliczenia WNT. Nabycie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego UE jest zawsze opodatkowane w państwie przeznaczenia, a więc w kraju, w którym auto będzie używane. Status sprzedawcy i nabywcy nie ma tu żadnego znaczenia. Nawet bowiem, jeśli żadna ze stron transakcji nie będzie podatnikiem VAT (np. będą to dwie osoby fizyczne), to i tak transakcja będzie wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu. Z związku z tym wystąpi konieczność rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług.

Podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 30a ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje również:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku,
 2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W praktyce oznacza to, że podstawą opodatkowania, czyli kwotą, od której obliczona zostanie wysokość podatku VAT, jest cena za pojazd (najczęściej jest to kwota na fakturze) powiększona o opłaty związane z wprowadzeniem pojazdu na teren Polski. Do tych opłat należą:

 1. podatki, w tym akcyza, cła i inne opłaty o podobnym charakterze związane z nabyciem pojazdu, z wyjątkiem podatku VAT,
 2. wydatki dodatkowe, tj. prowizje, koszty transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od nabywcy.

Stawka akcyzy nie zależy od wieku i miejsca pochodzenia samochodu, lecz od pojemności skokowej silnika. Samochody o pojemności do 2000 cm3 są obciążone stawką akcyzy 3,1%, zaś dla większych jednostek stawka ta wynosi 18,6%.

Program do faktur – Darmowe konto Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

Obowiązek podatkowy (czyli termin rozliczenia VAT) przy nabyciu nowego samochodu powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono pojazd.

▲ wróć na początek

Termin zapłaty podatku

vJeżeli pojazd ma być zarejestrowany w Polsce, lub gdy nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju należy złożyć do US druk VAT-23 oraz wpłacić podatek z tego tytułu. Kwota podatku podlega wpłacie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli w terminie 14 dni od zakupu).

Informacji tej nie składają podatnicy, którzy nabywają pojazdy w celu ich odsprzedaży na terytorium Polski (jeżeli nie będą rejestrowane przez nabywcę).

Rozliczenie podatku VAT na deklaracjach

VAT-7 (VAT-7K) – transakcję należy uwzględnić w pozycji 23. i 24. „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” . Jeżeli została złożona deklaracja VAT-23 i zapłacony z tego tytułu podatek, należy uwzględnić go w pozycji ‘Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z ust. 4 ustawy’ (poz.38) – ta wartość obniży podatek należny. Jednocześnie z tytułu WNT wykazywany jest również podatek naliczony w zależności od tego jakie jest przeznaczenie pojazdu oraz jakie przysługuje odliczenie: 50% lub 100% VAT.

VAT-8 – deklarację składają podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, ale są zarejestrowani do rozliczenia WNT oraz importu usług. Należy uwzględnić w pozycji 10. „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”. Jeżeli została złożona deklaracja VAT-23 i zapłacony z tego tytułu podatek, należy uwzględnić go w pozycji 20. „Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy” – ta wartość obniży podatek należny. Zapłacony podatek stanowi koszt lub podwyższy wartość początkową, w zależności od przeznaczenia pojazdu.

VAT-10 – jest to deklaracja składa przy zakupie nowego środka transportu w rozumieniu ustawy o VAT przez podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Transakcję należy wykazać w pozycji „wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu”.

Jeżeli zarówno sprzedawca jak i nabywca są zarejestrowani do VAT-UE, transakcję należy wykazać na deklaracji VAT-UE.

Wprowadzenie do serwisu

Zakup samochodu, który stanowi towar handlowy należy zaksięgować poprzez Wydatki > Dodaj wydatek > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

▲ wróć na początek

W przypadku zakupu pojazdu, który stanowi środek trwały w działalności, zalecamy kontakt z BOK serwisu ifirma.pl.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Jeden komentarz

 1. Peter

  Witam. Mam problem z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu.
  Kupiłem VW Caddy w wersji ciezarowej z Belgii (koszt 3 tys. euro). Sprzedajacy uzywal auta do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest płatnikiem VAT (spółka BVBA). Ja jako nabywca jestem zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o VAT. Nie posiadam nipu europejskiego. Kontrahent zyczy sobie abym zarejestrował się do VAT eu i dopiero wtedy wystawi mi fakturę za pojazd. Czy taka praktyka jest zasadna? Sadze, ze z uwagi na nieprzekroczenie 50 tys. euro wartości transakcji nie mam obowiązku posiadania NIP eu wg przepisów. Jeśli już dojdzie do transakcji, jak później się rozliczyć z zakupu? Nie lepiej oplacic podatek VAT (21%) w Belgii np.?
  Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.