Jak wygląda postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe to procedura, w wyniku której organ skarbowy może ustalić wysokość zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy. Co ważne, procedura ta może dotyczyć zarówno zobowiązań wyliczanych przez podatnika (VAT, PIT), jak i płaconych obligatoryjnie na podstawie decyzji (podatek od nieruchomości od osób fizycznych). Jak wygląda postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe – formalności

Postępowanie podatkowe to mocno sformalizowana procedura – zawsze mamy jej wyraźny początek. Do jej rozpoczęcia niezbędne jest skuteczne doręczenie podatnikowi (art. 144-154c Ordynacji podatkowej) postanowienia o wszczęciu postępowania. Dopiero w dalszej kolejności możliwe jest rozpoczęcie działania. Uwaga! Postępowanie podatkowe może odbywać się również na wniosek podatnika – np. w celu stwierdzenia nadpłaty podatku. W takiej sytuacji postępowanie rozpoczyna się po dostarczeniu wniosku do organu skarbowego, chyba że stwierdzone zostaną braki formalne wniosku. W trakcie postępowania podatkowego najczęściej prowadzone jest postępowanie dowodowe – celem postępowania jest bowiem stwierdzenie stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie ustalenie wysokości zobowiązania. Dlatego tez niezbędne jest uzyskanie od podatnika wszystkich dokumentów, dowodów i zeznań, które pozwolą wyjaśnić zaistniały stan rzeczy. Przedsiębiorca, który jest stroną postępowania, ma prawo do uczestniczenia w każdym jego etapie. Ważne! Zakończenie konkretnego etapu postępowania skutkuje powstaniem postanowienia, które jest następnie uwzględniane przy wydawaniu decyzji.

Wynik postępowania podatkowego

Jak wskazano wcześniej, skutkiem przeprowadzenia postępowania podatkowego jest decyzja podatkowa, określająca stan faktyczny według organu skarbowego oraz wysokość zobowiązania podatkowego. Co istotne, decyzja jest co do zasady wiążąca dla podatnika. Jednak zanim pojawi się konieczność dostosowania się od opinii organu skarbowego, przedsiębiorca ma 7 dni na wypowiedzenie się w sprawie wyniku postępowania. Gdyby zdarzyło się, że podatnik nie zgadza się z decyzją, a organ skarbowy nie uwzględnił tego faktu i utrzymał decyzję w mocy, najczęściej możliwe jest odwołanie się od decyzji w terminie 14 dni. Należy bowiem pamiętać, że postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne – przy czym zaczyna się zawsze od organu I instancji (np. naczelnika urzędu skarbowego). Decyzja takiego organu podlega odwołaniu do właściwego organu II instancji. Gdy mamy już do czynienia z decyzją organu II instancji, a ona nadal – w naszej opinii – nie jest poprawna, nie mamy możliwości ponownego odwołania. Dalsza procedura przewiduje już postępowanie przed właściwym sądem administracyjnym.  

Sprawdź, jak odwołać się od decyzji organu I instancji – przedsiębiorca może walczyć o swoje zdanie.

    Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI