Powrót

Pracownik na etacie powołany do zasadniczej służby wojskowej

służba wojskowa

Podjęcie przez pracownika zasadniczej służby wojskowej nie jest bez znaczenia dla jego pracodawcy. Z czym wiąże się zatrudnienie pracownika powołanego do zasadniczej służby wojskowej?

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Zasadnicza służba wojskowa dzieli się na dobrowolną oraz obowiązkową. Dobrowolna jest uregulowana w art. 143 ustawy o obronie Ojczyzny i jest podzielona na dwa etapy:

  • szkolenie podstawowe, które trwa do 28 dni,
  • szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa jest natomiast opisana w art. 152 powyższej ustawy, czas jej trwania wynosi 9 miesięcy i odbywa się ją w nieprzerwanym okresie.

Zwolnienie od pracy na czas odbywania służby wojskowej

Na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy na okres 2 dni bez prawa do wynagrodzenia (tzw. zwolnienie niepłatne, nieobecność usprawiedliwiona). Przy czym, jeśli pracodawca chce – to może takie wynagrodzenie wypłacić, jednak nie ma takiego obowiązku.

Dobrowolna służba wojskowa a urlop w pracy

Pracownikowi, który otrzyma kartę powołania na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, pracodawca powinien udzielić bezpłatnego urlopu na czas trwania służby.

Zakaz rozwiązania umowy o pracę

Na podstawie art. 304 ustawy o obronie Ojczyzny, pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę z pracownikiem powołanym na ćwiczenia wojskowe:

  • od dnia uzyskania informacji o terminie rozpoczęcia szkolenia podstawowego do dnia jego zakończenia,
  • w okresie trwania szkolenia specjalistycznego, a także przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakończenia.

Powyższe nie ma zastosowania do:

  • umów o pracę zawartych na okres próbny,
  • umów zawartych na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące,
  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
  • sytuacji określonych w art. 52 Kodeks pracy (okoliczności upoważniające do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia),
  • przypadków z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969)

Dodatkowo, zgodnie z art. 303 ustawy o obronie Ojczyzny, umowa o pracę (etat) z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej (dobrowolnej oraz obowiązkowej) może być rozwiązana tylko za zgodą pracownika”. Wyjątkiem są umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony krótszy niż 12 miesięcy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Jeżeli okres dokonanego (przez pracodawcę lub pracownika) wypowiedzenia umowy o pracę upływa po dniu powołania pracownika do dobrowolnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne (nieważne). W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

Ponadto, w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przed zwolnieniem chroniony jest również małżonek żołnierza – jego pracodawca nie może z nim rozwiązać umowy o pracę w tym czasie. Rozwiązanie umowy o pracę z małżonkiem żołnierza w trakcie służby wojskowej jest możliwe wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zatrudnienie po zakończeniu służby wojskowej

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosi się do tego pracodawcy w celu podjęcia (kontynuacji) pracy.

Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło ono z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Jeżeli pracownik podczas odbywania służby wojskowej uzyskał inne lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest obowiązany – na wniosek pracownika – zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość