Blog ifirma.pl

Projekt tarczy 4.0

|
|
1 minut czytania
Dopiero omawialiśmy zmiany w tarczy 3.0 a już pojawił się projekt tarczy 4.0. Sprawdźmy co się zmieni.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wielu przedsiębiorców w okresie pandemii dotkliwie odczuło skutki utraty płynności finansowej. Dotychczasowe działania, które wprowadziły wiele szczególnych rozwiązań na pewno pomogły wielu firmom. W dalszym ciągu nie wiadomo w jaki sposób dotychczasowy zastój gospodarczy przełoży się na działanie firm w przyszłych okresach. Dlatego też podejmowane są kolejne kroki mające na celu ograniczenie skutków COVID-19.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy przewiduje wdrożenie dopłat do oprocentowania umów kredytów bankowych zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. Z tej formy wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których trudna sytuacja finansowa ma związek z pandemią COVID-19. Dopłaty do odsetek będą obejmowały kredyty odnawialne i nieodnawialne zarówno w rachunku kredytowym jak i w rachunku bieżącym. Dopłata do oprocentowania będzie częściowa i wyniesie 2 punkty procentowe dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy i 1 punkt procentowy dla pozostałych. Dopłaty do oprocentowania będą wypłacane ze środków BGK i stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Projekt zakłada, że dłużnik może podjąć negocjacje z wierzycielami bez formalnego otwarcia postępowania upadłościowego przez sąd z jednoczesnym objęciem dłużnika ochroną przed egzekucją ze strony wierzycieli. Ma to pomóc w przeprowadzaniu działań naprawczych, przede wszystkim zawarcie układu z wierzycielami co w konsekwencji może pozwolić firmie uniknąć upadłości.

Możliwość odliczenia darowizn

Projekt wprowadza do ustawy o PIT możliwość odliczenia od podstawy naliczania podatku/zaliczek na podatek darowizn na rzecz: domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej. Przedsiębiorcy będą mogli również odliczyć darowizny rzeczowe na rzecz podmiotów wymienionych powyżej w postaci laptopów nie starszych niż 3 lata i będą mogli rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów koszt wytworzenia lub nabycia tych rzeczy.

Zmiana w uldze na złe długi w PIT

W projekcie przewiduje się możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w zakresie odliczenia wierzytelności w terminie 30 dnia od upływu terminu zapłaty w miejsce dotychczas obowiązujących 90 dni. Z takiej możliwości będą mogli również skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na 2020 rok.

Zmiana dla podatników opłacających kartę podatkową

W projekcie dodano zapis, że przedsiębiorca, który rozlicza swoje podatki na karcie podatkowej, który w związku z COVID-19 ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej będzie zwolniony z obowiązku zawiadamiania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Nieopłacenie stawki karty podatkowej za okres przerwy będzie równoznaczne ze złożeniem takiego zawiadomienia. W rezultacie z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

▲ wróć na początek

Zdalne kontrole podatkowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w projekcie zaproponowano możliwość dokonania kontroli zdalnej w sytuacji, gdy nie jest konieczne osobiste stawienie się kontrolerów w siedzibie firmy. Przedsiębiorca prześle jedynie odpowiednie dokumenty, które urząd będzie mógł poddać analizie.

Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej

W projekcie ustawy określono warunki, w jakich pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Nie każdy pracownik może dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozwoliłyby mu na wykonywanie pracy zdalnej i nie powinien ponosić tego konsekwencji. Projekt nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zabezpieczenia niezbędnych środków do realizacji pracy zdalnej. Jednocześnie nie jest zabronione wykorzystywanie sprzętu prywatnego pracownika pod warunkiem spełnienia warunków ochrony danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa, których utrata naraziłaby na szkodę pracodawcę. Pracownik będzie prowadził ewidencję wykonywanych czynności.

Urlopy wypoczynkowe

W projekcie pojawia się zapis, że pracodawca ma możliwość udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. Termin urlopu będzie wskazany przez pracodawcę w wymiarze do 30 dni urlopu.W uzasadnieniu do projektu pojawia się informacja o czasowym zawieszeniu obowiązku odbierania zaległych urlopów do dnia 30 września 2020 r.

Wnioski do ZUS tylko w formie elektronicznej

Dotychczas wszystkie wnioski kierowane do ZUS o:

 • udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek,
 • świadczenie postojowe,
 • zwolnienie z opłacania składek
można składać papierowo i elektronicznie. Projekt zakłada, że wszystkie wnioski mają być składane tylko elektronicznie. Dzięki temu obsługę wniosków można byłoby zautomatyzować i przyspieszyć proces ich rozpatrywania.

Świadczenie postojowe

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają pod ubezpieczenia społeczne z innych tytułów nie powinny ponosić konsekwencji w postaci pozbawiania ich wypłaty świadczenia postojowego – tak zakłada projekt ustawy. Artykuł 15zq ma otrzymać nowe brzmienie:
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
…wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną” – przysługuje świadczenie postojowe.”.

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy, którzy otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników mają obowiązek comiesięcznie składać obszerne oświadczenia na temat stanu zatrudnienia, kosztów wynagrodzeń każdego pracownika w szczegółowym rozbiciu. Projekt przewiduje odejście od tych obowiązków, a przedsiębiorca będzie jedynie składał informację o zmianach, które mają wpływ na wysokość przyznanych środków.

Jakie zmiany przyniosła tarcza 3.0 – przeczytaj.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie