Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z COVID-19

miany w systemie ochrony zdrowia

Kolejna zmiana ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związana w z związku z epidemią koronawirusa. Przedstawiamy najważniejsze kwestie.

Proponowane uregulowania w zakresie systemu ochrony zdrowia wnoszą wiele fundamentalnych zmian aż do 14 ustaw. Nowe przepisy wprowadzają kolejne instrumenty, które będą wykorzystywane w walce z COVID-19. Zmiany obejmują między innymi organizację czasu pracy dla zawodów medycznych, możliwość wystawienia recepty przez farmaceutę, powrót do zawodu przez pielęgniarki i położne.

Optymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników medycznych

Projekt umożliwia uproszczone prowadzenie ewidencji medycznej. Wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie całodobowej dostępności placówek medycznych. Aby możliwa była realizacja takiego założenia konieczne będzie wydłużenie czasu pracy pracowników medycznych z równoczesnym zapewnieniem odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Pracownicy będą otrzymywali dodatki za pracę w porze nocnej i w święta za pozostawanie w dyspozycji. W okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji domowej pracownikowi medycznemu będzie przysługiwał zasiłek chorobowy w wysokości 100%.

Projekt umożliwia polecenie pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18, nie dotyczy kobiet w ciąży i osób wychowujących samotnie dzieci do lat 14, chyba że za ich zgodą. Szczegóły proponowanych zmian zostały opisane w projekcie.

Telepraca lekarzy

W projekcie ustawy można przeczytać, że lekarz i lekarz dentysta spełniający warunki wynikające z ustawy o działalności leczniczej: “… może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwanych dalej „teleporadą”, z pominięciem obowiązków wynikających z art. 101 tej ustawy oraz obowiązków dotyczących dokumentacji medycznej wynikających z przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Możliwość powrotu do zawodu pielęgniarek i położnych

Z uwagi na zwiększone ryzyko zarażenia wirusem pielęgniarek i położnych brana jest pod uwagę konieczność zapewnienia dodatkowego wsparcia. W tym celu będzie umożliwiony powrót w trybie uproszczonym do zawodu pielęgniarek i położnych, które posiadają co najmniej 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu.

Zaangażowanie lekarzy stażystów

Proponowane jest wprowadzenie uproszczeń poprzez skierowanie lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii, przy czym wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza zarówno w jednostkach szkolących, jak również poza nimi.

Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne

W celu zabezpieczenia pacjentów, proponuje się zmiany korzystne dla nich i dla farmaceutów, które umożliwią wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta oraz recepty pro auctore (dla władzy) i pro familiae (dla rodziny).

Izolacja w warunkach domowych

Projekt zakłada również, że w przypadku pacjentów, u których przebieg choroby określić można jako lekki wprowadzona zostanie instytucja izolacji w warunkach domowych. Osoby nieobarczone chorobami dodatkowymi i w dobrym stanie klinicznym, podobnie jak chorzy na grypę będą leczone w warunkach domowych pod opieką członków rodziny. Miejsca szpitalne mają być zabezpieczone dla ciężkich przypadków z rozwiniętym przebiegiem zarażenia wirusem COVID-19 do leczenia, których niezbędny jest specjalistyczny sprzęt medyczny.

Refundacja leków

W związku z zaistniałą sytuacją obwieszczenie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wydane decyzje administracyjne zachowują swoją ważność do 31 sierpnia 2020 r. a postępowania wszczęte i niezakończone ulegają zawieszeniu w tym samym okresie.

Koronawirus – projekt specustawy przeczytaj.
 
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość