Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Bilet jako faktura VAT

W obecnych czasach naprawdę trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez samochodu. W działalności gospodarczej można korzystać z samochodu należącego do majątku firmy, z pojazdów należących do majątku prywatnego, bądź będących własnością pracowników (oczywiście za ich zgodą), jak też użytkować środki transportu na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Osoby, które jednak z różnych względów nie wykorzystują pojazdu w swojej działalności, a muszą dojechać do biura, klienta czy Urzędu Skarbowego korzystają z komunikacji miejskiej, czy międzymiastowej. Poprawnie udokumentowany zakup biletu na przejazd daje prawo do odliczenia podatku VAT oraz zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów.

Bilet jako faktura VAT
Bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50km można traktować jak faktury VAT. Muszą one jednak spełnić 5 warunków, które zostały określone w § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług:

 • nazwa i NIP sprzedawcy,
 • numer i data wystawienia biletu,
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi
 • kwota należności wraz z podatkiem,
 • kwota podatku,

Bilet, który spełnia powyższe warunki jest traktowany jako faktura VAT z prawem odliczenia podatku VAT.

Ważne:
Bilet spełniający 5 powyższych warunków ale na odległość taryfową mniejszą niż 50km nie jest uznawany za fakturę VAT, więc nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Bilety na komunikację miejską
W przypadku zakupu jednorazowych biletów na komunikację miejską podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ taki bilet nie jest uznawany za fakturę VAT (nie spełnia 5 warunków). Podstawą do odliczenia podatku VAT będzie zatem faktura VAT na zakup biletów jednorazowych wystawiona na firmę, czy zakupu biletu miesięcznego, e-biletu.

Koszt uzyskania przychodów
W celu uznania wydatków na zakup biletów za koszty uzyskania przychodów podatnik kieruje się ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podatnik musi mieć argumenty, które w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi pozwolą mu udowodnić, że dany zakup (bilet) służy wyłącznie jego działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Innymi słowy musi być związek takiego wydatku z działalnością gospodarczą, a jego wykazanie należy do przedsiębiorcy. Zatem aby dany wydatek mógł być wprowadzony do kosztów, musi spełniać następujące kryteria:

 • poniesienie kosztu wywiera bezpośredni lub pośredni wpływ na uzyskany przychód,
 • koszt poniesiony jest na podstawie wiarygodnego dokumentu,
 • zostały rzeczywiście poniesione i nie są wymienione w art. 23 updof.

Bilety na komunikację miejską nie są właściwymi dokumentami dla celów ewidencyjnych. Zakupiony bilet nie spełnia wymogów do uznania go za dowód księgowy, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychów i rozchodów.
Wiarogodnym dokumentem niewątpliwie jest faktura VAT, rachunek bądź dowód opłaty a także inne wymienione w rozporządzeniu.
W indywidualnych interpretacjach podatkowych można spotkać się z przychylnością organów podatkowych w zakresie uznania jednorazowego biletu za dowód księgowy, jednak nie dotyczy to ogółu a jednostki, która wnioskowała o odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ