Czym jest GIODO?

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych to organ państwowy, którego zadaniem jest – jak sama nazwa wskazuje – sprawowanie nadzoru nad procesem ochrony danych osobowych przetwarzanych na terenie Polski. Kto wyznacza GIODO? Na czym dokładnie polega jego działalność? Kiedy przedsiębiorca ma z nim kontakt?

Podstawowe informacje na temat GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest powoływany i odwoływany przez Sejm, za zgodą Senatu. Kadencja na tym stanowisku trwa 4 lata. Co ważne, kandydat na GIODO musi spełnić szereg warunków – np. musi być po studiach prawniczych, musi posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, czy też charakteryzować się wysokim autorytetem moralnym.

Uwaga!


Już od maja br. w życie wchodzą zupełnie nowe przepisy na temat ochrony danych osobowych, tzw. RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). W związku z powyższym konieczne będzie dostosowanie do nich obowiązujących procedur i systemów. Więcej na temat zmian w ochronie danych osobowych przeczytasz tutaj.


GIODO – jakie ma zadania?

Do obowiązków Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy przede wszystkim:

  • kontrola zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z przepisami go regulującymi (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, GIODO ma uprawnienia do nakładania kar grzywny),
  • wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji oraz udzielanie informacji na ich temat,
  • wydawanie opinii na temat projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.


Kiedy przedsiębiorca może mieć kontakt z GIODO?

Przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe swoich pracowników lub klientów (w celach marketingowych, np. przez tworzenie listy mailingowej do newslettera, gdzie poza adresem mailowym będzie zapisane imię i nazwisko jego właściciela) mogą być zobligowani do wypełnienia pewnych obowiązków względem GIODO (tu należy pamiętać o konieczności uzyskania zgody klienta na przetwarzanie jego danych). Jednym z nich jest zgłoszenie do tego organu prowadzonego rejestru danych osobowych (zgłoszenia można dokonać na papierze lub drogą elektroniczną). Ponadto inspektor może zadecydować o kontroli, jeśli istnieją podejrzenia, że w przedsiębiorstwie dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami prawa.


W swoim sklepie internetowym prowadzisz bazę danych? Sprawdź, czy musisz zgłosić ją jako rejestr danych osobowych do GIODO!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK