Czym jest GIODO?

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych to organ państwowy, którego zadaniem jest  sprawowanie nadzoru nad procesem ochrony danych osobowych przetwarzanych na terenie Polski. Kto wyznacza GIODO? Na czym dokładnie polega jego działalność? Kiedy przedsiębiorca ma z nim kontakt?

Podstawowe informacje

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest powoływany i odwoływany przez Sejm, za zgodą Senatu. Kadencja na tym stanowisku trwa 4 lata. Co ważne, kandydat na GIODO musi spełnić szereg warunków. Musi być po studiach prawniczych, musi posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, czy też charakteryzować się wysokim autorytetem moralnym.

Uwaga!
Już od maja br. w życie wchodzą zupełnie nowe przepisy na temat ochrony danych osobowych, tzw. RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). W związku z powyższym konieczne będzie dostosowanie do nich obowiązujących procedur i systemów. Więcej na temat zmian w ochronie danych osobowych przeczytasz tutaj.

GIODO – jakie ma zadania?

Do obowiązków Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy przede wszystkim:

  • kontrola zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z przepisami go regulującymi (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, GIODO ma uprawnienia do nakładania kar grzywny),
  • wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji oraz udzielanie informacji na ich temat,
  • wydawanie opinii na temat projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Kiedy przedsiębiorca może mieć kontakt z GIODO?

Przedsiębiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe swoich pracowników lub klientów (w celach marketingowych, np. przez tworzenie listy mailingowej do newslettera, gdzie poza adresem mailowym będzie zapisane imię i nazwisko jego właściciela) mogą być zobligowani do wypełnienia pewnych obowiązków względem GIODO (tu należy pamiętać o konieczności uzyskania zgody klienta na przetwarzanie jego danych). Jednym z nich jest zgłoszenie do tego organu prowadzonego rejestru danych osobowych (zgłoszenia można dokonać na papierze lub drogą elektroniczną). Ponadto inspektor może zadecydować o kontroli, jeśli istnieją podejrzenia, że w przedsiębiorstwie dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

Oficjalna strona GIODO.

W swoim sklepie internetowym prowadzisz bazę danych? Sprawdź, czy musisz zgłosić ją jako rejestr danych osobowych do GIODO!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI