Nadgodziny wg Kodeksu Pracy

Nadgodziny wg Kodeksu Pracy to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Kiedy jest dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna:
  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
  • ochrony mienia lub środowiska,
  • usunięcia awarii,
  • a także w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z w/w okolicznościami nie może przekroczyć 150 godzin w ciągu roku dla danego pracownika.

Dodatki do wynagrodzenia za nadgodziny

Kodeks pracy określa, że za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia powinien mieć wypłacony dodatek. Dodatek ten może być płatny 100 proc. albo 50 proc. Zależy to od tego kiedy praca w nadgodzinach będzie wykonywana. I tak: 1.dodatek 100 proc. do wynagrodzenia przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w:
  • nocy,
  • niedzielę i święta które nie są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, oczywiście musi być zgodne z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
2. dodatek 50 proc. do wynagrodzenia przysługuje natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych które przypadają w każdym innym dniu niż wskazane wyżej. Podstawowy czas pracy wg kodeksu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Jeżeli chodzi o przekroczenie dobowej normy czasu pracy to zawsze wypłacamy pracownikowi dodatek do wynagrodzenia -50 proc. chyba, że praca w godzinach nadliczbowych odbywała się w nocy, w niedzielę lub święta które miały być dla niego dniami wolnymi albo był to dzień wolny za niedzielę czy święto -to wtedy wypłacamy dodatek 100 proc. Natomiast jeżeli chodzi o przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy to dodatek za nadgodziny wynosi zawsze 100 proc.

Wolne za nadgodziny

Pracodawca może na pisemny wniosek pracownika udzielić mu w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych wolnego w tym samym wymiarze czasu pracy. Udzielenie czasu wolnego może też być bez wniosku pracownika. I w tym przypadku pracodawca udziela czasu wolnego najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego ale w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie może to obniżyć wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Jeżeli pracownik otrzyma wolne za nadgodziny to nie przysługuje mu wtedy dodatek za te nadgodziny.

Jak liczymy dodatek za nadgodziny

Wg kodeksu pracy podstawą obliczenia dodatku za nadgodziny jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania -60% wynagrodzenia. Np. pracownik pracuje na najniższą krajową -obecnie 1317,00 zł brutto dzielimy ją przez ilość godzin do przepracowania w danym miesiącu i otrzymujemy 100 proc. dodatek za nadgodziny a 50 proc. dodatek będzie połową tej kwoty.( lipiec 2010 r.-do przepracowania 176 godzin; 1317,00 : 176 godz =7,48 zł -jest to 100 proc. dodatek za 1 nadgodzinę; połowa tej kwoty 3,74 zł -jest to dodatek 50 proc. za 1 nadgodzinę). Teraz dodatek za jedną nadgodzinę musimy pomnożyć tylko przez ilość przepracowanych nadgodzin ( np. mamy 4 nadgodziny płatne 100 proc. za pracę w nocy- czyli 7,48 zł * 4 nadgodziny = 29,92 zł ).

Sprawdź także: Czas pracy – praca w nocy, niedziele i święta.

  Małgorzata Michalak
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań