Prywatne zakupy z konta walutowego a różnice kursowe

Przedsiębiorcy, prowadząc interesy z zagranicznymi kontrahentami, posiadają konto firmowe do rachunków walutowych. Wpływy i wypływy środków na takim koncie generują powstawanie różnic kursowych od środków własnych – co jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się przeznaczyć część środków na cele prywatne? Sprawdź jak rozliczyć różnice kursowe?

Firmowe konto walutowe a transakcje prywatne

Otwierając firmowe konto, zakładamy zasadniczo, że będą na nim przeprowadzane wyłącznie transakcje firmowe. Takie działanie jest rzeczywiście zalecane – dzięki temu nie ma problemu w rozróżnieniu transakcji prywatnych od służbowych, nie pojawią się także problemy w kwestii zaliczenia opłat bankowych do kosztów uzyskania przychodów.

Jednakże z punktu widzenia prawa podatkowego nie ma generalnej zasady, która wzbraniałaby przedsiębiorcy korzystać w celach prywatnych z majątku zgromadzonego na koncie firmowym – niezależnie od tego, czy byłaby to waluta polska, czy zagraniczna. Jeśli więc zdarzyłaby się konieczność zapłacenia za prywatne wydatki lub pobranie gotówki na cele osobiste z firmowego konta walutowego, przedsiębiorca ma do tego prawo.

Różnice kursowe przy transakcjach prywatnych

Prowadzenie konta walutowego wiąże się z powstawaniem różnic kursowych od środków własnych – czyli różnic pomiędzy wartością środków wpływających i wypływających z konta. W zależności od „znaku” różnicy, jest ona zaliczana odpowiednio do przychodów albo kosztów prowadzonej działalności.

W sytuacji, gdy środki z konta walutowego posłużą do opłacenia wydatków prywatnych, nie ma konieczności wyliczania różnic kursowych od środków własnych. Wypływ waluty niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą nie powinien rzutować na wynik podatkowy prowadzonej działalności – dlatego też różnice kursowe od środków własnych nie powinny być zaliczane do kosztów bądź przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (lub ewidencji przychodów).

Przykład. Na firmowym koncie walutowym odnotowano następujące operacje:

  • Wpłata 100 euro po kursie 2,0
  • Wpływ od kontrahenta 150 euro po kursie 2,2
  • Zapłata za fakturę 70 euro po kursie 2,3
  • Wypłata gotówki na cele prywatne 50 euro po kursie 1,9
  • Zapłata za fakturę 40 euro po kursie 2,1.

Przyjmując, że do wyliczania różnic wykorzystywana jest metoda FIFO, rozliczenie będzie następujące:

Wpływ
Wypływ
Różnica kursowa
100 euro po kursie 2,0
brak
150 euro po kursie 2,2
brak
70 euro po kursie 2,3
RK = 70 * 2,3 –70 * 2,0
RK = 21 zł (przychód)
50 euro po kursie 1,9
RK = 50 * 1,9 – (30 * 2,0 + 20 * 2,2)
RK = 95 – 104
RK = – 9 zł (brak kosztu – wypłata na środki prywatne)
40 euro po kursie 2,1
RK = 40 * 2,1 – 40 * 2,2
RK = – 4 zł (koszt)

 

 

Prowadzisz ewidencję przychodów? Sprawdź, jak różnice wpływają na ryczałt!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI