Przejęcie leasingu finansowego a VAT

przejęcie leasingu finansowego a vat

Zastanawiasz się, jak należy rozliczyć podatek VAT przy przejęciu leasingu finansowego? Przeczytaj artykuł na ten temat.

Przedsiębiorca może zdecydować, z jakiego leasingu skorzysta, a sposób jego rozliczania będzie zależał od tego wyboru. Jeśli się tak zdarzy, że z różnych przyczyn dojdzie do przejęcia leasingu przez osobę trzecią, to również należy znać zasady rozliczania w podatkach. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem cesji leasingu finansowego na gruncie podatku VAT.

Leasing finansowy – założenia

W leasingu można zakupić wszelkiego rodzaju środki trwałe, takie jak: samochody, maszyny, urządzenia, komputery i inne rzeczy wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Przy leasingu finansowym leasingobiorca ujmuje rzecz będącą przedmiotem leasingu w ewidencji środków trwałych i rozlicza jej zakup w formie odpisów amortyzacyjnych. Na gruncie podatku VAT wydanie przedmiotu leasingu na podstawie umów leasingu finansowego kwalifikuje się jako dostawę towarów.

Przejęcie leasingu finansowego a VAT

W przypadku rozliczenia na gruncie podatku VAT przy leasingu finansowym, w którym przedmiot leasingu stanowi środek trwały leasingobiorcy i jest przez niego amortyzowany na zasadach ogólnych, jeżeli będzie miała miejsce cesja umowy leasingu, wówczas rodzi się konieczność skorygowania podatku VAT naliczonego.

Przedsiębiorca, z uwagi na konstrukcję leasingu finansowego, będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT na początku zawarcia umowy na podstawie otrzymanej faktury VAT. Zasada działania jest podobna do zaciągnięcia kredytu, który później spłacamy w ratach. VAT można odliczyć na zasadach wynikających z ustawy, z ograniczeniem obowiązującym dla samochodów osobowych. Kwota pierwotna podatku VAT przy wydaniu przedmiotu leasingu będzie różna od kwoty VAT wynikającej z dokonanych wpłat rat leasingowych do czasu cesji.

W przypadku leasingu finansowego, skoro mamy do czynienia z dostawą towarów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru, który jest przedmiotem leasingu.

Pozostaje pytanie, czy w wyniku cesji umowy leasingu finansowego dochodzi do:

  • zwrotu towaru do finansującego, będącego stroną umowy leasingowej – co byłoby podstawą do wystawienia faktury korygującej przez finansującego,
  • przeniesienia rzeczy na nowego leasingobiorcę, który będzie rozporządzał towarem jak właściciel – wówczas mamy do czynienia z odpłatną dostawą towaru z obowiązkiem wystawienia faktury VAT z naliczonym podatkiem VAT należnym.

Przepisy nie wypowiadają się na ten temat wprost. Dlatego jak zawsze w takich sytuacjach najlepiej powołać się na stanowisko organów podatkowych w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Jedną z nich jest interpretacja z dnia 13 kwietnia 2018 r. nr 0112-KDIL4.4012.706.2017.2.JK, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odnosi się do zagadnienia cesji leasingu finansowego. W tym przypadku dyrektor KIS potwierdza, że mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów. W podstawie opodatkowania, w takim przypadku znajdzie się wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu cesji pomniejszone o kwotę podatku VAT.

W innej interpretacji nr ILPP1-1/4512-1-38/16-2/MW z dnia 2 listopada 2016 r. dokładnie opisany został przebieg cesji leasingu finansowego. Z uzasadnienia wynika, że w takiej sytuacji dojdzie do zaprzestania płacenia rat leasingowych przez Leasingobiorcę 1, spłatę należności kontynuować będzie Leasingobiorca 2, w związku z czym dla leasingodawcy nie ulegnie zmianie obrót dla celów podatku VAT. W konsekwencji nie ma on podstaw do korygowania obrotu i podatku VAT wykazanego na fakturze i nie może wystawić faktury korygującej na Leasingobiorcę 1. Dlatego przy leasingu finansowym to Leasingobiorca l, jako dokonujący przeniesienia prawa do rozporządzania przedmiotem umowy jak właściciel, uzyskanym uprzednio od leasingodawcy, jest zobowiązany do opodatkowania przedmiotowej dostawy podatkiem VAT. W takim przypadku dochodzi do rozliczenia transakcji na gruncie podatku VAT pomiędzy Leasingobiorcą 1, który wystawi fakturę VAT sprzedaży obejmującą dostawę towaru na rzecz Leasingobiorcy 2.

Odstępne przy leasingu finansowym

Jeżeli strony umowy cesji przedmiotu leasingu finansowego ustalą kwotę tzw. odstępnego dla leasingobiorcy przekazującego, to na gruncie podatku VAT będzie to przeniesienie praw majątkowych traktowane, jak świadczenie usługi. Taka transakcja podlega opodatkowaniu i jest objęta 23% podatkiem VAT.

Jak wynika z treści artykułu, rozstrzyganie kwestii związanych z cesją leasingu finansowego nie należy do łatwych i bywa problematyczne. Z uwagi na brak regulacji w podatku VAT, jak i złożoność omawianej tematyki, zaleca się w takich przypadkach zasięgnąć opinii doradcy podatkowego lub złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość